ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงประชานุเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเชียงประชานุเคราะห์
ชื่ออังกฤษChiangrai Regional Hospital
Medical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนพ.ไชยเวช ธนไพศาล
สัญลักษณ์งูพันคธาเพลิง
วารสารเวชสารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ที่อยู่1039 ถนนสถานพยาบาล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประวัติ[แก้]

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และกำหนดให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในชั้นคลินิกเครือข่ายความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการเร่งรัดผลิตแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยจะรับนิสิตแพทย์เข้าเรียนในชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ชั้นปีละ 30 คน เฉพาะปีการศึกษา 2550 - 2551 สำหรับปีการศึกษา 2552 จะผลิตแพทย์โดยรับนักศึกษาแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยยังอาศัยหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในการเรียนการสอน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปจะผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา


ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)


การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับนิสิตแพทย์เข้าศึกษาในชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยรับนิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการระบบคัดเลือกส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เฉพาะนิสิตแพทย์ที่เข้าทำการศึกษาในปีการศึกษา 2547 - 2548 (เริ่มทำการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550 - 2551) ปีละประมาณ 30 คน หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2552 จะรับนักศึกษาแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะรับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาทำการเรียนการสอนดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]