รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2530

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2530

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้กำกับ นักแสดง
1+1ฉึ่งแหลก (2530) ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พ.ต.ท.อังกูร อาทรไผท, วรรณิศา ศรีวิเชียร, ลินดา ค้าธัญเจริญ, เกชา เปลี่ยนวิถี, ฤทธิ์ ลือชา
9 ทรชน (2530) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นรีรัตน์ มนต์ศิริ
กระทิงเหล็ก (2530) ผู้กำกับ: กรพินิจ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วรรณศรี ศรีวรรณ, ธนิต พงษ์มนูญ
กว่าจะรู้เดียงสา (2530) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, สุริยา เยาวสังข์, อธิป ทองจินดา, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ
กะเหรี่ยงตกดอย (2530) นำแสดงโดย: ธวัช ธนภูมิ, รุ้งเพชร ทรัพย์สุวรรณ, โป๋ เป่าปี่
กิเลสสีม่วง (2530) บทประพันธ์: นัฏฐา ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: ชัยรัตน์ จิตธรรม, นาถยา แดงบุหงา, ยุวันดา แก้วมาลี, ชลิต เฟื่องอารมย์, ฉวีวรรณ บุญปรก
เกิดมาลุย ภาค 2 (2530) ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์ นำแสดงโดย: พันนา ฤทธิไกร, วรรณิศา ศรีวิเชียร, ชาญ รัฐภูมิ, สมภพ วงศ์ก่อ, สุชาติ สีทอง
ก้อ โอเคน่ะ (2530) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ยุทธนา แสนเสน่ห์, บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, วรรษมน วัฒโรดม, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ปัทมา ปานทอง, วทัญญู มุ่งหมาย, วาสนา วรรณวงศ์, พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์, เศรษฐา ศิระฉายา
ขุมทรัพย์ทับทิมดำ (2530) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: ธิดา ธีรรัตน์, สรพงศ์ ชาตรี, ลักษณ์ อภิชาติ
ข้าจะใหญ่ใครอย่าขวาง (2530) ผู้กำกับ: พันนา ฤทธิไกร
คนกลางแดด (2530 - เข้าฉายอีกครั้ง หลังจากฉายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2522) ผู้กำกับ: คิด สุวรรณศร นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, นพดล ดวงพร, เบญจวรรณ บุญญกาศ, ด.ญ.ศศิธร พันธุ์รัตน์, มนัส บุญยเกียรติ, แม้นมาศ เรืองอนันต์
คาวน้ำผึ้ง (2530) ผู้กำกับ: นพนิจ นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, วรรณิศา ศรีวิเชียร, อภิชาติ หาลำเจียก, โกวิท วัฒนกุล, พิศมัย วิไลศักดิ์
คำมั่นสัญญา (2530) ผู้กำกับ: คมสัน พงษ์สุธรรม นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, ชัยรัตน์ จิตรธรรม, ญาณี จงวิสุทธิ์, ภิญโญ ทองเจือ, เด่นนภา จันทร์ยงค์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
คู่สร้าง คู่สม (2530) นำแสดงโดย: พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ชไมพร จตุรภุช
เคหาสน์ดาว (2530) ผู้กำกับ: ศุภักษร นำแสดงโดย: อนุสรา จันทรังษี, สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์, ศริญญา บุญยงค์, สุริวิภา กุลตังค์วัฒนา
ฆ่าด้วยเสน่หา (2530) ผู้กำกับ: อรุณโรจน์ ไผ่สีทอง นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อภิรดี ภวภูตานนท์, จันทรา ชูสกุล
ฆ่าปิดปาก (2530) ผู้กำกับ: ศักดิ์สิทธิ์
เจ้าแม่จระเข้ (2530) ผู้กำกับ: กังสดาล
ฉลามเสือวังตะเพียน (2530) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, อรุโณทัย, ครรชิต ขวัญประชา, ไกรลาศ เกรียงไกร
ฉันผู้ชายนะยะ (2530) ผู้กำกับ: ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล นำแสดงโดย: ลิขิต เอกมงคล, สินจัย หงษ์ไทย, เสรี วงศ์มณฑา, เผ่าทอง ทองเจือ, ชลิต เฟื่องอารมณ์, วสันต์ อุตมโยธิน, มารุต สาโรวาท
ฉันรักผัวเขา (2530) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ลิขิต เอกมงคล, อภิชาติ หาลำเจียก, อภิรดี ภวภูตานนท์
ชะตาฟ้า (2530) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, ปนัดดา โกมารทัต, การันต์ กิตติราช, ราม ราชพงษ์
