รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2526

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2526

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
7 พระกาฬ (2526) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, สมบัติ เมทะนี, ธิติมา สังขพิทักษ์, โกวิท วัฒนกุล, ลักษณ์ อภิชาติ, เศรษฐา ศิระฉายา
กตัญญูประกาศิต (2526) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: เกรียงไกร อุณหะนันท์, โจวเหวินฟะ, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, สินจัย หงษ์ไทย, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, อโนเชาว์ ยอดบุตร ฉายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
กระเบนธง (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, รณชัย ชัยสิทธิ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มานพ อัศวเทพ, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมจินต์ ธรรมทัต, ฤทธิ์ ลือชา, สุเชาว์ พงษ์วิไล
กำนันสาว (2526) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, จักรี จันทร์กล่ำ, นุชจรี ประสงค์ธรรม, ส.อาสนจินดา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
กำนันเพี้ยน (2526) ผู้กำกับ: วุฒิโก นำแสดงโดย: พอเจตน์ แก่นเพชร, อาภาพร กรทิพย์, สุวิน สว่างรัตน์, บู๊ วิบูลย์นันท์, ฉวีวรรณ บุญปรก
กุ๊กมือเก่า (2526) ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, เด่น ดอกประดู่, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, วิยะดา อุมารินทร์, เด๋อ ดอกสะเดา, จุ่น ทรงเล็ก
เกล็ดแก้ว (2526) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ ช่างแก้ว นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
เกียรติศักดิ์ทหารเสือ (2526) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, โกวิท วัฒนกุล, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, สุดารัตน์ เดชากุล, พิศมัย วิไลศักดิ์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
แก็งค์ไอติม (2526) ผู้กำกับ: ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ นำแสดงโดย: จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, อรพรรณ พานทอง, ทนงศักดิ์ ศุภการ
แก้วขนเหล็ก (2526) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ฤทธิ์ ลือชา, ปรัชญา, พรพรรณ เกษมมัสสุ, สมภพ เบญจาธิกุล
ขอรักเธออีกสักครั้ง (2526) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, อมรรัตน์ อังธนานนท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, มธุรส รัตนา, เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่
ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน (2526) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ดิลก ทองวัฒนา, มธุรส รัตนา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, มารศรี ณ บางช้าง
คำสั่งเสือ (2526) ผู้กำกับ: แดน กฤษดา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิภาพร นงนุช, สีเทา
แควมหาโหด (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, อุเทน บุญยงค์, ชุมพร เทพพิทักษ์, บู๊ วิบูลย์นันท์, อรประภา วงศาโรจน์
เงิน เงิน เงิน (2526) ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: เกรียงไกร อุณหะนันท์, อภิรดี ภวภูตานนท์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, ปาหนัน ณ พัทลุง, อมรา อัศวนนท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2526
เจ้าสาวนักเลง (2526) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ทูน หิรัญทรัพย์, ทวนธน คำมีศรี, อำภา ภูษิต, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
เจ้าสาวเงินล้าน (2526) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา
จ้าวภูผา (2526) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, สาวิตรี สามิภักดิ์, นาท ภูวนัย, เกชา เปลี่ยนวิถี, ฤทธิ์ ลือชา
ดรุณี 9 ล้าน (2526) ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ส.อาสนจินดา, ล้อต๊อก, สีเทา, สุเทพ โพธิ์งาม
