ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทียน อัชกุล"

เพิ่มขึ้น 12 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
{{ร.จ.พ.|2513}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2513/D/122/969.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา], เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๘๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓</ref>
{{ภ.ป.ร.3|2502}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/074/1849.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๗๔ ง หน้า ๑๘๖๔, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๒</ref>
{{ร.จ.ท.9|2534}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/055/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ], เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๒๗ ้ทเมษายน ๒๕๓๕</ref>
 
== อ้างอิง ==
16,721

การแก้ไข