เชลยรัก (2530) นำแสดงโดย: พุ่มพวง ดวงจันทร์
ดีแตก (2530) ผู้กำกับ: อดิเรก วัฏลีลา นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, นาถยา แดงบุหงา, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, สหัสชัย ชุมรุม
เดชอีลำยอง (2530) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: แพรว มาศมารุต
เดนมนุษย์ (2530) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท, มรกต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ด้วยเกล้า (2530) ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, จรัล มโนเพชร, นฤมล นิลวรรณ, ไกรลาศ เกรียงไกร, โรม อิศรา, กฤษณ์ ศุกระมงคล
ตะวันเพลิง (2530) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, พิม วัฒนพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, บิณฑ์ บันลือฤทธิ์
ถามหัวใจคุณก็ได้ (2530) ผู้กำกับ: ปัญญา นิ่มเจริญพงศ์ นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นาถยา แดงบุหงา, เกรียงไกร อุณหะนันท์, ด.ญ.กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์
ทาสอารมณ์ (2530) ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, เล็ก ไอศูรย์, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, ยอดมนู ภมรมนตรี, พิราวรรณ ประสพศาสตร์, วุฒิ คงคาเขต
ทำไมต้องฆ่า? (2530) ผู้กำกับ: ป้อมเพชร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อรุโณทัย จิตตรีขันธ์, วีรยุทธ รสโอชา, ปรางค์ วงษ์วัชร, ครรชิต ขวัญประชา, ภูมิ พัฒนายุทธ
เธอกับเขา และรักของเรา (2530) ผู้กำกับ: อาร์ม บุนนาค นำแสดงโดย: อรพรรณ พานทอง, ตฤณ เศรษฐโชค, อรุณ ภาวิไล, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สมเกียรติ คุณานิธิพงศ์
เธอร้องไห้เมื่อคืนนี้ (2530) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: พรสุดา ต่ายเนาว์คง, วชิระ อรุณรัตน์, อรรถชัย อนันตเมฆ, ดญ.ลิลลี่ ทัศนี
นักฆ่าหน้าหยก (2530) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, กาญจนา จินดาวัฒน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
นักรบพบรัก (2530) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุนารี ราชสีมา, โกวิท วัฒนกุล, นัฎอนงค์
นักสู้ปาฏิหาริย์ (2530) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปาริชาติ วิริยานุภาพ, พอเจตน์ แก่นเพชร
นางนวล (2530) ผู้กำกับ: ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล นำแสดงโดย: ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, ใหม่ สิริวิมล, ลิขิต เอกมงคล, ธิติมา สังขพิทักษ์, สมนึก บุญสุวรรณ, แข ลดา, ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง,
นานาจิตตัง (2530) นำแสดงโดย: ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา, เพ็ญ พิสุทธิ์, นิค นิรนาม, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง, พรพิมล ธรรมสาร, ล้อต๊อก
บาปสวาท (2530) ผู้กำกับ: วัฒนสิทธิ์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ลิขิต เอกมงคล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไปรมา รัชตะ, สมนึก บุญสุวรรณ, ชูศรี มีสมมนต์
บ้าน (2530) ชื่ออื่น... จนตรอก ผู้กำกับ: เอกลักษณ์, ชาติ กอบจิตติ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ส.อาสนจินดา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมฤดี นุ่มอำพันธ์, ด.ช.พเด็จ เทียมเศวต, ด.ช.เฉลิมเดช เทียมเศวต
บ้านทรายทอง พจมานสว่างวงศ์ (2530) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์, วรายุทธ มิลินทจินดา
ปลุกมันขึ้นมาฆ่า (2530) ผู้กำกับ: ประพนธ์ เพชรอินทร์
ปล้นข้ามโลก (2530) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, รณ ฤทธิชัย, ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล, หันจุ้น, หลิวหยินฟง