ดวงนักเลง (2526) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เศรษฐา ศิระฉายา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ดวงมันเฮง (2526) ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: เทพ เทียนชัย, นิดา สุขสันต์, ชูศรี มีสมมนต์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, สีเทา, สีโพธิ์
ทุ่งปืนแตก (2526) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, นาท ภูวนัย, โกวิท วัฒนกุล, วิฑูรย์ กรุณา, เศรษฐา ศิระฉายา, พอเจตน์ แก่นเพชร
เทพบุตรสลัม (2526) ผู้กำกับ: ยอดมาลา นำแสดงโดย: อโนเชาว์ ยอดบุตร, สินจัย หงษ์ไทย, ทวนธน คำมีศรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, ไกรลาศ เกรียงไกร, ยอดสร้อย โกมารชุน
น.ส. เย็นฤดี (2526) ผู้สร้าง: สยามสตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: กำธร ทัพคัลไลย นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, ทูน หิรัญทรัพย์, สรพงศ์ ชาตรี, นพพล โกมารชุน, ธิติมา สังขพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ธิติมา สังขพิทักษ์
นักเลงข้าวนึ่ง (2526) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, สินจัย หงษ์ไทย, เอกรัฐ ศรีเบญจรัฐ, โกวิท วัฒนกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นักเลงตราควาย (2526) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มนฤดี ยมาภัย, อำภา ภูษิต, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, นิภาพร นงนุช, ภูมิ พัฒนายุทธ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นักเลงมหาหิน (2526) ผู้กำกับ: วินัย วิเศษศิริ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, กรุง ศรีวิไล, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฉวีวรรณ บุญปรก
นักเลงร้อยคม (2526) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ไชยา สุริยัน, นาท ภูวนัย, อภิรดี ภวภูตานนท์, ฤทธิ์ ลือชา
นางสิงห์แก้มแดง (2526) ผู้กำกับ: พจน์ ศรีพันธุ์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, อลิศ คริสตัน, สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, อำภา ภูษิต, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
นิจ (2526) ผู้กำกับ: ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา, ลลนา สุลาวัลย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก
นิสิตใหม่ (2526) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, มนฤดี ยมาภัย, เอกลักษณ์ ยลบินทร์, วรารัตน์ เทพโสธร, ต่อลาภ กำพุศิริ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ฉายวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2526
บัวขาว (2526) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, อำภา ภูษิต, ล้อต๊อก, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์
บางกระทิง (2526) ผู้กำกับ: สุนทร เสถียรศรี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, ลักษณ์ อภิชาติ, เกชา เปลี่ยนวิถี, ฤทธิ์ ลือชา
บ้านน้อยกลางดง (2526) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ชลิต เฟื่องอารมณ์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สมชาย สามิภักดิ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
เปรียว (2526) ผู้กำกับ: บุญรักษ์ นิลวงศ์ นำแสดงโดย: วิชชุ วัชรพันธ์ (จิ๊บ ร.ด. หรือ วสุ แสงสิงแก้ว) , เบญจวรรณ ภูษณะพงษ์, เอกลักษณ์ ยลบินทร์, เด๋อ ดอกสะเดา, มารศรี ณ บางช้าง, จันทร์ปรียา บุญยรัตพันธุ์
ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 9 (2526) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, นาท ภูวนัย, ธิติมา สังขพิทักษ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
ผู้แทนนอกสภา (2526) ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน, สุชาติ แสงธรรม, หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ผู้ใหญ่บ้านกลองยาว (2526) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สีเทา
แผ่นดินเหล็ก (2526) ผู้กำกับ: ดำเกิง สิงขรณ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, มานพ อัศวเทพ, วิยะดา อุมารินทร์
