ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2516

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2516

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
2 ชาติสมิง (2516) นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, อรสา พรหมประทาน, ชิต ไทรงาม, ขบวน มุกดา ฉายวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2516
กระสือสาว (2516) ผู้สร้าง: ศรีสยามโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ส.เนาวราช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
กุหลาบไฟ (2516) ผู้สร้าง: สมนึกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เหมะบุตร นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชาย เมืองสิงห์, ดลนภา โสภี ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2516
แก้วกลางนา (2516) ผู้สร้าง: อัมพรภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เวนิส บ.ข.ส., บุปผา สายชล, เมตตา รุ่งรัตน์, ดามพ์ ดัสกร, พนม นพพร ฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2516
แก้วตาขวัญใจ (2516) ผู้สร้าง: ชัยชนะภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ภักดี รมยานนท์, ชวลิต พละเดช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สุชาต นาทะพันธ์, พนม นพพร, กฤษณะ อำนวยพร ฉายวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2516
ขอบฟ้าเขาเขียว (2516) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ลักษณ์ อภิชาติ, คมน์ อรรฆเดช, สุริยา ชินพันธุ์, ช้องมาศ ภุมรา ฉายวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2516
เขาชื่อกานต์ (2516) บทประพันธ์: สุวรรณี สุคนธา ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ภิญโญ ทองเจือ, คธา อภัยวงศ์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2516
เขาสมิง (2516) ผู้สร้าง: เปี๊ยกโปสเตอร์ฟิล์ม ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ความรักมักเป็นอย่างนี้ (2516) ผู้สร้าง: รัชฟิล์มรามา นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, ภัสสร เพ็ญศิริ, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พันทิพา บุญแก้ว, สหัสษา ศักดิ์ภูวดล ฉายวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2516
คะนองกรุง (2516) บทประพันธ์: อ.อรรถจินดา, ชนะ คราประยูร ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร, สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, พนม นพพร, เมตตา รุ่งรัตน์, ดามพ์ ดัสกร, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2516
คุ้งตะเคียน (2516) บทประพันธ์: ศรีเพชร ผู้สร้าง: อมรรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: กิจติพงษ์ เวศภูญาณ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2516
คู่กรรม (2516) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้กำกับ: สมวงศ์ ทิมบุยธรรม, พร ไพโรจน์ ประดับ, มิสเตอร์ ติง นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ดวงนภา อรรถพรพิศาล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, มร. หลิงลีจู, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ราชันย์ กาญจนมาศ, มร. แอสจี้ ฉายวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2516
จอมเมฆินทร์ (2516) บทประพันธ์: ตรีอภิรุม ผู้สร้าง: พระพิราพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลักษมี เพ็ญแสงเดือน, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เมตตา รุ่งรัตน์, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2516
จินตะหรา (2516) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, อมรา อัศวนนท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, พฤหัส บุญหลง ฉายวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516
เจ้าชายห่อหมก (2516) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วันดี ศรีตรัง, เมตตา รุ่งรัตน์, โขมพัสตร์ อรรถยา, จอมใจ จรินทร์ ฉายวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2516
เจ้าปลิวสิงห์สุพรรณ (2516) ผู้สร้าง: เพชรเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา, วิจารณ์ ภักดีวิจิตร, ประชา พูนวิวัฒน์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ดามพ์ ดัสกร, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2516
เจ้าสาวเรือพ่วง (2516) ผู้สร้าง: พงศ์ไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
จ้าวทุ่ง (2516) ผู้สร้าง: นครหลวงภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ วัชรา ฉายวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ชลาลัย (2516) บทประพันธ์: ศรีฟ้า ลดาวัลย์ ผู้สร้าง: อมรินทร์ฟิล์ม ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2516
ชูชก กัณหา ชาลี (2516) ผู้สร้าง: ไทยสากลธุรกิจ ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
ซำเหมา (2516) นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, มานพ อัศวเทพ, ด.ช.สุทธิศักดิ์, พิภพ ภู่ภิญโญ ฉายวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2516
ดรุณีผีสิง (2516) ผู้สร้าง: เชียงคำภาพยนตร์ ผู้กำกับ : เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ นำแสดงโดย : ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุทิศา พัฒนุช, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล ฉายวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ดอกฟ้าเวียงพิงค์ (2516) ผู้สร้าง: เทพธิดาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, บุษบา โมรากุล, นภาพร วุฒิแพทย์, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, พิภพ ภู่ภิญโญ ฉายวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2516
ดอนโขมด (2516) ผู้สร้าง: อนุสรณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2516
ดาร์บี้ (2516) ผู้สร้าง: ศรีไทยการละครและภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เทิ่ง สติเฟื่อง นำแสดงโดย: นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2516