ปัญญาชนก้นครัว (2530) ผู้กำกับ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, อำพล ลำพูน, วัชระ ปานเอี่ยม, วรรษมน วัฒโรดม, เกียรติ กิจเจริญ, ธีรวัฒน์ ทองจิตติ, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ
ปีกมาร (2530) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, วทัญญู มุ่งหมาย, ปัทมา ปานทอง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, จุรี โอศิริ
เปรอะเจอเปรี้ยว (2530) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ชัยรัตน์ จิตรธรรม
ป่าลั่น (2530)
ผัวชั่วคราว (2530) ผู้กำกับ: ศิวดล บุนนาค นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, เล็ก ไอศูรย์, สมฤดี นุ่มอำพันธ์
ผีเจ้าเล่ห์ (2530) นำแสดงโดย: เด๋อ ดอกสะเดา, ดู๋ ดอกกระโดน, ล้อต๊อก, ผุสรัตน์ ดารา, แข ลดา
ผู้ชายป้ายเหลือง (2530) ผู้กำกับ: เริงศิริ ลิมอักษร นำแสดงโดย: เสาวลักษณ์ ลีละบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิศรุต เกตุประสิทธิ, วรายุฑ มิลินทจินดา, อมรา อัศวนนท์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ปรารถนา สัชฌุกร, ปาริฉัตร สัชฌุกร, กฤษณ์ ศุกระมงคล
ผู้พันเรือพ่วง (2530) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา, ปัญญา นิรันดร์กุล, สุทธิพงศ์ วัฒนจัง
ผู้หญิงคนนี้ ไม่ใช่ผี (2530) นำแสดงโดย: อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, เพ็ญ พิสุทธิ์
พยัคฆ์ร้ายสวาท60 (2530) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นาถยา แดงบุหงา, เกรียงไกร, มาริษา อุดมพร, ครรชิต ขวัญประชา, ภูมิ พัฒนายุทธ
พยัคฆ์สาวเนื้อทอง (2530)
พรหมจารีสีดำ (2530) ผู้กำกับ: โชติรัตน์ รักเริ่มวงศ์ นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, นาถยา แดงบุหงา, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, สุพรรษา เนื่องภิรมย์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เศรษฐา ศิระฉายา
พระรามทรงปืน (2530)
พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออก (2530) นำแสดงโดย: กฤษณ์ ศุภระมงคล
พรานภูเขา (2530) นำแสดงโดย: เจิดพันธ์ ดิษฐสระ, ดาว วรรณกร
พรายตะเคียน (2530) นำแสดงโดย: โกวิท วัฒนกุล, จุติมา ดาวจรัส
พลอยทะเล (2530) ชื่ออื่น... สินในน้ำ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ชณุตพร วิศิษฎโสภณ, สินจัย หงษ์ไทย, อรัญญา นามวงศ์, วิฑูรย์ กรุณา
พิศวาส (2530) ชื่ออื่น... รากแก้ว ผู้กำกับ: สรวงสุดา ชลลัมพี นำแสดงโดย: สุชาติ ชวางกูร, อรพรรณ พานทอง, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ปัทมา ปานทอง
เพชร 7 เหลี่ยม (2530) ผู้กำกับ: สมหมาย คำสอน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, ธิดา ธีรรัตน์, ชุติมา กาวินละ, ชาตรี มณีวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์
เพชรสลัม (2530) ผู้กำกับ: สุรพล อุระชื่น นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อภิรดี ภวภูตานนท์, อรุโณทัย, ครรชิต ขวัญประชา, ไกร, ภูมิ พัฒนายุทธ
เพชรเสี้ยนทอง (2530) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, สรพงศ์ ชาตรี, จริยา สรณะคม
เพลงรัก เพลงปืน (2530) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พุ่มพวง ดวงจันทร์, ยอดรัก สลักใจ, มาริษา อุดมพร, ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ
ไฟซ่อนเชื้อ (2530) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, ลีลาวดี วัชโรบล, รอง เค้ามูลคดี, ปทุมวดี โสภาพรรณ
ไฟหนาว (2530) ผู้กำกับ: ชาติ รอบกิจ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, เพ็ญ พิสุทธิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อรุณ ภาวิไล, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์
ไฟเสน่หา (2530) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อำพล ลำพูน, จินตหรา สุขพัฒน์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ลิขิต เอกมงคล, เกรียงไกร อุณหะนันท์, จริยา สรณะคม, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รัญญา ศิยานนท์
