จังหวัดธนบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ฝั่งธนบุรี)
ตราประจำจังหวัดธนบุรี

จังหวัดธนบุรี เป็นจังหวัดในอดีตที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับจังหวัดพระนคร ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2514 ได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนคร เป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี [1] และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2515[2]

ในอดีต กรุงธนบุรี หรือ จังหวัดธนบุรี เป็นราชธานีไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2310 - 2325 โดยตั้งอยู่ ณ ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เมืองธนบุรีเดิม หลังจากกรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้ทรงสถาปนาราชธานีแห่งใหม่ขึ้น พระราชทานนามว่า "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" เมื่อจุลศักราช 1130 ปีชวด สัมฤทธิศก ตรงกับ พ.ศ. 2310 จวบจนถึง พ.ศ. 2325 นับเป็นเวลาแห่งราชธานีเพียง 15 ปีเท่านั้น

การบริหารราชการ[แก้]

จังหวัดธนบุรี มีอำเภอจำนวน 9 อำเภอ

แผนที่แนบท้ายพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502

1. อำเภอราชคฤห์ (ธนบุรี)

2. อำเภอหงสาราม (บางกอกใหญ่)

3. อำเภอบุปผาราม (คลองสาน)

4. อำเภอตลิ่งชัน

5. อำเภอบางกอกน้อย

6. อำเภอบางขุนเทียน

7. อำเภอภาษีเจริญ

8. อำเภอหนองแขม

9. อำเภอราษฎร์บูรณะ

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ได้มีการตรากฎหมายจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี เพื่อดูแลท้องถิ่น และยังมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล [2] โดยมีศาลากลางว่าการ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์อยู่หน้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี (ปัจจุบันเป็นอาคารที่ทำการของสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร)[3] [4]

ตราประจำจังหวัด[แก้]

จังหวัดธนบุรี ใช้ตราประจำจังหวัดเป็นรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ออกแบบโดยกรมศิลปากร

ฝั่งธนบุรี[แก้]

พื้นที่เกษตรกรรม ในฝั่งธนบุรี
คลองภาษีเจริญ หนึ่งในคลองสายหลัก ของฝั่งธนบุรี

หลังจากปี พ.ศ. 2514 ได้มีการรวมจังหวัดธนบุรีเข้ากับจังหวัดพระนคร เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา สภาพของจังหวัดธนบุรีจึงกลายเป็น ฝั่งธนบุรี หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า ฝั่งธนฯ คือ พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 ฝั่งธนบุรีมีประชากรประมาณ 1,800,000 คน มีพื้นที่ประมาณ 450 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ในฝั่งธนบุรีประกอบด้วยเขตต่าง ๆ จำนวน 15 เขต ดังนี้ [5]

 1. เขตธนบุรี
 2. เขตบางกอกใหญ่
 3. เขตคลองสาน
 4. เขตตลิ่งชัน
 5. เขตบางกอกน้อย
 6. เขตบางขุนเทียน
 7. เขตภาษีเจริญ
 8. เขตหนองแขม
 9. เขตราษฎร์บูรณะ
 10. เขตบางพลัด แยกจากเขตบางกอกน้อย ในปี พ.ศ. 2532
 11. เขตจอมทอง แยกจากเขตบางขุนเทียน ในปี พ.ศ. 2532
 12. เขตบางแค แยกจากเขตภาษีเจริญและเขตหนองแขม ในปี พ.ศ. 2540
 13. เขตทวีวัฒนา แยกจากเขตตลิ่งชัน ในปี พ.ศ. 2541
 14. เขตทุ่งครุ แยกจากเขตราษฎร์บูรณะ ในปี พ.ศ. 2540
 15. เขตบางบอน แยกจากเขตบางขุนเทียน ในปี พ.ศ. 2540

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔" (ใน Thai). ราชกิจจานุเบกษา. 21 December 1971. สืบค้นเมื่อ 8 June 2015. 
 2. 2.0 2.1 http://dek-d.com/board/view.php?id=1412470 ประวัติความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด "ธนบุรี"
 3. คืนกรุงธนฯ ให้กับคน ทนบุรี โดย สันติ เศวตวิมล จากสยามดารา
 4. [Travel ย่ำต๊อกวัด(โบสถ์)ฝั่งธน 8 - โบสถ์ซางตาครู้ส & สะพานพุทธ]
 5. "หลักการและเหตุผล พื้นที่ฝั่งธนบุรี" (ใน Thai). หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 8 June 2015.