ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2514

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2514

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
3 ผู้ยิ่งใหญ่ (2514) ผู้กำกับ: ทับทิมสยาม นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์
กลัวเมีย (2514) บทประพันธ์: หลวงอนุรักษ์รัถการ ผู้สร้าง: ศรีกรุงภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ขุนวิจิตรมาตรา นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, สมบัติ เมทะนี, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, รุจน์ รณภพ, โขมพัสตร์ อรรถยา, พฤหัส บุญหลง ฉายวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2514
กว่าจะรักกันได้ (2514) บทประพันธ์: นาถฤดี ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, สังข์ทอง สีใส, ศรีสละ ทองธารา, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ฉัตร มงคลชัย ฉายวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
แก้วขนเหล็ก (2514) บทประพันธ์: ตรี อภิรุม ผู้สร้าง: สิทธิกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เมตตา รุ่งรัตน์, ปริม ประภาพร ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
แก้วสารพัดนึก (2514) บทประพันธ์: สันต์ เทวรักษ์ ผู้สร้าง: ภาพยนตร์ไทยไตรมิตร ผู้กำกับ: แท้ ประกาศวุฒิสาร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชาตรี ศรีชล, ชินกร ไกรลาศ, ศรีไพร ลูกราชบุรี, สีเทา ฉายวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2514
โกรธกันทำไม (2514) บทประพันธ์: ภาคินี ผู้สร้าง: สีเทาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สีเทา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สังข์ทอง สีใส, สีเทา ฉายวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514
ไก่นา (2514) ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2514
เขยตีนโต (2514) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: พงศ์ไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2514
ข้าชื่อจ่าแผน (2514) ผู้สร้าง: พัฒนาการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ส.อาสนจินดา, แมน ธีระพล, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2514
คนึงหา (2514) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: อัมรินทร์ฤทธิศิลป ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ปริม ประภาพร ฉายวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2514
คนใจบอด (2514) บทประพันธ์: รพีพร, สุวรรณี สุคนธา, ทมยันตี, อรชร, ธม ธาตรี ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, อาภัสรา หงสกุล, ประภัสสร พานิชกุล, ภาวนา ชนะจิต, ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
คนใจเพชร (2514) ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ, รุจน์ รณภพ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2514
คางคาวผี (2514)
คีรีบูน (2514) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: ธวัชรินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, วาสนา ชลากร, สังข์ทอง สีใส, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สีเทา ฉายวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
ค่าของคน (2514) ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สุวัจชัย สุทธิมา, ฉันทนา ติณสูลานนท์, ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, รอง เค้ามูลคดี ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2514
จงอางผยอง (2514) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, สุทิศา พัฒนุช, ลี หลิน หลิน, เจียงไฮ ฉายวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2514
จอมดาบพิชัยยุทธ (2514) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ลือชัย นฤนาท, สุทิศา พัฒนุช, ถั่งชิง, เถียนเหย่, ฟ่างหลิน
จอมเจ้าชู้ (2514) ผู้สร้าง: กรนิมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สังข์ทอง สีใส, ศรีสละ ทองธารา ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2514
จำปาทอง (2514) ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อรัญญา นามวงศ์, ฉัตร มงคลชัย, ขวัญจิต ศรีประจันต์, ผ่องศรี วรนุช, วาสนา ชลากร ฉายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
เจ้าจอม (2514) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: โยธิน เทวราชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2514
เจ้าพระยาที่รัก (2514) นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ปริศนา ชบาไพร, พนม นพพร ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2514
เจ้าสาวขี้คุก (2514) ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, กันทิมา ดาราพันธ์ ฉายวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2514
โฉมตรูภูธร (2514) บทประพันธ์: ลมูล อติพยัคฆ์ ผู้สร้าง: เหมราชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, รุจน์ รณภพ, สังข์ทอง สีใส, เมตตา รุ่งรัตน์, โขมพัสตร์ อรรถยา, สีเทา ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
เชิงชายชาญ (2514) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
ดวง (2514) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, วนิดา อมาตยกุล, นงลักษณ์ โรจนพรรณ, จีรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
ดวงใจสวรรค์ (2514) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: หัทยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสนีย์ โกมารชุน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สีเทา ฉายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
ดอกดิน (2514) บทประพันธ์: เริง ภูวรินทร์ ผู้สร้าง: รัตนเดชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, อรัญญา นามวงศ์, รุจน์ รณภพ, พัลลภ พรพิษณุ, กันทิมา ดาราพันธ์ ฉายวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2514
ดาบคู่สะท้านโลกันต์ (2514) นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, เจียงปิง, หลีสวน, อี้หยวน
ทะโมนไพร (2514) บทประพันธ์: มธุรส ผู้สร้าง: ภูไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, ชนะ ศรีอุบล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
ทุ่งเศรษฐี (2514) ผู้สร้าง: สมนึกภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514
เทพบุตรจอมโกง (2514) ผู้สร้าง: ศิวะภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ณัฐ อรุณฤทธิ์ นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, อรัญญา นามวงศ์, ภูมิ เพชรพนม, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
