ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทียน อัชกุล"

== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ม.ว.ม.|2517}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/229/38.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗</ref>
{{ป.ช.|2515}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/202/33.PDF ประกาศแจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|2535}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/059/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๕</ref>
{{ท.จ.ว.ฝ่ายหน้า|ปี=2535}}<ref>{{cite journal| journal = ราชกิจจานุเบกษา | volume = 109 | issue = 59ง ฉบับพิเศษ | page = 2 | date = 5 พฤษภาคม 2535 | accessdate = 27 กุมภาพันธ์ 2564 | title = ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2535 | url = http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/059/1.PDF}}</ref>
{{ร.จ.ท.9|2534}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/055/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ], เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๒๗ ้ท ๒๕๓๕</ref>
 
16,814

การแก้ไข