คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่ออังกฤษ Faculty of Pharmacy
Thammasat University
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วันก่อตั้ง 30 เมษายน พ.ศ. 2555
คณบดี ภก.ศ.ดร.ณรงค์ สาริสุต
สีประจำคณะ สีเขียวมะกอก
สถานปฏิบัติการ โอสถโดม
เว็บไซต์ pharm.tu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะเภสัชศาสตร์คณะที่ 19 จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตเภสัชกร ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม[1]เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 และเริ่มดำเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนนักศึกษารวม 23 คน

สาขาวิชา[แก้]

​คณะเภสัชศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 • สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences)
 • สาขาการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สาริสุต พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชา อันได้แก่ [2]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 • สาขาการบริบาลเภสัชกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (หลักสูตรทวิภาษา)
  • แขนงวิชาการพัฒนาการผลิตเภสัชภัณฑ์
  • แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • แขนงวิชาการประกัน/ควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมยา

อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง
 2. http://www.pharm.tu.ac.th/aca_under.php

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]