กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กองแพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองแพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ชื่ออังกฤษBhumibol Adulyadej Hospital
Medical Education Center
ภาพBhumibol hospital
ผู้อำนวยการพลอากาศตรีศรีชัย ชัยพฤกษ์
สัญลักษณ์สัญลักษณ์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
วารสารเวชสารโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ที่อยู่ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์.0-2534-7000

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นกองแพทยศาสตรศึกษา สังกัดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ กองทัพอากาศ และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยงานที่ดูแลไว้ในโครงการความร่วมมือของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ในการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ของไทย

ซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชา มีความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยจำนวนมาก มีปริมาณผู้ป่วยเพียงพอสำหรับการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์แพทยสภา จึงได้ทำความร่วมมือกันเมื่อวันที่ 27 พ.ศ. 2531 โดยในขณะนั้นมี พลอากาศเอกวรนาถ อภิจารี ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนาม

โดยความร่วมมือในการร่วมผลิตแพทย์ได้พัฒนาเรื่อยมาตามโครงการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

กองแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบรับตรงประจำปีตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]