พญายมพนมรุ้ง (2526) ผู้กำกับ: สายัณห์ จันทรวิบูลย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัลย์ สุริยง, พิศมัย วิไลศักดิ์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ลักษณ์ อภิชาติ
พยัคฆ์ทมิฬ (2526) ผู้กำกับ: อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์
พยัคฆ์ร้าย 191 (2526) ผู้กำกับ: ดุลย์ พิจิตร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, ทวนธน คำมีศรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, ล้อต๊อก, อนันต์ สัมมาทรัพย์
พยัคฆ์สาวใจเพชร (2526) ผู้กำกับ: ฮุยคิง นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สาวิตรี สามิภักดิ์, เด่น ดอกประดู่, เมือง อพอลโล, พิภพ ภู่ภิญโญ, นงนุช สุทธิลักษณ์
พระจันทร์เปลี่ยนสี (2526) ผู้กำกับ: ภูมิ สุริยา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, เศรษฐา ศิระฉายา, อดุลย์, ชูศรี มีสมมนต์
พิษรัก (2526)
เพลงรักก้องโลก (2526) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, สมบัติ เมทะนี, อำภา ภูษิต, วินัย พันธุรักษ์, สุรชัย สมบัติเจริญ
เพื่อนแพง (2526) บทประพันธ์: ยาขอบ ผู้สร้าง: เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: ชณุตพร วิศิษฎโสภณ, คนึงนิจ ฤกษะสาร, สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วิโรจน์ ควันธรรม ฉายวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2526
พ่อตาจิ๊กโก๋ (2526) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย
ไฟรักอสูร (2526) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, โกวิท วัฒนกุล, ลลนา สุลาวัลย์, ชลิต เฟื่องอารมณ์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
ม.6 (2526) ผู้กำกับ: ดุลย์ พิจิตร นำแสดงโดย: อรรถพล เรืองจินดา, ไปรมา รัชตะ, ล้อต๊อก, สีเทา, สีหมึก
มนต์รักก้องโลก (2526) ผู้กำกับ: ตรีเทพ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ดอน สอนระเบียบ, ชมัย ชมะไพบูลย์
มรกตดำ (2526) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล ฉายวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
มหาเฮง (2526) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, จารุณี สุขสวัสดิ์, ล้อต๊อก, รอง เค้ามูลคดี, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน, เศรษฐา ศิระฉายา
มังกรห้าเล็บ (2526) ผู้กำกับ: พินิจ วงษ์ศิริ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, อำภา ภูษิต, พยัคฆ์ รามวาทิน, สมจินต์ ธรรมฑัต, อาวุธ พิทักษ์พงษ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
มัทรีที่รัก (2526) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, นิภาพร นงนุช, ปัทมา ปานทอง, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
มายาพิศวาส (2526) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, พิศมัย วิไลศักดิ์, นิภาพร นงนุช, สุเชาว์ พงษ์วิไล ฉายวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2526
มือปืน (2526) บทประพันธ์: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธิชัย, ชาลิดา ปัทมพันธุ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
แม่กระชังก้นรั่ว (2526) ผู้กำกับ: สิริวัฒน์ คงคาเขตร นำแสดงโดย: มนฤดี ยมาภัย, ทูน หิรัญทรัพย์, กาญจนา นิ่มนวล, วิฑูรย์ กรุณา, ชลอ นาคอ่อน, วิทยา สุขดำรงค์
แม่จอมยุ่ง (2526) ผู้กำกับ: ตฤณชาต นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, นิภาพร นงนุช, ธิติมา สังขพิทักษ์, มนตรี เจนอักษร, ปรัชญา อัครพล
แม่ดอกกระถิน (2526) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, เศรษฐา ศิระฉายา
แม่ยอดกะล่อน (2526) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, เศรษฐา ศิระฉายา
แม่หัวลำโพง (2526) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: อภิรดี ภวภูตานนท์, สรพงศ์ ชาตรี, นาท ภูวนัย, วิยะดา อุมารินทร์
ยอดพยัคฆ์นักเพลง (2526) ผู้กำกับ: พินิจ วงษ์ศิริ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ใจกานต์ จิตรปฏิมา, ดวงตา ตุงคะมณี, อรประภา วงศาโรจน์, ลักษณ์ อภิชาติ, ดอน สอนระเบียบ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ยอดอนงค์ (2526) ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, ครรชิต ขวัญประชา, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, สีดา พัวพิมล, ดวงตา ตุงคะมณี
