รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2546

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2546

เรื่อง ผู้กำกับ นักแสดง
191 1/2 มือปราบทราบแล้วป่วน (2546) ผู้กำกับ: บุญส่ง นาคภู่ นำแสดงโดย: ดนัย สมุทรโคจร, บัณฑิตา ฐานวิเศษ, ไพโรจน์ ใจสิงห์
กุมภาพันธ์ (2546) ผู้กำกับ: ยุทธเลิศ สิปปภาค นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, โสภิตนภา ทัพพะรังสี, วิจิตรา ตริยะกุล, กฤตธีรา อินพรวิจิตร
แก้วขนเหล็ก (ภาพยนตร์) (2546) ผู้กำกับ: สุทัศน์ อินทรานุปกรณ์ นำแสดงโดย: วินัย ไกรบุตร, นินนาท สินไชย, ภิสสรา อุมะวิชนี, คงกระพัน แสงสุริยะ, พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์, ธัญญลักษณ์ วรพิมพ์รัตน์
ขุนศึก (2546) ผู้กำกับ: ธนิตย์ จิตนุกูล นำแสดงโดย: วรวิทย์ แก้วเพชร, สาวิณี ภู่การุณ, จรัญ งามดี, ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง, ศิริวัฒน์ ชีวสุทธิ์, โกวิท วัฒนกุล
คนบอผีบ้าป่าช้าแตก (2546) ผู้กำกับ: จรัล วงศ์สัจจา นำแสดงโดย: กรรชัย กำเนิดพลอย, อรทัย ศรีซื่อสวัสดิ์, ศศิรัตน์ พงษ์แสวง, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา
คนปีมะ (2546) ผู้กำกับ: บำเรอ ผ่องอินทรีย์ นำแสดงโดย: นภัสกร มิตรเอม, นิติพร มั่นนาค, ถั่วแระ เชิญยิ้ม
คนสั่งผี (2546) ผู้กำกับ: ทิวา เมยไธสง นำแสดงโดย: อนันดา เอเวอริ่งแฮม, คาร่า พอตเตอร์, ชลัฎ ณ สงขลา, สุรเดช ทับทิมใส, ธันย์ชนก ฤทธินาคา
คลับซ่า ปิดตำราแสบ (2546) ผู้กำกับ: ธนากร พันธุ์ถาวรนาวิน นำแสดงโดย: ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, จตุโชค หวังสุวรรณกิจ, บริวัตร อยู่โต, เจตต์ กลิ่นประทุม, วนิดา เติมธนาภรณ์, ศุภัชญา รื่นเริง
ความรักครั้งสุดท้าย (ภาพยนตร์) (2546) ผู้กำกับ: ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: ศิริประภา ชุมสาย ณ อยุธยา, สราวุธ มาตรทอง, กมล ศิริธรานนท์, ดิลก ทองวัฒนา, วรรษมน วัฒวโรดม, ดวงกมล ลิ่มเจริญ
คืนบาปพรหมพิราม (2546) ผู้กำกับ: มานพ อุดมเดช นำแสดงโดย: พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์, สมภพ เบญจาธิกุล, กมล ศิริธรานนท์, รัชนู บุญชูดวง
คืนวันพระจันทร์เต็มดวง (2546) ผู้กำกับ: ม.ล.มิ่งมงคล โสณกุล นำแสดงโดย: เมสินี แก้วราตรี, ภูริดา วิจิตรพันธ์, มาร์ค แซล์มอน
คืนไร้เงา (2546) ผู้กำกับ: พิมพกา โตวิระ นำแสดงโดย: นิโคล เทริโอ, สิริยากร พุกกะเวส, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, โกวิท วัฒนกุล, กิตติคุณ เชียรสงค์
