รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2509

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2509

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
4 สมิง (2509) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ฤทธี นฤบาล
กระเบนธง (2509) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ชนะ ศรีอุบล, โสภา สถาพร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์
กาเหว่า (2509) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทักษิณ แจ่มผล, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ธานินทร์ อินทรเทพ
เกล้าฟ้า (2509) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์, ปริม ประภาพร, รุจน์ รณภพ, อดุลย์ ดุลยรัตน์
เกิดเป็นหงส์ (2509) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เอื้อมเดือน อัษฎา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปริม ประภาพร
แก้มทอง (2509) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อมรา อัศวนนท์, รัตนาภรณ์น้อย, ราชันย์ กาญจนมาศ
แก้วกลางสลัม (2509) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เชาว์ แคล่วคล่อง, เมตตา รุ่งรัตน์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ
แก้วสกุลกา (2509)
คมสีหราช (2509) ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, ปรียา รุ่งเรือง, เชาว์ แคล่วคล่อง, สุวิน สว่างรัตน์
งูผี (2509) บทประพันธ์: ธม ธาตรี ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ปริม ประภาพร, วิเชียร นิลิกานนท์, พันธ์ทิพย์ วิภาตะพันธ์, เชาว์ แคล่วคล่อง
จอมประจัญบาน (2509) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ส.อาสนจินดา, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, รุจน์ รณภพ
จามเทวี (2509) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, รังสินี รอยวิวัฒน์, เยาวเรศ นิสากร, เอื้อมเดือน อัษฎา
เจ้าหญิงนกกระจาบ (2509) ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, กรุณา ยุวกร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก (2509) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, สุดเฉลียว เกตุผล
เจ้าแม่ตะเคียนทอง (2509) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, โสภา สถาพร, ปรียา รุ่งเรือง, เสน่ห์ โกมารชุน
ชาติกระทิง (2509) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี
ชาติสิงห์ (2509) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ใจทิพย์ สุริยา
ชุมทางรัก (2509) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อาคม มกรานนท์, ธานินทร์ อินทรเทพ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อัจฉราวดี เถาเสถียร
ชุมทางหาดใหญ่ (2509) ชื่ออื่น... หนึ่งต่อเจ็ด ตอนใหม่ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ไอดา หลิน, ปรียา รุ่งเรือง, ทักษิณ แจ่มผล, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509
เชลยใจ (2509) ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชุมพร เทพพิทักษ์, โยธิน เทวราช, เยาวเรศ นิสากร
ซัมเซ็ง (2509) ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี
ดรุณีสีเลือด (2509) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, บุศรา นฤมิตร
ดาวพระศุกร์ (2509) ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, บุศรา นฤมิตร, ทม วิศวชาติ, ชฎาพร วชิรปราณี, ฤทธี นฤบาล
ตัวต่อตัว (2509) ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, เพราพิลาศ โยธานันท์
ไทรคู่ (2509) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, ทักษิณ แจ่มผล, เยาวเรศ นิสากร, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง
นกยูง (2509) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ปรียา รุ่งเรือง, แมน ธีระพล, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์
นกเอี้ยง (2509) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อาคม มกรานนท์, ชฎาพร วชิรปราณี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
นกแก้ว (2509) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, มนัส บุญยเกียรติ
นางนกป่า (2509) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, รุจน์ รณภพ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, เชาว์ แคล่วคล่อง, สาหัส บุญหลง, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี
โนห์รา (2509) เชิดไชยภาพยนตร์:สร้าง ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา, วิจิตร คุณาวุฒิ, สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ทม วิศวชาติ, สวลี ผกาพันธ์, รวงทอง ทองลั่นทม
ในม่านเมฆ (2509) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง
น้อยใจยา (2509) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ดอกดิน กัญญามาลย์, น้ำเงิน บุญหนัก
น้ำค้าง (2509) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ลือชัย นฤนาท, ทักษิณ แจ่มผล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, กัณฑรีย์ นาคประภา
น้ำตาเทียน (2509) ผู้กำกับ: สด ศรีบูรพารมย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ใจดาว บุษยา, เยาวเรศ นิสากร, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, สมพล กงสุวรรณ
ปีศาจดำ (2509) (อินทรีแดง) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, อนุชา รัตนมาลย์
ปีศาจเมียน้อย (2509) นำแสดงโดย: ภูมิ เพชรพนม, เมตตา รุ่งรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, หม่อมชั้น พวงวัน
