วัดลานตากฟ้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดลานตากฟ้า
ชื่อสามัญวัดลานตากฟ้า, วัดลานตากผ้า
ที่ตั้งตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูปฐมกิตติวรรณ (กิตติ กิตฺติวณฺโณ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดลานตากฟ้า เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประวัติ[แก้]

วัดลานตากฟ้า เป็นวัดเก่าแก่ ไม่ทราบประวัติความเป็นมาอย่างแน่ชัดว่าสร้างในยุคสมัยใด แต่เมื่อพิจารณาตามหลักฐานภายในวัดลานตากฟ้าที่ยังคงเหลืออยู่ ในปัจจุบันคือพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายแดง จากการพิจารณาตามพุทธลักษณะแล้วพบว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปแบบอู่ทอง 3 ซึ่งพระพุทธรูปแบบอู่ทอง 3 นี้ ได้รับอิทธิพลของศิลปะสมัยทวารวดี และอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยปะปนกันอยู่ หากประมาณตามอายุและศิลปะแล้วน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 (ประมาณปี พ.ศ. 200 เป็นต้นมา) หรือเทียบได้กับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

วัดลานตากฟ้าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2497[1] เรียกขานกันว่า วัดลานตากผ้า แต่เนื่องจากเวลาล่วงเลยมานาน จึงเรียกเพี้ยนไปเป็น "วัดลานตากฟ้า"[2] ชื่อของวัดได้ปรากฏในนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ที่แต่งเมื่อ พ.ศ. 2374 มีกล่าวว่าชุมชนในบริเวณนี้มีการตากปลา ก็อาจเป็นไปได้ว่ามาจากคำว่า "ตากปลา"

อาคารและเสนาสนะ[แก้]

ภายในวัดได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนในที่ดินวัดบนพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา[3] อุโบสถและศาลาของวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ รวมถึงเรื่องราวพระมาลัย

ปูชนียวัตถุ[แก้]

พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง นามว่า พระพุทธโสภณ เป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายแดง พุทธลักษณะงดงาม พระพักตร์เรียว พระสังฆาฏิเป็นแบบเขี้ยวตะขาบ คล้ายกับศิลปะสุโขทัย พุทธลักษณะเช่นนี้จึงมีลักษณะเข้ากับศิลปะอู่ทอง 3 ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 พระพุทธรูปลักษณะเช่นนี้พบจำนวนมากในจังหวัดราชบุรี อาจเพราะมีพระพักตร์ที่งดงาม จึงได้รับการถวายพระนามว่า พระพุทธโสภณ เพราะคำว่าโสภณหมายถึง ความงดงาม

รายนามเจ้าอาวาส[แก้]

 • พระอาจารย์โต
 • พระอาจารย์จุ้ย
 • พระอาจารย์ไป๋ มีบันทึกไว้ว่าเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2456 – 2456
 • พระอธิการบุญมา จนฺทสุวณฺโณ ( บุญมา สมเชื้อเวียง ) เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2456 – 2493
 • พระมหาฟัก (สุกฺกธมฺโม) กรรณวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2493 – 2508
 • พระอาจารย์ส่ง (อนาลโย) นามสมจิตร เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2510 – 2513
 • พระอธิการสุรพล (อุพฺภโต) โปษยวัติ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2513 – 2515
 • พระครูประโชติธรรมมาภรณ์ (สังวาลย์ โชติธมฺโม) จันทร์คงวงษ์ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2515 – 2542
 • พระครูปฐมกิตติวรรณ (กิตติ กิตฺติวณฺโณ) นิลสว่าง เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. "วัดลานตากฟ้า". พระสังฆาธิการ.
 2. "วัดลานตากฟ้า". องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า.
 3. "ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาททางสังคมของวัดลานตากฟ้า" (PDF).