คู่แท้ปาฏิหาริย์ (2546) ผู้กำกับ: อลงกต เอื้อไพบูลย์ นำแสดงโดย: เจษฎาภรณ์ ผลดี, ณัฐฐาวีรนุช ทองมี, ปิยะ วิมุกตายน, หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ, สุดารำไพ สุนทรรังษี, เฉลิมขวัญ โชติเวช
แคนระเบิด (2546) ผู้กำกับ: วรสิงห์ มงคลรัตน์ นำแสดงโดย: ปกรณ์ศิลป์ วุฒิกุล, มนินตา สินอุมล, สิทธิ์พล บุญนชัย
จ.เจี๊ยวจ๊าว (2546) ผู้กำกับ: กิรเดช เกตกินทะ นำแสดงโดย: ปจิต ถมยา, อรสุชา พงษ์ไพบูลย์, ธวัช ทัศนาพลพินิจ
จังหวัด 77 (2546) ผู้กำกับ: สมิธ ทิมสวัสดิ์ นำแสดงโดย: พีท ทองเจือ, เมทินี กิ่งโพยม, ไมค์ กิ่งโพยม
ชื่อชอบชวนหาเรื่อง (2546) ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: สิทธา เลิศศรีมงคล, ดาราวัลย์ วิไลงาม, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, ธัญรส หลายหลากรัศมี, ธีรเดช ฎิระวณิชย์กุล,, เพชรรัตน์ พุ่มคำ
ช้างเพื่อนแก้ว (2546) ผู้กำกับ: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ นำแสดงโดย: ด.ช.ส่องแสง ส่องสว่าง, ด.ญ.ทัศราภรณ์ ม๊กจ๊ก, ปราบ ยุทธพิชัย, พัชรี รักษาวงศ์, พิริยา กำธรชน
เซ็กส์โฟน คลื่นเหงา สาวข้างบ้าน (2546) ผู้กำกับ: เหมันต์ เชตมี, เฉลิมพล บุนนาค นำแสดงโดย: กวี ตันจรารักษ์, พอลล่า เทเลอร์, อนันต์ บุนนาค, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ, สมชาย สามิภักดิ์, อรุณ จันทร์วงศ์, โอฬาริก จารุวัฒน์
ดึก ดำ ดึ๋ย (2546) ผู้กำกับ: สุเทพ โพธิ์งาม นำแสดงโดย: สุเทพ โพธิ์งาม, เด่น ดอกประดู่, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, เขาทราย กาแล็กซี่
เดอะปาร์ค สวนสนุกมรณะ (2546) ผู้กำกับ: แอนดรู เลา นำแสดงโดย: แมทธิว ดีน, ภูเบศร์ มากะนิตย์, โบโบ ชาน, ไลลา บุญยศักดิ์, เอ๊ดดี้ ผีน่ารัก
ตะเคียน (2546) ผู้กำกับ: เฉลิม วงศ์พิม นำแสดงโดย: นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, อาทิตยา ดิถีเพ็ญ, รุ่งระวี บริจินดากุล, สรพงศ์ ชาตรี, พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร, วรรณวิษา นาคะเต
นายขนมต้ม (2546) ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: ภาณุทัต รัตนไตร, ชินตา สิทธิกุล, มงคล เกสะโร, ญุธิดา นาคเจริญ, สุเมธ อ่อนนวล, ศุลีพร อิ่มเอิบ
นายอโศกกับนางสาวเพลินจิต (2546) ผู้กำกับ: ทศพล ศิริวิวัฒน์, พีรพันธ์ เหล่ายนตร์ นำแสดงโดย: ตะวัน จารุจินดา, แนท วรรธนะภัฏ
บิวตี้ฟูล บ๊อกเซอร์ (2546) ผู้กำกับ: เอกชัย เอื้อครองธรรม นำแสดงโดย: อัสนี สุวรรณ, สรพงศ์ ชาตรี, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, นึกคิด บุญทอง, สิทธิพร นิยม