เปลวสุริยา (2509) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล (2509) เจ้าพระยาภาพยนตร์:สร้าง ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, กรุณา ยุวกร, บุศรา นฤมิต, เอื้อมเดือน อัษฎา, เมตตา รุ่งรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
พระอภัยมณี (2509) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, มาณี มณีวรรณ, ล้อต๊อก, กิ่งดาว ดารณี, อดินันท์ สิงห์หิรัญ
พันท้ายนรสิงห์ (2493) (กลับมาฉายใหม่)
พิการรัก (2509)
พิมพิลาไล (2509) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, มีศักดิ์ นาครัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ชฎาพร วชิรปราณี, มาณี มณีวรรณ
พิษพยศ (2509) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
เพชรชมพู (2509) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, เปลวใจ หทัยทิพย์, มาณี มณีวรรณ, นาฎ นดา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
เพชรตัดเพชร (2509) ภาพยนตร์ทำลายสถิติรายได้ เงิน เงิน เงิน ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ, พันคำ, ประกอบ แก้วประเสริฐ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เกชา เปลี่ยนวิถี ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2509
เพชรสีเลือด (2509) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, กรุณา ยุวกร, ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์
เพื่อนรัก (2509) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, รักชนก จินดาวรรณ, เพชร พิษณุ, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ปรียา รุ่งเรือง, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี
ภูตมหาภัย (2509) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ปริม ประภาพร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ชฎาพร วชิรปราณี, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์
มือนาง (2509) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, กัณฑรีย์ นาคประภา
มือปืนสิบทิศ (2509) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, เชาว์ แคล่วคล่อง
แม่ยอดชีวิต (2509) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ส.อาสนจินดา, ฑัต เอกทัต, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, มาลี เวชประเสริฐ
ลมกรด (2509) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เอื้อมเดือน อัษฎา
ลมหนาว (2509) บทประพันธ์: สุวัฒน์ วรดิลก ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ส.อาสนจินดา, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, ชรินทร์ นันทนาคร, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2509
ลูกเขยทีเด็ด (2509)
เลือดทรนง (2509) ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, ทักษิณ แจ่มผล, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ทิว สุโขทัย, ปรียา รุ่งเรือง
วังไพร (2509) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, ปรียา รุ่งเรือง
ศึกบางระจัน (2509) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม หอภาพยนตร์สหะนาวีไทย:สร้าง ผู้กำกับ:สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์
สามเกลอเจอล่องหน (2509) ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ปรียา รุ่งเรือง, รุจน์ รณภพ, เยาวเรศ นิสากร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร
สายเลือดกตัญญู (2509) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, บุศรา นฤมิตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เนตรนภา ดาราพรรณ
สิงห์สันติภาพ (2509) ผู้กำกับ: ประกอบ แก้วประเสริฐ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์, ทม วิศวชาติ, อัญชนา วงศ์เกษม
เสน่ห์บางกอก (2509) แหลมทองภาพยนตร์:สร้าง ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, พร ภิรมย์, พยงค์ มุกดา, จิราวรรณ รุทธศิริ
เสือสั่งถ้ำ (2509) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, สุมาลี ทองหล่อ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ชาญ กัมปนาท
เสือเหลือง (2509) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, มิสอันฮวา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์
แสงเทียน (2509) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี, บุษกร สาครรัตน์, อาคม มกรานนท์
โสนน้อยเรือนงาม (2509) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์
หงส์เหิร (2509) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, บุศรา นฤมิตร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, อนุชา รัตนมาลย์
หมอชนินทร์ผู้วิเศษ (2509) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, น้ำเงิน บุญหนัก, เยาวเรศ นิสากร, รุ้งลาวัณย์ วิบูลย์สันติ, ใจดาว บุษยา
หยกแดง (2509) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ฑัต เอกทัต, สมควร กระจ่างศาสตร์, เอื้อมเดือน อัษฎา, เยาวเรศ นิสากร
เหยี่ยวสังหาร (2509) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, แมน ธีระพล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ประมินทร์ จารุจารีต
อรุณเบิกฟ้า (2509) ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, วงทอง ผลานุสนธิ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เยาวเรศ นิสากร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี
อ้ายค่อม (2509) ผู้กำกับ: เกรียงศักดิ์ สุริยา นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, ปริม ประภาพร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สาหัส บุญหลง, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี

อ้างอิง[แก้]