เด่นดวงเดือน (2516) ผู้สร้าง: วงทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รักชนก จินดาวรรณ ฉายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2516
ตลาดพรหมจารี (2516) ผู้สร้าง: 67 การละครและภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ราชันย์ กาญจนมาศ, ดวงดาว จารุจินดา ฉายวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2516
เตะฝุ่น (2516) ผู้สร้าง: สุริยะเทพภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, พนม นพพร, สมัย อ่อนวงศ์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ทอง (2516) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อโนมา ผลารักษ์, เกร็ก มอร์ริส, เถิม ทวี้ หั่ง, กฤษณะ อำนวยพร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2516
ทับนางรอ (2516) ผู้สร้าง: มหศักดิ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, บุศรา นฤมิตร, จำรูญ หนวดจิ๋ม, รอง เค้ามูลคดี ฉายวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ทางสายใหม่ (2516) ผู้สร้าง: พลสัณห์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พลสัณห์ ศรีหาผล นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2516
ท่าเตียน (2516) ผู้สร้าง: ไชโยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พีระศิษฏ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุภัค ลิขิตกุล, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สมพงษ์ พงษ์มิตร, เทพ ทรัพย์พอกพูน, ปริม ประภาพร ฉายวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2516
ธนูสวาท (2516) บทประพันธ์: อาทิตย์ ผู้สร้าง: อาทิตย์ฟิล์ม ผู้กำกับ: จุฑามณี นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ชีวัน จันทรายุ, ทาริกา ธิดาทิตย์ ฉายวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2516
นี่หรือชีวิต (2516) บทประพันธ์: ชุติมา สุวรรณรัต ผู้สร้าง: ปริทรรศน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, พฤหัส บุญหลง, เมตตา รุ่งรัตน์, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
นี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการ (2516) บทประพันธ์: ประชา พูนวิวัฒน์ ผู้สร้าง: หนุมานภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สันต์ เปสตันยี นำแสดงโดย: จักรกริช เปสตันยี, อรัญญา นามวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, สีเทา ฉายวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
น้ำเซาะทราย (2516) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้สร้าง: แหลมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, วันดี ศรีตรัง, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, คธา อภัยวงศ์, มารศรี ณ บางช้าง ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2516
บ้า (2516) บทประพันธ์: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที ผู้สร้าง: เทพศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ ฉายวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2516
ผาเวียงทอง (2516) ผู้สร้าง: ศักดา ธงชัย ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ไชยา สุริยัน ฉายวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2516
ผู้กองยอดรัก (2516) ผู้สร้าง: บ.ปัฐวิกรณ์ จำกัด แผนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุภัค ลิขิตกุล ฉายวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2516
ไผ่ล้อมรัก (2516) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: วงศ์สรรพ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ป.พิมล นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, อรัญญา นามวงศ์, รอง เค้ามูลคดี, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2516
พยัคฆ์พันลาย (2516) ผู้สร้าง: โยธิน เทวราช ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
พิษพยาบาท (2516) บทประพันธ์: ปณิดา ผู้สร้าง: ธรรมจักรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, เมตตา รุ่งรัตน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อัศวิน รัตนประชา, กรรณิกา รักวงษ์ ฉายวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
ภูกระดึง (2516) ผู้สร้าง: รณภพฟิล์ม ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ส.อาสนจินดา, ดลนภา โสภี, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2516
มนต์เมืองเหนือ (2516) นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2516
มารรัก (2516) ผู้สร้าง: มัณฑนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ฉายวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2516
แม่นาคพระโขนง (2516) ผู้สร้าง: ศิลปสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุภัค ลิขิตกุล, สีเทา ฉายวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2516
แม่นาคอาละวาด (2516) ผู้สร้าง: ศิลปสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุภัค ลิขิตกุล ฉายวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2516
แม่ผัว (2516) บทประพันธ์: สุชาดา ผู้สร้าง: ดวงใหญ่ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุภัค ลิขิตกุล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, กันทิมา ดาราพันธ์, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
ไม่มีคำตอบจากสวรรค์ (2516) บทประพันธ์: ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ ผู้สร้าง: เมทะนีฟิล์ม ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2516
ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ (2516) บทประพันธ์: สัตตบงกช ผู้สร้าง: เบญจมินทร์ ปริญญาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
ไม้ป่า (2516) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้สร้าง: สุรมาศภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ภูษิต อภิมันต์, ภูมิ พัฒนายุทธ ฉายวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2516
