มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์พัทยา
Thammasat University Pattaya Center
Emblem of Thammasat University.svg
ตราพระธรรมจักร
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อย่อมธ. / TU
สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
30 มกราคม พ.ศ. 2538 (27 ปี)
ประเภทวิทยาเขต
ที่ตั้งศูนย์พัทยา
39/4 หมู่ 5 ถนนชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สีประจำสถาบัน
 • ██ สีเหลือง
  ██ สีแดง
เว็บไซต์http://pattayacenter.tu.ac.th
Thammasat University Logo with Wordings.png

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ถนนชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ประมาณ 566 ไร่ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538

ประวัติ[แก้]

ความเป็นมา ในปี 2530 ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามกลการ จำกัด และบริษัท ทองถาวร อุตสาหกรรม จำกัด มีความประสงค์จะบริจาคที่ดินจำนวน 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา (รวม 3 โฉนด) บริเวณกิโลเมตรที่ 12 ริมถนนสายชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อใช้ในราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและ วิชาชีพชั้นสูง เป็นศูนย์การวิจัย และการฝึกอบรม การให้บริการและวิชาการแก่สังคมและดำเนินการที่เป็น ประโยชน์แก่สาธารณะ

ประกอบกับขณะนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประสบปัญหาในเรื่องพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนา และการบริการทางวิชาการต่างๆ ซึ่ง[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์]]ไม่สามารถขยายหรือต่อเติมได้ เพราะตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์และมีพื้นที่ค่อนข้าง จำกัดและแออัดอยู่แล้ว ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นั้น เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนและมีแนวโน้ม เป็นชุมชนเมืองโดยเฉพาะย่านพักอาศัยจะขยายตัวมาสู่พื้นที่นี้มากยิ่งขึ้น ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่ จะย้ายออกไปตั้งในภูมิภาคมากขึ้น จึงไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาใน ด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาที่จะได้ผลนั้น จำเป็นต้องมี ปฏิสัมพันธ์กับการปฏิบัติการจริงอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้พิจารณาที่ดินที่มี อยู่เพื่อเตรียมการพัฒนาในอนาคต คือ ที่ดินบริเวณกิโลเมตรที่ 12 ริมถนนสายชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งได้มีการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาไว้ดังนี้ (สำนักงานประสานศูนย์การศึกษาภูมิภาค 2549 เอกสารโรเนียว)

ลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา[แก้]

ปี (พ.ศ.) เหตุการณ์

 • 2530 - บริษัท ทองถาวรอุตสาหกรรม จำกัด (โดย ดร.ถาวร พรประภา) บริจาคที่ดิน

จำนวน 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา (รวม 3 โฉนด) บริเวณกิโลเมตรที่ 12 ริมถนนสายชลบุรี-ระยอง ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้แก่ กระทรวงการคลังเพื่อใช้ในราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 • 2538 - สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา” ณ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538

 • 2539-2544 - เริ่มโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารฝึกอบรมสัมมนา มธ. ศูนย์พัทยา ประกอบด้วย
 1. อาคารฝึกอบรมสัมมนา
 2. อาคารบริการจัดเลี้ยง
 3. อาคารโรงแรม
 4. อาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ
 5. สนามเทนนิส
 • 2540 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินวางศิลา

ฤกษ์ โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 - สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์นวัตกรรมอุดมศึกษา” เป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540

 • 2547-2548 - ก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

2549 - มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจำนวน 30 ล้านบาทจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดชลบุรี เพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการบริหารงานท้องถิ่นและสวน พฤกษศาสตร์

 • 2550 - ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์ แล้วเสร็จ

- ก่อสร้างศาลาโดมบนยอดเขามะตูม อยู่ระหว่างการก่อสร้าง - ก่อสร้างระบบสาธารณูปการและอาคารฝึกอบรมท้องถิ่น อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ปี (พ.ศ.) เหตุการณ์

 • 2551 - สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา” เป็น

”วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2551 และมีประกาศระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานวิทยาลัยนวัตกรรม พ.ศ. 2551

 • มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินมธ. ศูนย์พัทยาซึ่งมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น

จากเดิม 565 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา เป็น 566 ไร่ 00 งาน 26.3 วา

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา[แก้]

งานบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

 • สำนักงานศูนย์รังสิต อาคารโดมชั้น 3 ห้อง 315

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต 99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.02-564-4413,02-564-4440-79 ต่อ 1151 โทรสาร. 02-564-4413

 • สำนักงานศูนย์พัทยา อาคารบรรยายรวม ชั้น 2 ห้อง 1215

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.038-259050-55 โทรสาร. 038-259069

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]