ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตากสิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลตากสิน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลตากสิน
ชื่ออังกฤษTaksin Hospital
Medical Education Center
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลตากสิน
ที่อยู่543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตากสิน (อังกฤษ: Taksin Hospital Medical Education Center) เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสังกัดโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลตากสินได้เป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนแพทย์หลายสถาบัน ในปี พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลตากสิน โดยสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการจัดการเรียนการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต[1] โดยในระยะแรกจะใช้โรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์ ต่อมาในปีการศึกษา 2563 จึงเริ่มรับนึกศึกษาแพทย์รุ่นแรกในโครงการความร่วมมือ และจะเปิดทำการสอนระดับชั้นคลินิกในปีการศึกษา 2566 โดยใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ในการเรียนการสอน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เช่นเดียวกับบัณฑิตแพทย์ที่ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตากสิน จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์ (ชั้นปี 1)
  • ระดับชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 2 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) จำนวน 20 คน[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. กทม. จับมือ สจล. และ ม.นวมินทราธิราช ลงนาม MOU ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อคนไทย
  2. ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ของ กสพท. ปีการศึกษา 2563

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]