ยูงรำแพน (2526) ผู้กำกับ: สิริวัฒน์ คงคาเขตร นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, มนฤดี ยมาภัย, พิศมัย วิไลศักดิ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สมควร กระจ่างศาสตร์
ร. รักส์ ปักใจ (2526) ผู้กำกับ: สมาน คำภีร์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ฤทัยรัตน์ อมตะวณิชย์, เด๋อ ดอกสะเดา, ดี๋ ดอกมะดัน, หลุยส์ พลภัทรพิจารณ์, ยุวนุช สุขสุสินธ์
รอยไม้เรียว (2526) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, นาท ภูวนัย, พุ่มพวง ดวงจันทร์, ทวนธน คำมีศรี, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมชาติ ประชาไท
รักกันวันละนิด (2526) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, ปัทมา ปานทอง, จักรี จันทร์กล่ำ, นุจรี ประสงค์ธรรม, เศรษฐา ศิระฉายา
ลูกสาวกำนัน ภาค 2 (2526) ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, รอง เค้ามูลคดี, อำภา ภูษิต, ลลนา สุลาวัลย์
ลูกสาวย่าโม (2526) ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อนุสรณ์ เตชะปัญญา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิยะดา อุมารินทร์, สีเทา
ลูกสาวเจ้าพ่อ (2526) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ทวนธน คำมีศรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, พรพรรณ เกษมมัสสุ, พิมพ์ใจ พรหมมาลี, ธิติมา สังขพิทักษ์
ลูบคมพยัคฆ์ (2526) ผู้กำกับ: กัญชลกร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทิดา แก้วบัวสาย, โกวิท วัฒนกุล, วิยะดา อุมารินทร์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ลักษณ์ อภิชาติ
เลขาคนใหม่ (2526) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, จารุณี สุขสวัสดิ์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, ภัทรา ทิวานนท์, ส.อาสนจินดา
เล่นไม่ยาก (2526) นำแสดงโดย: ไกรสร แสงอนันต์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มยุรา เศวตศิลา, จันทนา ศิริผล, มาลี เวชประเสริฐ, ดู๋ ดอกกระโดน, ดี๋ ดอกมะดัน, เด๋อ ดอกสะเดา, ล้อต๊อก, มยุรา ธนะบุตร, สมควร กระจ่างศาสตร์, สีเทา
ล่าข้ามโลก (2526) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, กรุง ศรีวิไล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อรัญญา นามวงศ์, นพพล โกมารชุน, เศรษฐา ศิระฉายา
ล่าพยัคฆ์ (2526) นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ธิติมา สังขพิทักษ์
ลำพูนดำ (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
วันนี้ยังมีเธอ (2526) ภาคต่อจาก วันวานยังหวานอยู่ ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, อรรถพล ประเสริฐยิ่ง, วงศกร รัศมิฑัต, สมบัติ ขจรไชยกุล, กิติพันธ์ ปุณกะบุตร, วรเทพ เหลี่ยววรกุล
วันวานยังหวานอยู่ (2526) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, วงศกร รัศมิฑัต, อรรถพล ประเสริฐยิ่ง, สมบัติ ขจรไชยกุล, กิติพันธ์ ปุณกะบุตร, วรเทพ เหลี่ยววรกุล
วีรบุรุษสงคราม (2526) ผู้กำกับ: ธิติพันธุ์, ลีโฮ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ฉินฮั่น, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ถั่งเต้าเหลียน, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน
สงครามปาก (2526) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ปาหนัน ณ พัทลุง, พรพรรณ เกษมมัสสุ, เด๋อ ดอกสะเดา
สงครามเพลง (2526) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กรุง ศรีวิไล , ธิติมา สังขพิทักษ์, ยอดรัก สลักใจ, พุ่มพวง ดวงจันทร์, เศรษฐา ศิระฉายา
สัญชาติราชสีห์ (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สินจัย หงษ์ไทย, ชุมพร เทพพิทักษ์, กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง, สีเทา
สั่งมัจจุราช (2526) ผู้กำกับ: วันเผด็จ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พอเจตน์ แก่นเพชร, พงษ์ไพร
สามอนงค์ (2526) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อโนเชาว์ ยอดบุตร, นิภาพร นงนุช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ดวงรวี พละเดช ฉายวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2526
