รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2520

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2520

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
1 ต่อ 7 (2520) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อรัญญา นามวงศ์, เรวดี ปัตตะพงษ์, ทาริกา ธิดาทิตย์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
123 ด่วนมหาภัย (2520) ผู้กำกับ: ณรงค์ ภูมินทร์, วินัย วิเศษศิริ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2520
12 สิงห์สยาม (2520) ผู้สร้าง: ชุมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สาธิต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ภาวนา ชนะจิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เกชา เปลี่ยนวิถี, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
3 นัด (2520) ผู้สร้าง: ส.วันดีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสนีย์ โกมารชุน นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ภาวนา ชนะจิต, นัยนา ชีวานันท์, อุมา ไอยทิพย์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
9 พยัคฆราช (2520) ผู้สร้าง: โยธิน เทวราชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วรพจน์ ศิวาพราหมณ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต, เรวดี ปัตตะพงษ์, สมภพ เบญจาธิกุล, สีเทา ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2520
กำนันเหี้ยม (2520) ผู้สร้าง: พรานนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เปี๊ยก มีคุณสุต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ศศิมา สิงห์ศิริ, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520
กิเลสคน (2520) บทประพันธ์: วิมลศิริ ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภิญโญ ปานนุ้ย, สมบูรณ์ สุขีนัย, นัฐ ไชยยงค์, สุเชาว์ พงษ์วิไล ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2520
กูซิใหญ่ (2520) ผู้สร้าง: มีคุณสุตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ภาวนา ชนะจิต, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เรวดี ปัตตะพงษ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์ ฉายวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2520
เก้ายอด (2520) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหนาวีไทย นำแสดงโดย: เผ่าพันธุ์ พงษ์นที, พิศมัย วิไลศักดิ์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, เมตตา รุ่งรัตน์
เก้าล้านหยดน้ำตา (2520) บทประพันธ์: วรชัย-จงรักษ์ ผู้สร้าง: เมโทรฟิล์ม ผู้กำกับ: สายยนต์ ศรีสวัสดิ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน, วิชชุตา เธียรโสภณ, เดือนเต็ม สาลิตุล, บัดดี้ จาติกรัตน์, ดอน สอนระเบียบ, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
ขบวนการสามสลึง (2520) ผู้กำกับ: พจน์ ศิริพันธ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, นัยนา ชีวานันท์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
ขยี้มือปืน (2520) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
เขี้ยวเสือเล็บสิงห์ (2520) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เรวดี ปัตตะพงษ์, ดามพ์ ดัสกร
ข้าวก้นบาตร (2520) บทประพันธ์: สันทนีย์ หิริโอตัปปะ ผู้สร้าง: ปฏิมาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
คนละทาง (2520) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ภิญโญ ปานนุ้ย ฉายวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2520
ความรักไม่มีขาย (2520) ผู้สร้าง: อิงค์นันท์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์ ฉายวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2520
คู่ทรหด (2520) ผู้กำกับ: ณรงค์ ภูมินทร์, วินัย วิเศษศิริ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2520
ใครจะอยู่ค้ำฟ้า (2520) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: เทพธานินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิชชุตา เธียรโสภณ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
เงินคือพระเจ้า (2520) นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์
จงอางเพลิง (2520) ผู้สร้าง: ศุภชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศุภชัย โตสัมพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
จัน ดารา (2520) ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบูรณ์ สุขีนัย, อรัญญา นามวงศ์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ภิญโญ ปานนุ้ย, วิทยา สุขดำรงค์ ฉายวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2520
เจ็ดประจัญบาน (2520) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา
เจ้าพ่อ 7 คุก (2520) บทประพันธ์: ประชา พูนวิวัฒน์ ผู้สร้าง: กมลโปรดักชั่น ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ศิริขวัญ นันทศิริ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2520
ชาติสิงห์ทุ่งสง (2520) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปริศนา ชบาไพร, ศิริขวัญ นันทศิริ, ดามพ์ ดัสกร, เหมยฟ้า ฉายวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2520
ชีวิตบัดซบ (2520) ผู้สร้าง: มูฟวิ่งพิคเจอร์ ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ภิญโญ ปานนุ้ย, ต่อลาภ กำพุศิริ, ราชันย์ กาญจนมาศ, ต้องตา รัตนภานุ ฉายวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
ชื่นชีวานาวี (2520) ผู้สร้าง: เทพศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, มยุรา ธนะบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, สมควร กระจ่างศาสตร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2520
