รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2516

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2516

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
2 ชาติสมิง (2516) นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, อรสา พรหมประทาน, ชิต ไทรงาม, ขบวน มุกดา
กระสือสาว (2516) ผู้กำกับ: ส.เนาวราช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์
กำนันถึก (2516) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์
กุหลาบไฟ (2516) นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ชาย เมืองสิงห์, ดลนภา โสภี
แก้วกลางนา (2516) นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เวนิช บ.ข.ส., บุปผา สายชล, เมตตา รุ่งรัตน์, ดามพ์ ดัสกร, พนม นพพร
แก้วตาขวัญใจ (2516) ผู้กำกับ: ภักดี รมยานนท์, ชวลิต พละเดช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สุชาต นาทะพันธ์, พนม นพพร, กฤษณะ อำนวยพร ฉายวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2516
ขอบฟ้าเขาเขียว (2516) ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ลักษณ์ อภิชาติ, คมน์ อรรฆเดช, สุริยา ชินพันธุ์, ช้องมาศ ภุมรา ฉายวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2516
เขาชื่อกานต์ (2516) ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ภิญโญ ทองเจือ, คธา อภัยวงศ์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2516
เขาสมิง (2516) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต
ความรักมักเป็นอย่างนี้ (2516) นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, ภัสสร เพ็ญศิริ, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, พันทิพา บุญแก้ว, สหัสษา ศักดิ์ภูวดล
คะนองกรุง (2516) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร, สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, พนม นพพร, เมตตา รุ่งรัตน์, ดามพ์ ดัสกร, โสภา สถาพร
คุ้งตะเคียน (2516) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
คู่กรรม (2516) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้กำกับ: สมวงศ์ ทิมบุยธรรม, พร ไพโรจน์ ประดับ, มิสเตอร์ ติง นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ดวงนภา อรรถพรพิศาล, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, มร. หลิงลีจู, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, จำรูญ หนวดจิ๋ม, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ราชันย์ กาญจนมาศ, มร. แอสจี้
จอมเมฆินทร์ (2516) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลักษมี เพ็ญแสงเดือน, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เมตตา รุ่งรัตน์, ดามพ์ ดัสกร
จินตะหรา (2516) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, อมรา อัศวนนท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, พฤหัส บุญหลง ฉายวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516
เจ้าชายห่อหมก (2516) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วันดี ศรีตรัง, เมตตา รุ่งรัตน์, โขมพัสตร์ อรรถยา, จอมใจ จรินทร์
เจ้าปลิวสิงห์สุพรรณ (2516) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา, วิจารณ์ ภักดีวิจิตร, พ.ต.ต.ประชา พูนวิวัฒน์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ดามพ์ ดัสกร, ชุมพร เทพพิทักษ์
เจ้าสาวเรือพ่วง (2516) ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา
จ้าวทุ่ง (2516) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ วัชรา
ชลาลัย (2516) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2516
ชูชก กัณหา ชาลี (2516) ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์
ซำเหมา (2516) นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, มานพ อัศวเทพ, ด.ช.สุทธิศักดิ์, พิภพ ภู่ภิญโญ
ดรุณีผีสิง (2516) ผู้กำกับ : เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ นำแสดงโดย : ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุทิศา พัฒนุช, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, โฉมฉาย ฉัตรวิไล ฉายวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
ดอกฟ้าเวียงพิงค์ (2516) นำแสดงโดย: จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, บุษบา โมรากุล, นภาพร วุฒิแพทย์, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, พิภพ ภู่ภิญโญ
ดอนโขมด (2516) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สังข์ทอง สีใส
ดาร์บี้ (2516) ผู้กำกับ: เทิ่ง สติเฟื่อง นำแสดงโดย: นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2516
เด่นดวงเดือน (2516) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รักชนก จินดาวรรณ
ตลาดพรหมจารี (2516) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ราชันย์ กาญจนมาศ, ดวงดาว จารุจินดา
เตะฝุ่น (2516) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, พนม นพพร, สมัย อ่อนวงศ์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์
ทอง (2516) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, อโนมา ผลารักษ์, เกร็ก มอร์ริส, มิสถ่ำถุยหั่ง, กฤษณะ อำนวยพร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2516
ทับนางรอ (2516) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, บุศรา นฤมิตร, จำรูญ หนวดจิ๋ม, รอง เค้ามูลคดี
ทางสายใหม่ (2516) ผู้กำกับ: พลสัณห์ ศรีหาผล นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต
ท่าเตียน (2516) ผู้กำกับ: พีระศิษฏ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุภัค ลิขิตกุล, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สมพงษ์ พงษ์มิตร, เทพ ทรัพย์พอกพูน, ปริม ประภาพร ฉายวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2516
ธนูสวาท (2516) ผู้กำกับ: จุฑามณี นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, ชีวัน จันทรายุ, ทาริกา ธิดาทิตย์
นี่หรือชีวิต (2516) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, พฤหัส บุญหลง, เมตตา รุ่งรัตน์, มาลี เวชประเสริฐ