บุปผาราตรี (2546) ผู้กำกับ: ยุทธเลิศ สิปปภาค นำแสดงโดย: ไลลา บุญยศักดิ์, กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์, ชมพูนุช ปิยะภาณี, ศิริสิน ศิริพรสมาธิกุล, สมชาย ศักดิกุล
ผีไซเบอร์ (2546) ผู้กำกับ: วรสิงห์ มงคลรัตน์ นำแสดงโดย: ปกรณ์ศิลป์ วุฒิกุล, มนินตา สินอุมล, สัญชัย เรือนพงษ์, สำรงค์ เรือนชีพ
พันธุ์ร็อคหน้าย่น (2546) ผู้กำกับ: พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม นำแสดงโดย: สุเทพ โพธิ์งาม, อนันต์ บุนนาค, ทูน หิรัญทรัพย์, ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วงศ์วรุตม์ ต้นตระกูล
เฟค โกหกทั้งเพ (2546) ผู้กำกับ: ธนกร พงษ์สุวรรณ นำแสดงโดย: เรย์ แมคโดนัลด์, พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์, เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พัชราภา ไชยเชื้อ
แฟนฉัน (2546) ผู้กำกับ: คมกฤษ ตรีวิมล, ทรงยศ สุขมากอนันต์, นิธิวัฒน์ ธราธร, วิชชา โกจิ๋ว, วิทยา ทองอยู่ยง, อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม นำแสดงโดย: ชาลี ไตรรัตน์, โฟกัส จิระกุล, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์
มหาอุตม์ (2546) ผู้กำกับ: ไกรสร บูรณสิงห์ นำแสดงโดย: นิรุตต์ ศิริจรรยา, ชาติชาย งามสรรพ์, พิเศก อินทรครรชิต, สุเมธ องอาจ, อัญชสา ตั้งมงคลกุล, ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง
แมนเกินร้อย แอ้มเกินพิกัด (2546) ผู้กำกับ: กิตติพิชญ์ ธำรงวินิจฉัย นำแสดงโดย: แซม โชคติบัณฑ์, ไลลา บุญยศักดิ์, จุฑารัตน์ เทียนสุวรรณ
เยาวราช (2546) ผู้กำกับ: นำโชค แดงพุด นำแสดงโดย: ชาคริต แย้มนาม, ดาราวัลย์ วิไลงาม, กฤษณ์ สุวรรณภาพ, สุธิดา หาญวิเศษ, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์
เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล (2546) ผู้กำกับ: เป็นเอก รัตนเรือง นำแสดงโดย: อาซาโน่ ทาดาโนบุ, สินิทรา บุญยศักดิ์, ไลลา บุญยศักดิ์
ว้ายบึ้ม! เชียร์กระหึ่มโลก (2546) ผู้กำกับ: พจน์ อานนท์ นำแสดงโดย: มณฑล ปริวัฒน์, วริษา ปฐมกุลมัย, วงษ์เทพ คุณารัตนวัฒน์, สุเมธ แซ่ลี้, ประทานพร ภูวดลพิทักษ์, วัชรชัย สัตย์พิทักษ์, กรดบวร ไทยสีหราช
สตรีเหล็ก 2 (2546) ผู้กำกับ: ยงยุทธ ทองกองทุน นำแสดงโดย: เจษฎาภรณ์ ผลดี, ชัยชาญ นิ่มพูลสวัสดิ์, กกกร เบญจาธิกุล, สหภาพ วีระฆามินทร์, โจโจ้ ไมออคชิ, พรหมสิทธิ์ สิทธิจำเริญคุณ
สนิมสร้อย (2546) ผู้กำกับ: จรูญ วรรธนะสิน นำแสดงโดย: ปติญญา ทองศรี, ฌานิศ ใหญ่เสมอ, หทัยทิพย์ สีสังข์, บุศรา เบญจวัฒน์
