วัดพุทธธรรมรังษี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดพุทธธรรมรังษี
ที่ตั้งตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสิริชัยรังสี (ประยุทธ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพุทธธรรมรังษี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ทางราชการจังหวัดแห่งการเกษตรที่ดิน จังหวัดนครปฐม ได้ออกโฉนดกราบบังคมทูลถวายที่ดินแก่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2460 มีเนื้อที่ 244 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา ต่อมาได้โอนเข้าพระคลังข้างที่ผู้ต่างพระเนตร พระกรรณ เป็นผู้จัดการพระราชมรดก เมื่อพระองค์สวรรคต พระคลังข้างที่ได้ขายที่ดินให้ขุนมหาสวัสดิ์ (แดง ไทยนิยม) เมื่อขุนมหาสวัสดิ์วายชนม์ลง ทายาทได้มีการแบ่งที่ดินนี้ให้กับหลาน เหลือไว้เพียง 44 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา ต่อมา ผู้ใหญ่เกตุและนางสร้อย ทรัพย์แสนดี เห็นว่าประชาชนในละแวกนี้ขาดศูนย์รวมใจทางพุทธศาสนา จึงไปปรึกษาเจ้าของที่ เจ้าของที่มีความศรัทธา จึงได้มอบที่ดินสร้างวัด โดยถวายที่ดินให้แก่หลวงพ่อมหาฟัก สุกฺกธมฺโม (กรรณวัฒน์) เป็นประธานสงฆ์ในการก่อสร้างวัด และนายชัยฤทธิ์ ไทยนิยม ได้ถวายที่ดินเพิ่มอีก 20 ไร่ และนายศรีนวล ไทยนิยม ได้ถวายที่ดินเพิ่มอีก รวมที่ดินสร้างวัด 69 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา วัดพุทธธรรมรังษีได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2519[1]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ กุฏิสงฆ์จำนวน 6 หลัง ศาลาดินกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร วิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธธรรมรังสี เป็นพระพุทธรูปศิลาแลง สมัยทวารวดี อัญเชิญมาจากอุโบสถหลังเก่าวัดลานตากฟ้า ศาลาท่าน้ำ ภายในวัดยังมีโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. "วัดพุทธธรรมรังษี". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดพุทธธรรมรังษี". องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า.