วันปรีดี พนมยงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันปรีดี พนมยงค์ ตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 ซึ่งเป็นวันเกิดของ นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้นำการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย, ผู้นำขบวนการเสรีไทย ต่อต้านญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สอง และรัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของประเทศไทย

ในวันนี้จะมีการจัดงานที่ระลึกโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น การปาฐกถาที่จัดโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ งานที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งปรีดีเป็นผู้ประศาสน์การ (อธิการบดี) คนแรก และถือวันนี้เป็นวันสำคัญ มีงานฉลองรื่นเริงซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วม และยังใช้วันนี้จัดกิจกรรมแรกพบนักศึกษาใหม่และให้นักศึกษาใหม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันปรีดีด้วย

ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์ และปาฐกถาปรีดี พนมยงค์[แก้]

กิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งเพื่อระลึกถึงปรีดี เนื่องในโอกาสวันปรีดี พนมยงค์นี้ก็คือ "ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์" จัดโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ ซึ่งจะเชิญนักคิดนักวิชาการคนสำคัญมาเป็นองค์ปาฐก โดยก่อนหน้านี้จะจัดในวันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม แต่ต่อมาได้ย้ายไปจัดในวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แทน และเปลี่ยนชื่อเป็น "ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์" และในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดปาฐกถาพิเศษขึ้นด้วย ในวันที่ 27 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวันที่ประเทศสยามมีธรรมนูญการปกครองแผ่นดินฉบับแรก

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์, 24 มิถุนายน 2549 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์, เว็บไซต์สถาบันปรีดี พนมยงค์
  2. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, ปาฐกถาพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ประศาสน์การ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในวันครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 27 มิถุนายน 2547 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, เว็บไซต์สถาบันปรีดี พนมยงค์
  3. อนุสรณ์ ธรรมใจ, ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์, 24 มิถุนายน 2547 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์, เว็บไซต์สถาบันปรีดี พนมยงค์
  4. ธีรยุทธ บุญมี, ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์, 11 พฤษภาคม 2541 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เว็บไซต์สถาบันปรีดี พนมยงค์
  5. ประเวศ วะสี, ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์, 11 พฤษภาคม 2540 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เว็บไซต์สถาบันปรีดี พนมยงค์
  6. ปรีดี เกษมทรัพย์, ปาฐกถาวันปรีดี พนมยงค์, 11 พฤษภาคม 2539 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เว็บไซต์สถาบันปรีดี พนมยงค์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]