ดับเครื่องชน (2520) บทประพันธ์: ชาตรี ผู้สร้าง: อมรทัตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2520
เด็ดสะระตี่ (2520) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: ดิษยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จิตติ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2520
แดงอังคาร (2520) ผู้สร้าง: นิมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, เรวดี ปัตตะพงษ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ตบะแตก (2520) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สมภพ เบญจาธิกุล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, สุริยา ชินพันธุ์ ฉายวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
ตาปีอีปัน (2520) ผู้สร้าง: เทพธานินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ภาวนา ชนะจิต, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2520
ตามฆ่า 20000 ไมล์ (2520) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ภาวนา ชนะจิต, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ฉายวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520
โต เมืองใต้ (2520) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: สิทธิกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วรวีร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, นัยนา ชีวานันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชนะ ศรีอุบล
ถล่มมาเฟีย (2520) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นัยนา ชีวานันท์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ฉายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2520
ทรามวัยใจเด็ด (2520) บทประพันธ์: เบญจนาท นฤมล ผู้สร้าง: ตรีบุบผา ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2520
ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (2520) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, วิยะดา อุมารินทร์, ภิญโญ ปานนุ้ย, เบญจมินทร์, ด.ช.อ๊อด จินดานุช, นพดล มงคลพันธุ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
ทางชีวิต (2520) บทประพันธ์: โบตั๋น ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้กำกับ: สมวงศ์ ทิมบุญธรรม นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อัศวิน รัตนประชา ฉายวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
ทางเสือผ่าน (2520) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นาท ภูวนัย, สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2520
ทีใครทีมัน (2520) ผู้สร้าง: วีทีสโคป ผู้กำกับ: อนันต์ นนทชัย นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นาท ภูวนัย, สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ปรียา รุ่งเรือง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2520
เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง (2520) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, ลลนา สุลาวัลย์, เด๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิ์งาม, พจนีย์ อินทรมานนท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นักเลงพลาญชัย (2520) ผู้สร้าง: เทพจักรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วาสุเทพ โอศิริ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, พาพิศ จิตติมา
นางฟ้าท่าเรือ (2520) ผู้สร้าง: ทองธิวภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดวงชีวัน โกมลเสน, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, วิชชุตา เธียรโสภณ, ดอน สอนระเบียบ
บินเดี่ยว (2520) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: วินโปรดักชั่นฟิล์ม ผู้กำกับ: วิน วินชัย นำแสดงโดย: สิงหา สุริยง, นัยนา ชีวานันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เมตตา รุ่งรัตน์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2520
ปล้นอเมริกา (2520) บทประพันธ์: ประชา พูนวิวัฒน์ ผู้สร้าง: ฐานิสสรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ครรชิต ขวัญประชา, มานพ อัศวเทพ, อุมา ไอยทิพย์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2520
ปืนมีตีน (2520) ผู้สร้าง: สิทธิชัยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สมภพ เบญจาธิกุล, เกชา เปลี่ยนวิถี, เดือนเต็ม สาลิตุล, วิชชุตา เธียรโสภณ ฉายวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520
ไปเหนือล่องใต้ (2520)
ผู้ยิ่งใหญ่ชายแดน (2520) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นัยนา ชีวานันท์, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2520
แผลเก่า (2520) ผู้กำกับ: เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, ส.อาสนจินดา, ชลิต เฟื่องอารมณ์, เศรษฐา ศิระฉายา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2520
เพลงรักบ้านนา (2520) ผู้สร้าง: เอแพ็กซ์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มธุรส รัตนา, ไพรวัลย์ ลูกเพชร, อัญชลี ไชยศิริ, สุมิตร สัจจเทพ, ดาวเรือง แสงทอง ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2520
เพลิงทะเล (2520) ผู้สร้าง: ฉัตรชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เกรียง ไกรสร นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, อัศวิน รัตนประชา, เอก อัมรินทร์, แมน ธีระพล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, โสภา สถาพร
เพื่อนรัก (2520) บทประพันธ์: สีฟ้า ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ปัฐม์ ปัทมจิตร, ไดน่า ไมเยอร์, พอหทัย พุกกะณะสุต, โฉมฉาย ฉัตรวิไล ฉายวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2520
พ่อจอมตื้อ (2520) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: วิคตอรี่ฟิล์ม ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ศิริขวัญ นันทศิริ, ชูศรี มีสมมนต์, ล้อต๊อก