ไฟแค้นเพลิงสวาท (2530) นำแสดงโดย: พรรณวดี ศรีพงษ์, สากล พงศกร, มาริษา อุดมพร
ฟ้าสีทอง (2530) ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ลิขิต เอกมงคล, ทักษิณ แจ่มผล, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดมนู ภมรมนตรี
ภูติเสน่หา (2530) ผู้กำกับ: ศุภสิทธิ์ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, อัญชลี ไชยศิริ, เพชร ดาราฉาย, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
มนุษย์หมาป่า (2530) ผู้กำกับ: สมหมาย คำสอน นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นีรนุช อติพร, ชุติมา กาวินละ, อภิรัตน์ มณีรัตน์, มัลลิกา สมบัติเจริญ, ไพโรจน์ ใจสิงห์
มหัศจรรย์สุดขอบฟ้า (2530) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล
มันเป็นยังงี้ ได้ยังไง (2530) นำแสดงโดย: สุประวัติ ปัทมสูตร, รัชนี ศิระเลิศ, สถาพร นาควิลัย, ทิพย์ ธัมมศิริ
มันแอบอยู่ในหอ (2530) ผู้กำกับ: ประยูร วงษ์ชื่น
มือปราบภูธร (2530) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อภิชาติ หาลำเจียก, ปัทมา รัตนอุบล
เมียคนใหม่ (2530) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อภิชาติ หาลำเจียก, สุนิสา คราประยูร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
เมียนอกหัวใจ (2530) นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, อภิชาติ หาลำเจียก, ศิรินันท์ โรจนธรรม
เมียหมายเลข 1 (2530) ผู้กำกับ: สุวิทย์ ชุติพงษ์ นำแสดงโดย: นาถยา แดงบุหงา, สรพงศ์ ชาตรี, อภิรดี ภวภูตานนท์, ปัทมา ปานทอง
แม่นาค30 (2530) ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: บำเรอ ผ่องอินทรีย์, สีดา สุทธิรักษ์, ยอด นครนายก, ท้วม ทรนง, เด๋อ ดอกสะเดา, เหี่ยวฟ้า
รอยเสือ (2530)
รักจ๋ามาแล้วจ๊ะ (2530) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, มยุรา ธนบุตร, วัชระ ปานเอี่ยม, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, เกียรติ กิจเจริญ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, ธงชัย ประสงค์สันติ, ศิวะ แตรสังข์
รักซึมลึก (2530) ผู้กำกับ: ไพโรจน์ สังวริบุตร นำแสดงโดย: สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์, บิลลี่ โอแกน, ดญ.อิศรินทร์ อินทนิล
รักทรมาน (2530) ชื่ออื่น... เพลงสุดท้าย ภาค 2 ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, สมหญิง ดาวราย, วรรณิศา ศรีวิเชียร, เสรี วงศ์มณฑา, ล้อต๊อก, ชลิต เฟื่องอารมณ์
รักพี่ดีกว่า (2530) ผู้กำกับ: เมฆ เสรี นำแสดงโดย: ดวงเดิอน โยธานัถ, จันทรี ทวีแสง, สัจจะ วรสิทธิ, ขุนทอง ทองคำ, สมโภชน์ ดวงสมพงษ์, พรศักดิ์ ส่องแสง
รักใคร่ (2530) ชื่ออื่น... หนามดอกไม้ ของ โสภาค สุวรรณ ผู้กำกับ: คมสัน พงษ์สุธรรม นำแสดงโดย: สันติสุข พรหมศิริ, จินตหรา สุขพัฒน์, อรัญญา นามวงศ์, รัชนู บุญชูดวง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, มณฑาทิพย์ แก้วประเสริฐ
เรื่องกล้วย กล้วย (2530) นำแสดงโดย: อรุณ ภาวิไล, วาสิฎฐี ศรีโลฟุ้ง
แรงปรารถนา (2530) นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, จริยา สรณะคม, วิวัฒน์ ผสมทรัพย์, รัญญา ศิยานนท์
ร่านดอกงิ้ว (2530) ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, นาถยา แดงบุหงา
ลายพาดกลอน (2530) ผู้กำกับ: เทอด ดาวไท
ลุยอันตราย (2530) นำแสดงโดย: ฉัตรชัย เปล่งพานิช, นรีรัตน์ มนต์ศิริ, พอเจตน์ แก่นเพชร, อำภา ภูษิต, มานพ อัศวเทพ
ลุ้นอลเวง (2530) ผู้กำกับ: วันชัย โรจน์แสงรัตน์ นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, เพ็ญ พิสุทธิ์, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, อรรถชัย อนันตเมฆ
โลงแตก (2530) นำแสดงโดย: เกษริน พูลลาภ, พงษ์พันธ์ จันทร์ประเสริฐ, ท้วม ทรนง, ยอด นครนายก, เหี่ยวฟ้า, จันทนา ศิริผล