เทวดามาแล้ว (2514) บทประพันธ์: กอบกุล พนมชัย ผู้สร้าง: รุ่ง เปลวทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: บรรลือ มงคลชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พร ไพโรจน์, สุวิน สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2514
ธารรักไทรโยค (2514) ผู้สร้าง: เมืองแมนภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมาน คำภีร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, ศิรดา ประเสริฐกันย์ ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
นักบุญทรงกลด (2514) บทประพันธ์: เพชร สถาบัน ผู้สร้าง: โยธิน เทวราชภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สังข์ทอง สีใส, สมัย อ่อนวงศ์, สมพงษ์ สมบัติเจริญ, มาลาริน บุนนาค ฉายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
นักร้องจ้าวนักเลง (2514) ผู้สร้าง: เมืองสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ลือชัย นฤนาท, ปริศนา ชบาไพร ฉายวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
นางพรายจำแลง (2514) บทประพันธ์: ป.เทพวิไล ผู้สร้าง: แสงสุธรรมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: นครินทร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, พิภพ ภู่ภิญโญ ฉายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
ในสวนรัก (2514) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ ผู้สร้าง: ศรีกรุงภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี, รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, สีเทา ฉายวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2514
น้องนางบ้านนา (2514) ผู้สร้าง: ชัยพิทักษ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, วาสนา ชลากร, ฉัตร มงคลชัย, โขมพัสตร์ อรรถยา, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร ฉายวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2514
น้ำใจพ่อค้า (2514) ผู้สร้าง: อัมพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อัมพร ประทีปเสน นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ดี เสวต, รอง เค้ามูลคดี, สีเทา ฉายวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2514
ปานจันทร์ (2514) บทประพันธ์: สาเรศ สิระมนัส ผู้สร้าง: ร่วมมิตรพัฒนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, สุทิศา พัฒนุช, เมตตา รุ่งรัตน์, สุรินทร์ แสงขำ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พิษผยอง (2514) บทประพันธ์: ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผู้สร้าง: พงศ์ไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, ปริม ประภาพร ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2514
พี่สาว (2514) บทประพันธ์: ภราดร ศักดา ผู้สร้าง: เมืองแมนภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมาน คัมภีร์ นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, สุทิศา พัฒนุช, เนาวรัตน์ วัชรา ฉายวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514
พุดตาน (2514) บทประพันธ์: รุ่งรัชนี ผู้สร้าง: ปฏิมาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชุมพร เทพพิทักษ์, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
เพชรพระอุมา (2514) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: วิทยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: วิทยา เวสสวัฒน์, สุทิศา พัฒนุช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, มานี มณีวรรณ ฉายวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2514
เพลงรักพยัคฆ์สาว (2514) ผู้สร้าง: กรุงสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, เจนนี่ ฮู, เฉินโคว่ ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
เพลงสวรรค์นางไพร (2514) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, พนม นพพร, ขวัญจิต ศรีประจันต์ ฉายวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2514
มดตะนอย (2514) บทประพันธ์: สุภาว์ อิทธิพร ผู้สร้าง: เพชรเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สังข์ทอง สีใส, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
มนต์รักจากใจ (2514) ผู้สร้าง: รุ่งสุริยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ชัช ชัยบัญชา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, น้ำเพ็ญ จีระจันทร์ ฉายวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2514
มนต์รักชาวไร่ (2514) ผู้สร้าง: พัตรราดิโอพิคเจอร์ส ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงดาว จารุจินดา, พัลลภ พรพิษณุ ฉายวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2514
มนต์รักป่าซาง (2514) บทประพันธ์: ชลอ ไตรตรองศร ผู้สร้าง: พิชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พิชัย น้อยรอด นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
มันมากับความมืด (2514) ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ, สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ดามพ์ ดัสกร, คมน์ อรรฆเดช, ถนอม นวลอนันต์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2514
แม่นม (2514) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: ฤทัยประชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อดิสรณ์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, บุศรา นฤมิตร ฉายวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2514
แม่ศรีไพร (2514) บทประพันธ์: เรียมเอง ผู้สร้าง: แหลมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, นาท ภูวนัย, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เมตตา รุ่งรัตน์, กิ่งดาว จันทร์สวัสดิ์, สมัย อ่อนวงศ์, สีเทา ฉายวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ที่โรงหนังศาลาเฉลิมกรุง
ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน (2514) ผู้สร้าง: วัฒนภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ วัชรา, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กังวานไพร ลูกเพชร, สีเทา ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2514
ยมบาลเจ้าขา (2514) บทประพันธ์: สุชาดา ผู้สร้าง: ชมพูนุชภาพยนตร์ นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ขวัญชัย สุริยา ฉายวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
ยอดต่อยอด (2514) ผู้สร้าง: พญาไท ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2514