พ่อตาปืนโต (2520) ผู้สร้าง: นิวัฒน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุริยา ชินพันธุ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เมตตา รุ่งรัตน์, รจนา นามวงศ์ ฉายวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2520
พ่อนกฮูก (2520) ผู้สร้าง: วิคตอรี่ฟิล์ม ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ท้วม ทรนง ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
พ่อม่ายทีเด็ด (2520) บทประพันธ์: กนกเรขา ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, เศรษฐา ศิระฉายา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2520
มนต์รักนักรบ (2520) ผู้สร้าง: พาราไดซ์ฟิล์ม ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, อุเทน บุญยงค์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
มนต์รักแม่น้ำมูล (2520) บทประพันธ์: พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา ผู้สร้าง: ดวงกมลมหรสพ ผู้กำกับ: พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สุริยา ชินพันธุ์, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2520
มันทะลุฟ้า (2520) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, เรวดี ปัตตะพงษ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2520
มือปืนตาโต (2520)
เมียรายเดือน (2520) ผู้สร้าง: พรหมเมศร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง จอมพิทักษ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์, อัศวิน รัตนประชา ฉายวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2520
เมืองอลเวง (2520) ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ชูศรี มีสมมนต์, ดอน สอนระเบียบ, เศรษฐา ศิระฉายา, สีเทา ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2520
แม่ดอกกัญชา (2520) บทประพันธ์: ดอย ดาวเรือง ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มยุรา ธนะบุตร, สมบัติ เมทะนี, สุริยา ชินพันธุ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2520
ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์ (2520) ผู้สร้าง: ไชโยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ดวงชีวัน โกมลเสน ฉายวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2520
รักคุณเข้าแล้ว (2520) ผู้สร้าง: พร้อมมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, เศรษฐา ศิระฉายา, วิยะดา อุมารินทร์ ฉายวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2520
รักอุตลุต (2520) บทประพันธ์: บุญรักษ์ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, พจนีย์ อินทรมานนท์, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
รักเลือกไม่ได้ (2520) ผู้สร้าง: เทพศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อัศวิน รัตนประชา, เสาวณีย์ สกุลเดช ฉายวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2520
รักไม่รู้ลืม (2520) บทประพันธ์: นราวดี ผู้สร้าง: ดารากรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พลสัณห์ ศรีหาผล นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์, บู๊ วิบูลย์นันท์, สีเทา ฉายวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
ราชสีห์ดง (2520) บทประพันธ์: ชลอ ไตรตรองศร ผู้สร้าง: ศิริวรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มานพ อัศวเทพ, เกชา เปลี่ยนวิถี, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2520
รุกฆาต (2520) บทประพันธ์: เชษฐ์ ชัชวาล ผู้สร้าง: สหมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาย นิมิตโชตินัย นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุวิน สว่างรัตน์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2520
ลุย (2520) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุเทน บุญยงค์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
ลุยแหลก (2520) ผู้สร้าง: สมโภชน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมโภชน์ โพธิรัตน์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2520
ลูกขวาน (2520) ผู้สร้าง: โคลีเซี่ยมฟิล์ม ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2520
ลูกเจ้าพระยา (2520) ผู้สร้าง: นันทนาครภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สุริยา ชินพันธุ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2520
ล่า (2520) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ลลนา สุลาวัลย์, วิยะดา อุมารินทร์, สมภพ เบญจาธิกุล, อนันต์ สัมมาทรัพย์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
ล่าเพชฌฆาต (2520) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: เดชากรณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2520
วัยเสเพล (2520) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: ปัญญาทิพย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
วีรบุรุษกุ๊ย (2520) ผู้สร้าง: สมจิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ศาลปืน (2520) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2520
ศึก 5 เสือ (2520) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: พัฒนาภาพยนตร์, พูนทรัพย์ฟิล์ม ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุริยา ชินพันธุ์ ฉายวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2520
เศษมนุษย์ (2520) ผู้กำกับ: เกาเป่าสู้ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, เรวดี ปัตตะพงษ์, ศิริขวัญ นันทศิริ ฉายวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2520
