ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนนทบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{maplink|frame=yes|frame-width=230|frame-align=right|zoom=9|type=shape|text=แผนที่|from=Provinces of Thailand/Nonthaburi.map}}
 
'''จังหวัดนนทบุรี''' เป็น[[จังหวัดของประเทศไทย|จังหวัด]]หนึ่งใน[[ภาคกลาง (ประเทศไทย)|ภาคกลาง]]ของ[[ประเทศไทย]] จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดย[[s:พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการฯ พุทธศักราช ๒๔๘๙|พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489]] ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.ho.th/DATA/PDF/2489/A/029/315.PDF พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๔๘๙] </ref>
 
ปัจจุบัน จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื้นที่ใน[[กรุงเทพมหานครและปริมณฑล|เขตปริมณฑล]]ของ[[กรุงเทพมหานคร]] มีขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็น[[จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามพื้นที่|อันดับที่ 75]] ของประเทศ (รวมกรุงเทพมหานคร) แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็น[[จังหวัดในประเทศไทยเรียงตามความหนาแน่นของประชากร|อันดับที่ 2]] รองจากกรุงเทพมหานคร
ผู้ใช้นิรนาม