สยิว (2546) ผู้กำกับ: คงเดช จาตุรันต์รัศมี, เกียรติ ศงสนันท์ นำแสดงโดย: พิมพาภรณ์ ลีนุตพงษ์, นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล, อานนท์ สายแสงจันทร์, พินทุ์สุดา ตันไพเราะห์, นิรุธ วิจิตรวงศ์เจริญ, จุฑารัตน์ อัตถากร
สังหรณ์ (2546) ผู้กำกับ: ธรรมรักษ์ กมุทมาโนชญ์ นำแสดงโดย: กวี ตันจรารักษ์, วรเวช ดานุวงศ์, อภิเชษฐ์ กิตติกรเจริญ, ศุภัชญา รื่นเริง, พิศมัย วิไลศักดิ์
สุดเสน่หา (2546) ผู้กำกับ: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล นำแสดงโดย: กนกพร ทองอร่าม, มิน อู, เจนจิรา จันทร์สุดา
ส้มแบงค์มือใหม่หัดขาย (2546) ผู้กำกับ: ออกไซด์ แปง นำแสดงโดย: ปวริศร์ มงคลพิสิฐ, วนัชดา ศิวะพรชัย, เฉลิมพร ภาปราชญ์
หลบผี ผีไม่หลบ (2546) ผู้กำกับ: ทองก้อน ศรีทับทิม, ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์ นำแสดงโดย: สัจจา ปุผาลา, นักรบ ไตรโพธิ์, ราชันย์ บุญชูวงศ์
หลอน (2546) ผู้กำกับ: อภิชาติ โพธิไพโรจน์, บุญส่ง นาคภู่, ศิวาวุธ ไพรีพินาศ นำแสดงโดย: วรรณษา ทองวิเศษ, จุฬาลักษณ์ กฤติยารัตน์, สมรักษ์ คำสิงห์
องคุลิมาล (2546) ผู้กำกับ: สุเทพ ตันนิรัตน์ นำแสดงโดย: นพชัย ชัยนาม, สเตลล่า มาลูกี้, จอห์น รัตนเวโรจน์, อลิษา ขจรไชยกุล, คำรณ คุณะดิลก, คทรีน่า กลอส
องค์บาก (2546) ผู้กำกับ: ปรัชญา ปิ่นแก้ว นำแสดงโดย: พนม ยีรัมย์, เพ็ชรทาย วงศ์คำเหลา, ภุมวารี ยอดกมล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เชษฐวุฒิ วัชรคุณ
แอบ...คนข้างบ้าน (2546) ผู้กำกับ: วิโรจน์ ทองชิว นำแสดงโดย: พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ, อัญชิสา เลี่ยวไพโรจน์, ธวัชชัย คชาอนันต์, ดวงกมล จุลสุวรรณ, อาคม ปรีดากุล, อำพล รัตนวงศ์
โอเคเบตง (2546) ผู้กำกับ: นนทรีย์ นิมิบุตร นำแสดงโดย: ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, จีรนันท์ มะโนแจ่ม, ด.ญ.สรัญญ่า เครื่องสาย, สรวงสุดา ศรีธัญรัตน์, อรรถพร ธีมากร, พิภูษณ วิจิตรวงศ์เจริญ
ฮวงจุ้ย ฟ้า-ดิน-คน-มรณะ (2546) ผู้กำกับ: บุญถิ่น ทวยแก้ว นำแสดงโดย: กรรชัย กำเนิดพลอย, จินตหรา สุขพัฒน์, สุรัสวดี มาหิรัญ, วัชรชัย สัตย์พิทักษ์, เลิศอนันต์ วัชรพรหม, อัญชลี ไชยศิริ
เฮี้ยน (2546) ผู้กำกับ: บัณฑิต ทองดี นำแสดงโดย: อินทิรา เจริญปุระ, ปรางทอง ชั่งธรรม, อรัญญา นามวงศ์, กรุณพล เทียนสุวรรณ, วรรณกิตย์ ศิริพุฒ, วรวิทย์ แก้วเพชร
คมเหล็ก 6 สงครามพระนคร (2546) ผู้กำกับ: สำรงค์ เรือนชีพ นำแสดงโดย: ปกรณ์ศิลป์ วุฒิกุล, ปิยพงษ์ สุรัตน์ชัย, มนินตา สินอุมล, ชัยพงษ์ ศรีชัย (ศรีพล ศรีชัย), กุสมาพร เต็มใจ, ดำรงค์ คมสอน

อ้างอิง[แก้]