ล่าสุดโหด (2530) ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วรรษมน วัฒวโรดม, กาญจนา โต๊ะสุวรรณ
วงศาคณาญาติ (2530) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, สุริยา เยาวสังข์, เกรียงไกร อุณหะนันท์, เกียรติ กิจเจริญ, โรม อิศรา, พิศมัย วิไลศักดิ์
วอนเพลงฝากรัก (2530) ผู้กำกับ: สุวิชา มีแสงเงิน นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, วทัญญู มุ่งหมาย
วัยเปรี้ยว ปึ้ก ๆ (2530)
วุ่นที่สุด สะดุดรัก (2530) นำแสดงโดย: ยุรนันท์ ภมรมนตรี, พิม วัฒนพานิช, วรรณิศา ศรีวิเชียร, นพรัตน์ ช่างสุพรรณ
สงครามรัก (2530) นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี
สบายบรื๋อ (2530) ผู้กำกับ: บรรหาร สีตะพงศ์ นำแสดงโดย: พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, เพ็ญ พิสุทธิ์
สะพานรักสารสิน (2530) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, จินตหรา สุขพัฒน์, สะอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เป็ด เชิญยิ้ม, โรม อิศรา, น้ำเงิน บุญหนัก, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต
สะใภ้เถื่อน (2530) นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สรพงศ์ ชาตรี, มาริษา อุดมพร, วีรยุทธ รสโอชา, พิศมัย วิไลศักดิ์
สายน้ำไม่ไหลกลับ (2530) ผู้กำกับ: บรรจง โกศัลวัฒน์ นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ธนา สินทรัพย์, อภิชาติ หาลำเจียก, ลินดา ค้าธัญเจริญ, สมนึก บุญสุวรรณ, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
สารวัตรเถื่อน (2530) ผู้กำกับ: กิตติชัย นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วรรษมน วัฒวโรดม
สาว X รอรัก (2530) นำแสดงโดย: มัลลิกา สมบัติเจริญ
สาวจอมโหด (2530) ผู้กำกับ: สุริยา ตรีบุปผา นำแสดงโดย: มาริษา อุดมพร, เอกพงศ์ วงศ์ชาตรี
หลังคาแดง (2530) ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, ธงไชย แมคอินไตย์, มยุรา ธนะบุตร, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง, ธิติมา สังขพิทักษ์, ล้อต๊อก, อมรา อัศวนนท์
หวานมันส์ ฉันคือเธอ (2530) ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, สันติสุข พรหมศิริ, เกียรติ กิจเจริญ, พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์, พรพรรณ สังข์สินชัย, นฤมล นิลวรรณ
หัวละแสน (2530) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี
หากคุณรักใครสักคน (2530) ผู้กำกับ: ม.จ.ทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: บดินทร์ ดุ๊ก, กาญจนา จินดาวัฒน์
เหตุเกิดที่ห้องไอซียู (2530) นำแสดงโดย: เพ็ญ พิสุทธิ์, อภิชาติ หาลำเจียก, อภิรดี ภวภูตานนท์
เหยื่อ (2530) ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: จินตหรา สุขพัฒน์, เพ็ญ พิสุทธิ์, รณ ฤทธิชัย, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ไพศาล หงษ์ไทย, เดชดวง อนุศาสนนันท์
เหยื่อทรชน (2530) ผู้กำกับ: ชาตรี เดชาเสนีย์ นำแสดงโดย: รณ ฤทธิชัย, อภิรดี ภวภูตานนท์, ม.ล.เพิ่มวุธ สวัสดิวัฒน์
อย่าบอกว่าเธอบาป (2530) ผู้กำกับ: ธนิตย์ จิตนุกูล นำแสดงโดย: สินจัย หงษ์ไทย, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, ส.อาสนจินดา, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, สมจินต์ ธรรมฑัต, นิรุตต์ ศิริจรรยา
อีก 10 วัน โลกจะแตก (2530) ผู้กำกับ: ชวนะ ภวกานนท์ นำแสดงโดย: ไตรภพ ลิมปพัทธ
อีสาวปืนกล (2530)
อ้อมกอดซาตาน (2530) ผู้กำกับ: ชาตรี เดชาเสนีย์ นำแสดงโดย: พิม วัฒนพานิช, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วิไลลักษณ์ ดวงมีเดช
เฮงได้ เฮงดี รักนี้ (2530) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: อำพล ลำพูน, กมลชนก โกมลฐิติ, สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, ธนาภรณ์ รัตนเสน, เศรษฐา ศิระฉายา, ญาณี จงวิสุทธิ์

อ้างอิง[แก้]