สวัสดีคุณครู (2520) บทประพันธ์: พร น้ำเพชร ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, กาญจนา บุญประเสริฐ, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ภิญโญ ปานนุ้ย, สมบูรณ์ สุขีนัย, นัยนา ชีวานันท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
สองเสือใจสิงห์ (2520) ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด, ชาญ ชานทงหมั่น, อนิรุทธิ์ นุตไพโรจน์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เดือนเต็ม สาลิตุล
สาวจอมแก่น (2520) ผู้กำกับ: เสนีย์ โกมารชุน นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สรพงศ์ ชาตรี, สมภพ เบญจาธิกุล, ภูมิ พัฒนายุทธ, เดือนเต็ม สาลิตุล, สมบูรณ์ สุขีนัย ฉายวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
สิงห์รถบรรทุก (2520) บทประพันธ์: เพชร สถาบัน ผู้สร้าง: ทองทรัพย์สินโปรดักชั่น ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, นิรุตติ์ ศิริจรรยา ฉายวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
สิงห์สลาตัน (2520) บทประพันธ์: รัตติกรณ์ ผู้สร้าง: ไพโรจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2520
สิงห์สำออย (2520) บทประพันธ์: ระกา กัญญากุล ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, มยุรา ธนะบุตร, ครรชิต ขวัญประชา, สุริยา ชินพันธุ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทาริกา ธิดาทิตย์ ฉายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
สู้สิบทิศ (2520) ผู้สร้าง: วินนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร ฉายวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2520
หงส์ทอง (2520) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ สังวริบุตร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เลี่ยวหย่งเซี่ยว, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2520
หนักแผ่นดิน (2520) ผู้สร้าง: ขวัญประชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มานพ อัศวเทพ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
หน้าเนื้อใจเสือ (2520) บทประพันธ์: รัศมี ผู้สร้าง: นภาฟิล์ม ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ ฉายวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2520
หัวใจที่ไม่อยากเต้น (2520) บทประพันธ์: ศรีวดี ผู้สร้าง: เริงศิริโปรดักชั่น ผู้กำกับ: เริงศิริ ลิมอักษร นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, อุเทน บุญยงค์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์ ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
หึง (2520) ผู้สร้าง: ตรีเมฆภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, สมบัติ เมทะนี, ศิริขวัญ นันทศิริ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2520
เหยียบหัวสิงห์ (2520) ผู้สร้าง: ปริทรรศน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อัศวิน รัตนประชา ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2520
แหกค่ายนรกเดียนเบียนฟู (2520) บทประพันธ์: สยุมภู ทศพล ผู้สร้าง: ฮอลลีวูด ฟิล์มโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นาท ภูวนัย, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, มานพ อัศวเทพ, ทาริกา ธิดาทิตย์ ฉายวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2520
แหย่หนวดเสือ (2520) ผู้สร้าง: เมทะนีฟิล์ม ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ, ทาริกา ธิดาทิตย์, ไกร ครรชิต, เหมยฟ้า ฉายวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2520
ห้าแฉก (2520) ผู้สร้าง: รัตนสิทธิภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นาท ภูวนัย, สรพงศ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อรัญญา นามวงศ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2520
อย่านึกว่าหมู (2520) ผู้สร้าง: บางกอกสโคป ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, มาลี เวชประเสริฐ
อย่าลืมฉัน (2520) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: อัญชลีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สมภพ เบญจาธิกุล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ทาริกา ธิดาทิตย์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2520
อย่าแหย่ฉลาม (2520) บทประพันธ์: ประชา พูนวิวัฒน์ ผู้สร้าง: ชนัญสิทธิ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มานพ อัศวเทพ, สมภพ เบญจาธิกุล ฉายวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2520
อีเสือ (2520) บทประพันธ์: สราวุฒิ ผู้สร้าง: วีระศักดิ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฏิมากูร, ศศิมา สิงห์ศิริ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สังข์ทอง สีใส, วิภาวดี ตรียะกุล ฉายวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2520
โอ้มาดา (2520) บทประพันธ์: สีฟ้า ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สรพงศ์ ชาตรี, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2520
ไอ้ขลุ่ย (2520) ผู้กำกับ: เริงศิริ ลิมอักษร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, อัศวิน รัตนประชา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทาริกา ธิดาทิตย์ ฉายวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2520
ไอ้ควายเหล็ก (2520) ผู้สร้าง: ช.พจน์ฟิล์ม, ฮอลลีวู๊ดฟิล์ม ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
ไอ้คุณเฉิ่ม (2520) บทประพันธ์: รัตติกรณ์ ผู้สร้าง: ตรีบุบผาฟิล์ม ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ครรชิต ขวัญประชา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520
ไอ้ปืนโต (2520)
ไอ้สากเหล็ก (2520) บทประพันธ์: ชาติ นักรบ ผู้สร้าง: เกิดผลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนิรุตต์ นุตไพโรจน์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์

อ้างอิง[แก้]