นี่แหละสิ่งที่ข้าต้องการ (2516) ผู้กำกับ: สันต์ เปสตันยี นำแสดงโดย: จักรกริช เปสตันยี, อรัญญา นามวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, สีเทพ
น้ำเซาะทราย (2516) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, วันดี ศรีตรัง, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, คธา อภัยวงศ์, มารศรี ณ บางช้าง
บ้า (2516) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
ผาเวียงทอง (2516) นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ไชยา สุริยัน
ผู้กองยอดรัก (2516) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุภัค ลิขิตกุล
ไผ่ล้อมรัก (2516) ผู้กำกับ: ป.พิมล นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, อรัญญา นามวงศ์, รอง เค้ามูลคดี, ชุมพร เทพพิทักษ์
พยัคฆ์พันลาย (2516) ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2516
พิษพยาบาท (2516) ผู้กำกับ: เสถียร ธรรมเจริญ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, เมตตา รุ่งรัตน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อัศวิน รัตนประชา, กรรณิกา รักวงษ์ ฉายวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
ภูกระดึง (2516) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ส.อาสนจินดา, ดลนภา โสภี, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2516
มนต์เมืองเหนือ (2516) นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2516
มารรัก (2516) ผู้กำกับ: สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ฉายวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2516
แม่นาคพระโขนง (2516) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุภัค ลิขิตกุล
แม่นาคอาละวาด (2516) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุภัค ลิขิตกุล
แม่ผัว (2516) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุภัค ลิขิตกุล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, กันทิมา ดาราพันธ์, สมควร กระจ่างศาสตร์
ไม่มีคำตอบจากสวรรค์ (2516) ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, นันทวัน เมฆใหญ่, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2516
ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ (2516) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, ภาวนา ชนะจิต
ไม้ป่า (2516) ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ภูษิต อภิมันต์, ภูมิ พัฒนายุทธ
ยอดชาย (2516) นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, พนม นพพร, สีเผือก, ไป่อิง, หลีดุง
ยอดสงสาร (2516) นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันดี ศรีตรัง, ดวงใจ หทัยกาญจน์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ประมินทร์ จารุจารีต
รสสวาท (2516) นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, มิสซีซาน, ปริม ประภาพร
รัญจวนจิต (2516) ผู้กำกับ: ฉลอง เพชรเสนา นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันดี ศรีตรัง, อรสา พรหมประทาน, วันชนะ มีศักดิ์ศรี
แรงรัก (2516) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, ด.ช.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ
วางฟูซาน (2516) ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, หลินจี้, เมตตา รุ่งรัตน์, แมน ธีระพล, พนม นพพร
เศรษฐีถังแตก (2516) นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, โทนี่ หลอ, สีเผือก, ศรีสุริยา
สวรรค์เวียงพิงค์ (2516) ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันดี ศรีตรัง, ปริม ประภาพร
สักขีแม่ปิง (2516) ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, มานพ อัศวเทพ, ฑัต เอกทัต, แมน ธีระพล, ชิต ไทรงาม
สายชล (2516) ผู้กำกับ: ประกอบ แก้วประเสริฐ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, สุทิศา พัฒนุช, ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิตร, เมตตา รุ่งรัตน์
สายฝน (2516) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สุทิศา พัฒนุช, ชินกร ไกรลาศ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล
สาวภูไท (2516) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์, จารุวรรณ ปัญโญภาส ฉายวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
สุดหัวใจ (2516) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
เสือหยิ่งสิงห์ผยอง (2516) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปริศนา ชบาไพร, เฉินฮุ่ยเหมียน, ชุนเจียหลิน
ส้มตำ (2516) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์
หนองบัวแดง (2516) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์
หนึ่งในดวงใจ (2516) ผู้กำกับ: พลสัณห์ ศรีหาผล นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, ชนะ ศรีอุบล, เมตตา รุ่งรัตน์
หมอกฟ้า (2516) นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุทิศา พัฒนุช, ช้องมาศ ภุมรา, เศกสิทธิ์ สวัสดิรักษ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ดามพ์ ดัสกร
หัวใจหิน (2516) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ครรชิต ขวัญประชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, น้ำเงิน บุญหนัก, วาสนา ชลากร
เหลือแต่รัก (2516) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันดี ศรีตรัง, ไธ ธรรมราช, ดวงใจ หทัยกาญจน์, มารศรี ณ บางช้าง, วาสนา ชลากร
แหวนทองเหลือง (2516) ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, นัยนา ชีวานันท์ ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2516
อำนาจเงิน (2516) ผู้กำกับ: ศรีไพร ใจพระ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, บุปผา สายชล, ศรีไพร ใจพระ, ดรุณี ชื่นสกุล, สมควร กระจ่างศาสตร์
อีหนู (13 สาว 11 บริสุทธิ์) (2516) ผู้กำกับ: สุรพล โทณะวณิก นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ศศิมา สิงห์ศิริ, จรัสศรี สายะศิลป์, ขบวน มุกดา, สมเดช สันติประชา
ไอ้แดง (2516) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แมน ธีระพล

อ้างอิง[แก้]