ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2493

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2493

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
เคหาสน์สีแดง (2493) บทประพันธ์: ดวงดาว นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ชลิต สุเสวี
โจรล้างโจร (2493) ผู้กำกับ: สิงห์ อิ่มลาภ นำแสดงโดย: สิงห์ อิ่มลาภ, เพลิน สุขเจริญ, พายัพ นฤภัย, เสริม ยนตรกิจ ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2493
ชาติชาย (2493) นำแสดงโดย: สมชาย ตัณฑ์กำเนิด ฉายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493
ชาติอ้ายเสือ (2493) ฉายวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2493
ชายสะไบ (2493) ฉายวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493
ชายใจเพ็ชร์ (2493) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ฉายวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2493
ดาบทหารเสือ (2493) บทประพันธ์: ยโสธร ร่วมกับ พันตรี ผู้สร้าง: พันตรีศิลปะ ผู้กำกับ: พันตรี นำแสดงโดย: ยุพา อุทยานานนท์, สมพัต เรืองนนท์, ชลอ ไตรตรองสอน, สถาพร มุกดาประกร ฉายวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
แดนกะเหรี่ยง (2493) ฉายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2493
แดนดาวโจร (2493) ฉายวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2493
ตะรุเตา (2493) ฉายวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2493
ต้นรักดอกโศก (2493) บทประพันธ์: สนาน คราประยูร ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ทวีวรรณ นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, วรรณภา วิเศษประภา, สนาน คราประยูร, ลัดดา พึงจิตต์, สมชาย ไชยาคำ ฉายวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493
ทหารใหม่ (2493) ผู้สร้าง: ราชมิตร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จอก ดอกจันทร์ นำแสดงโดย: สมพงษ์ พงษ์มิตร, จันตรี สาริกบุตร, จอก ดอกจันทร์ ฉายวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
ทาสกบฏ (2493) บทประพันธ์: ชั้น แสงเพ็ญ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: สมถวิล มุกดาประกร, แพรวพรรณ สถิตย์วงศ์, ไศล พระขรรค์ชัย, สุจินต์ สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2493
ทาสขบถ (2493)
ทุ่งทมิฬ (2493) ผู้กำกับ: พันธ์จันทร์ นำแสดงโดย: สมพงศ์ จันทรประภา, ภักดิ์ มหาสารินันท์, เพ็ญแข กัญจารึก ฉายวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493
ทุ่งนเรศวร (2493) นำแสดงโดย: ชัชวาลย์ โชติสุข, ลำเนา เดชณรงค์, เฉลิม บุณยเกียรติ ฉายวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2493
นักโทษมหันต์ (2493)
นางตานี (2493) บทประพันธ์: สุจารีย์ ผู้สร้าง: วราวัตต์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ร. พินัย ราชกิจ นำแสดงโดย: จรรยา สุวคนธ์, แฉล้ม คงนิยม, สวัสดิ วิบูลเวช, สุมาลี เศวตเศรณี ฉายวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2493
นิทรา-สายัณห์ (2493) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประสงค์สิงห์ กมลศักดิ์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมบัติ คงจำเนียร, จรรยา พันธ์ทรัพย์, ชะนะ พันธ์ทรัพย์, โชติ พุกกะพันธ์, บรรจง อุทัยจันทร์ ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2493
บาปทรมาน (2493)
ปางเสือไห้ (2493)
โป๊ะแตก (2493)
พันท้ายนรสิงห์ (2493) บทประพันธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: ชูชัย พระขรรค์ชัย, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ชั้น แสงเพ็ญ, ถนอม อัครเศรณี, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2493
เพลงหวานใจ (2480) (กลับมาฉายใหม่)
เพลิงอาฆาต (2493) ฉายวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2493
เพื่อนตาย (2493) ฉายวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2493
ภาพยนตร์ประมวลข่าว พระบรมพิธีราชาภิเษก (2493)
เมื่อญี่ปุ่นเข้าครอง (2493)
ยอดสงสาร (2493) ผู้สร้าง: ศรีบูรพาภาพยนตร์ ฉายวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2493
รอยไถ (2493) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม ผู้สร้าง: กรุงเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สดศรี บูรพารมณ์ นำแสดงโดย: คำรณ สัมบุณณานนท์, สมชาย ตัณฑกำเนิด, พรพรรณ วรรณมาศ ฉายวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2493
รอยไถ (สร้างใหม่) (2493)
รักระเบิด (2493)
ลูกนางนาค (2493)
ลูกนางนาคพระโขนง (2493)
ล้างบาง (2493) ผู้สร้าง: สุเทพภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ทนง ดำรงค์กุล, สุวรรณา จันทร์จำ, ผดุงศักดิ์ บุณยรัตนพันธ์ ฉายวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
วังหลวงวังหลัง (2493) ผู้สร้าง: บูรพาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พรานบูรพ์ นำแสดงโดย: ปัญจ สุทธสินทร, ลินยู สงวนมณี, จุมพล กาญจนินทุ, ปานตา บุษยะจารุ, สงวน กลิ่นหอม, เสงี่ยม กลิ่นหอม, จงกลณี บำเพ็ญทรัพย์, หม่อมหลวงโกมล ปราโมช ฉายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2493
ศรพยาบาท (2493) ฉายวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2493
ศาสนารักของนางโจร (2493) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, ยอดยิ่ง สุวรรณาคร ฉายวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2493
ศึกบางระจัน (2493)
สมิงป่าสัก (2493) บทประพันธ์: เชื้อ อินทรทูต ผู้สร้าง: เอเชียภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิน นำแสดงโดย: วสันต์ สุนทรปักษิน, สุดสงวน พวงดารา, พิมพ์ พวงนาค, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม ฉายวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2493
สองเกลอเข้ากรุง (2493) ฉายวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2493
สะใภ้ทาส (2493) บทประพันธ์: สนาน คราประยูร ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: วรรณภา วิเศษประภา, เชาว์ แคล่วคล่อง, แกร วิเศษประภา, อุ่นใจ สุวรรณจิตต์, สุณี มาสยะ, รำเพย ณ นคร ฉายวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2493
สามเสือสุพรรณ (2493) ผู้สร้าง: นภาภาพยนตร์ ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2493
เสือเวาะเมืองชล (2493) ฉายวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2493
เสือไทยอาละวาด (สุภาพบุรุษเสือไทยภาคสมบูรณ์) (2493)
แสนแสบ (2493) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม ผู้สร้าง: ศรีบูรพาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: จำรัส สุวคนธ์, รุณี แก้วเมฆ, ทานทัต วิภาตโยธิน ฉายวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2493
เหมืองระเบิด (2493) ฉายวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2493
อ้ายย่ามแดง (2493) ผู้สร้าง: ศิลปินภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมชาย ตัณฑ์กำเนิด ฉายวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2493


อ้างอิง[แก้]