ยอดชาย (2516) ผู้สร้าง: เซ้าท์อีสเอเชียฟิล์ม นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, พนม นพพร, สีเผือก, ไป่อิง, หลีดุง ฉายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
ยอดสงสาร (2516) บทประพันธ์: ปริศนา ผู้สร้าง: แดนไทยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันดี ศรีตรัง, ดวงใจ หทัยกาญจน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ประมินทร์ จารุจารีต ฉายวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
รสสวาท (2516) ผู้สร้าง: ภราดรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชานทงมาน, พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, มิสซีซาน, ปริม ประภาพร ฉายวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2516
รัญจวนจิต (2516) บทประพันธ์: ทัศนียา วลัยรัตน์ ผู้สร้าง: พงษ์สว่างภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง เพชรเสนา นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันดี ศรีตรัง, อรสา พรหมประทาน, วันชนะ มีศักดิ์ศรี ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2516
แรงรัก (2516) บทประพันธ์: กนกเรขา ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, ด.ช.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ ฉายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2516
วางฟูซาน (2516) ผู้สร้าง: บางกอกสโคป ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, หลินจี้, เมตตา รุ่งรัตน์, แมน ธีระพล, พนม นพพร ฉายวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2516
เศรษฐีถังแตก (2516) ผู้สร้าง: มงคลฟิล์ม นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, โทนี่ หลอ, สีเผือก, ศรีสุริยา ฉายวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516
สวรรค์เวียงพิงค์ (2516) ผู้สร้าง: พุทธวัลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันดี ศรีตรัง, ปริม ประภาพร ฉายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2516
สักขีแม่ปิง (2516) บทประพันธ์: ราม ทิพยรส ผู้สร้าง: สตาร์ฟิล์มโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, ฑัต เอกทัต, แมน ธีระพล, ชิต ไทรงาม ฉายวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2516
สายชล (2516) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: ศิริเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประกอบ แก้วประเสริฐ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุทิศา พัฒนุช, ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิตร, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2516
สายฝน (2516) บทประพันธ์: อรชร, สุภา เทวกุล, แพร ชมภู ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สุทิศา พัฒนุช, ชินกร ไกรลาศ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล ฉายวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2516
สาวภูไท (2516) บทประพันธ์: มยุรี ผู้สร้าง: ศุภชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศุภชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์, จารุวรรณ ปัญโญภาส ฉายวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
สุดหัวใจ (2516) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: วัฒนภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สีเทา ฉายวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2516
เสือหยิ่งสิงห์ผยอง (2516) ผู้สร้าง: ก้องสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปริศนา ชบาไพร, เฉินฮุ่ยเหมียน, ชุนเจียหลิน ฉายวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2516
ส้มตำ (2516) บทพระราชนิพนธ์: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516
หนองบัวแดง (2516) บทประพันธ์: ปณิดา ผู้สร้าง: อุดมฟิล์ม ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2516
หนึ่งในดวงใจ (2516) บทประพันธ์: จามร ผู้สร้าง: พลสัณห์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พลสัณห์ ศรีหาผล นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2516
หมอกฟ้า (2516) บทประพันธ์: พจนาถ เกสจินดา ผู้สร้าง: วิเศษโกมลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สังเวียน หาญบุญตรง นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุทิศา พัฒนุช, ช้องมาศ ภุมรา, เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร, สีเทา ฉายวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
หัวใจหิน (2516) ผู้สร้าง: เทพธานินทร์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ครรชิต ขวัญประชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, น้ำเงิน บุญหนัก, วาสนา ชลากร ฉายวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
เหลือแต่รัก (2516) บทประพันธ์: ธนาชัย ชิโณทัย ผู้สร้าง: แสงบัวทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันดี ศรีตรัง, ไท ธรรมราช, ดวงใจ หทัยกาญจน์, มารศรี ณ บางช้าง, วาสนา ชลากร ฉายวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2516
แหวนทองเหลือง (2516) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, นัยนา ชีวานันท์, สีเทา ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2516
อำนาจเงิน (2516) บทประพันธ์: จารุวรรณ ผู้สร้าง: ศรีไพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศรีไพร ใจพระ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, บุปผา สายชล, ศรีไพร ใจพระ, ดรุณี ชื่นสกุล, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2516
อีหนู (13 สาว 11 บริสุทธิ์) (2516) ผู้กำกับ: สุรพล โทณะวณิก นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ศศิมา สิงห์ศิริ, จรัสศรี สายะศิลป์, ขบวน มุกดา, สมเดช สันติประชา ฉายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2516
ไอ้แดง (2516) บทประพันธ์: ล้อต๊อก ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล ฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

อ้างอิง[แก้]