อำนาจอธิปไตย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับหลักธรรมทางศาสนาพุทธ ดูที่ อธิปไตย

อ้างอิง[แก้]

  • เดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์. 2508. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: มปพ.