วัดบางน้อยใน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วัดบางน้อยใน
ที่ตั้งเลขที่ 17 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานสมเด็จพระพุทธรัตนบดี
พระพุทธรูปสำคัญสมเด็จพระพุทธมณีโชติรส
เจ้าอาวาสพระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ, ดร.
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางน้อยใน เป็นวัดราษฎร์ สถานที่ตั้งเลขที่ 17 หมู่ที่ 11 ถนนบางหลวง-วัดไผ่โรงวัว ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พื้นที่ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา ตามหนังสือโฉนดเลขที่ 35690 สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2472 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 เป็นปีที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน

รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน[แก้]

  1. พระอธิการจือ นาโค ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 จนถึง ประมาณปี พ.ศ. 2516-17
  2. พระอธิการดา จนฺทวณฺโณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปี พ.ศ. 2552
  3. พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ, ดร. ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  • ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 77 ตอนที่ 18 วันที่ 8 มีนาคม 2503
  • จากหนังสือ อนุสรณ์ในงานผูกพัทธสีมา-ปิดทองลูกนิมิตวัดบางน้อยใน 19-25 มีนาคม 2528
  • จากประวัติวัดในจังหวัดนครปฐม หนังสือ 48 ปี โรงเรียนสหศึกษาบาลี 3 สิงหาคม 2542

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

วัดบางน้อยใน

ภาพถ่ายทางอากาศ วัดบางน้อยใน จาก wikimapia