สาวภูเขา (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นงนุช สุทธิลักษณ์, วิยะดา อุมารินทร์
สาวแดดเดียว (2526) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ส.อาสนจินดา, เมตตา รุ่งรัตน์
สิงห์ด่านเกวียน (2526) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, นาท ภูวนัย, โกวิท วัฒนกุล, มานพ อัศวเทพ, ลักษณ์ อภิชาติ
เสี่ยวอีหลี (2526) ผู้กำกับ: ชิต ไทรทอง นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลักษณ์ อภิชาติ, วิยะดา อุมารินทร์, ธิติมา สังขพิทักษ์, ฉวีวรรณ บุญปรก
สวรรค์บ้านนา (2526) นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, สายัณห์ สัญญา, ดี๋ ดอกมะดัน, คาราบาว
หนูเป็นสาวแล้ว (2526) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์ นำแสดงโดย: มนฤดี ยมาภัย, สรพงศ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา, ชูศรี มีสมมนต์, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ธิติมา สังขพิทักษ์ ฉายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526
หลงเสียงนาง (2526) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: โชคชัย โชคอนันต์, มนฤดี ยมาภัย, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ธิติมา สังขพิทักษ์
หัวใจทมิฬ (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, ชลิต เฟื่องอารมณ์, มนตรี เจนอักษร, พิศมัย วิไลศักดิ์, อัญชลี ไชยศิริ
เหยี่ยวดง (2526) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทูน หิรัญทรัพย์, ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล, ลินดา ค้าธัญเจริญ, วิยะดา อุมารินทร์
เห่าดง (2526) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต, เปี๊ยก มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, โกวิท วัฒนกุล, นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, อรัญญา นามวงศ์, เศรษฐา ศิระฉายา
แหกนรกเวียดนาม (2526) ผู้กำกับ: ทรนง ศรีเชื้อ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ไชยยัณห์ สรไกร, พยัคฆ์ รามวาทิน, ลักษณ์ อภิชาติ, มานพ อัศวเทพ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
อย่าดีกว่า (2526) ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, รอง เค้ามูลคดี, ลักษณ์ อภิชาติ
อั้งยี่ (2526) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์
อาถรรพณ์น้ำมันพราย (2526) นำแสดงโดย: ใจกานต์ จิตปฏิมา, แพรว มาศมารุต, พรระวี เพ็ญนภา, ธนิต พงษ์มนูญ, จุ๋มจิ๋ม เข็มเล็ก, กิตติ ดัสกร
อีสาวบ้านไร่ (2526) ผู้กำกับ: พรชัย สิริรัตน์ปัญญา นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, สรพงศ์ ชาตรี, ลักษณ์ อภิชาติ, นิภาพร นงนุช, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, พิภพ ภู่ภิญโญ
อีสาวเมืองสิงห์ (2526) ผู้กำกับ: แสนยากร นำแสดงโดย: อภิรดี ภวภูตานนท์, สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน
ไอ้ขี้เมา (2526) ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สุริโย มโนรมย์, ไกรลาศ เกรียงไกร, เด๋อ ดอกสะเดา, ศศิธร
ไอ้ทุยลุยกรุง (2526) ผู้กำกับ: แห้ว ฮาน่า นำแสดงโดย: ดี๋ ดอกมะดัน
ไอ้ ป. 4 ไม่มีเส้น (2526) ผู้กำกับ: มนู วรรณายก นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, หม่อมหลวงสุรีย์วัล สุริยง, ธิติมา สังขพิทักษ์, ด.ช.บอย เนติลักษณ์, สมจินต์ ธรรมฑัต, โสธร รุ่งเรือง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ไอ้เก่ง (2526) ผู้กำกับ: ภูมิ พัฒนายุทธ นำแสดงโดย: ทูน หิรัญทรัพย์, ศิริพร เอี่ยมสุนทร, นาท ภูวนัย, นิรุตต์ ศิริจรรยา, ลินดา ค้าธัญเจริญ, ไกรลาศ เกรียงไกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ไอ้แก้วไอ้ทอง (2526) ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ทูน หิรัญทรัพย์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, เศรษฐา ศิระฉายา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, รอง เค้ามูลคดี ฉายวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

อ้างอิง[แก้]