ยั่วรัก (2514) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: ดุสิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สีเทา ฉายวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2514
รักกันหนอ (2514) ผู้สร้าง: ศิวะลักษณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2514
รักข้ามขอบฟ้า (2514) บทประพันธ์: สุมลทิพย์ ผู้สร้าง: เอเชียนฟิล์ม ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เจีย ยุทธร, ดี เสวต สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร ฉายวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2514
รักจ๋ารัก (2514) บทประพันธ์: ศรีฟ้า ลดาวัลย์ ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, สุวิน สว่างรัตน์, ศรีสละ ทองธารา, สีเทา ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2514
รักเดี่ยว (2514) นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2514
ราชินีบอด (2514) ผู้สร้าง: โกบราเดอร์สฟิล์ม ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, มาลาริน บุนนาค, อดินันท์ สิงห์หิรัญ ฉายวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2514
รุ้งทอง (2514) ผู้สร้าง: อัมรินทร์ฤทธิศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
ลมรักทะเลใต้ (2514) ผู้สร้าง: สุริยะเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ภรณี สุวรรณทัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ปริม ประภาพร, ชุมพร เทพพิทักษ์, โขมพัสตร์ อรรถยา, ผ่องศรี วรนุช, ขวัญจิต ศรีประจันต์ ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2514
ลานพัยพญ้า (2514) ผู้สร้าง: วนิชศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, เพชรา เชาวราษฎร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, แมน ธีระพล, ศิรดา ประเสริฐกันย์ ฉายวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2514
ลำดวน (2514) ผู้สร้าง: รจนาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ถาวร พริ้งสกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ชุมพร เทพพิทักษ์, น้ำเงิน บุญหนัก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
ลูกยอด (2514) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: วิเศษโกมลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จารุกร นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, กรุง ศรีวิไล, พิศาล อัครเศรณี, ชุมพร เทพพิทักษ์, ประมินทร์ จารุจารีต, สีเทา ฉายวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514
วิมานสลัม (2514) ผู้สร้าง: 67 การละครและภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ดวงดาว จารุจินดา, เมตตา รุ่งรัตน์, รอง เค้ามูลคดี ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
วิมานสีทอง (2514) ผู้สร้าง: วี.พี.ฟิล์มโปรดักชั่น ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, ราชันย์ กาญจนมาศ ฉายวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
วิวาห์พาฝัน (2514) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, รุจน์ รณภพ, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2514
แว่วเสียงซึง (2514) ผู้สร้าง: กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เนาวรัตน์ วัชรา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2514
สองฝั่งโขง (2514) บทประพันธ์: สมผล ไชยวรรณ ผู้สร้าง: สมนึกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ทักษิณ แจ่มผล นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ระพิน ภูไท, นงคราญ ผาสุข, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514
สะใภ้ยี่เก (2514) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: ฒ.ว.วิศณุโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ฐิติพงษ์ นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, เนตรนภา พรระพี, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, พนม นพพร, ระเบียบ บุญเลิศ, สีเทา ฉายวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สะใภ้หัวนอก (2514) บทประพันธ์: เพ็ญแข วงศ์สง่า ผู้สร้าง: ปราจีนภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, โสภา สถาพร, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514
สื่อกามเทพ (2514) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต, ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, โสภา สถาพร, พันคำ, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
สุดที่รัก (2514) บทประพันธ์: วันทนีย์ ผู้สร้าง: มนตรีกานต์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เทพา นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, วาสนา ชลากร, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2514
สุภาพบุรุษเสือใบ (2514) ผู้สร้าง: พลสัณห์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: ครรชิต ขวัญประชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, เนตรดาว นภาพรรณ ฉายวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
เสือขาว (2514) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: เบญจรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: บัณฑิต ศรไชย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, เอก อัมรินทร์, สีเทา ฉายวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2514
หนึ่งนุช (2514) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: ศรีสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.เนาวราช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต, ชุมพร เทพพิทักษ์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2514
เหนือพญายม (2514) ผู้สร้าง: เทพธานินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ครรชิต ขวัญประชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2514
อรุณรุ่งฟ้า (2514) นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2514
อีรวง (2514) บทประพันธ์: ชลอ สรนันท์ ผู้สร้าง: มโนราฟิล์ม ผู้กำกับ: สุริยา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สังข์ทอง สีใส, อาคม มกรานนท์ ฉายวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
ไอ้ทุย (2514) บทประพันธ์: แพร ชมพู ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, จิมมี หลินชง, แมน ธีระพล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2514
ไอ้หนุ่มบ้านนา (2514) ผู้สร้าง: อัมพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พลรบ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, จารุวรรณ ปัญโญภาส, รอง เค้ามูลคดี, สังข์ทอง สีใส ฉายวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2514

อ้างอิง[แก้]