รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้คือ รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย หมวดขึ้นต้นด้วยเลข 2 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนในภาคเหนือ และภาคกลาง

ทางหลวงแผ่นดินในปัจจุบัน[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลัก[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 2
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2 495.409 สระบุรี - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ถนนมิตรภาพ สระบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย
21 412.874 สามแยกพุแค - เลย ถนนคชเสนีย์, ถนนสามัคคีชัย สระบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, เลย
22 239.171 อุดรธานี - นครพนม ถนนนิตโย อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม
23 278.752 บ้านไผ่ - อุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี
24 420.145 ทางต่างระดับสีคิ้ว - อุบลราชธานี ถนนสีคิ้ว - เดชอุดม ,ถนนสถลมารค นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
201 382.228 ทางต่างระดับสีคิ้ว - เชียงคาน ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย
202 392.320 ชัยภูมิ - เขมราฐ ถนนนิเวศรัตน์, ถนนอรุณประเสริฐ ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
204 18.839 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
205 231.085 บ้านหมี่ - สามแยกสุรนารายณ์ ถนนสุรนารายณ์ ลพบุรี, ชัยภูมิ, นครราชสีมา
206 36.576 ตลาดแค - หินดาด ถนนพิมาย-ห้วยแถลง นครราชสีมา
207 36.379 บ้านวัด - ประทาย ถนนเจนจบทิศ นครราชสีมา
208 56.233 ท่าพระ - มหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ขอนแก่น, มหาสารคาม
209 5.1 ทางเข้าเมืองขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น
210 118.908 อุดรธานี - วังสะพุง ถนนบุณยาหาร อุดรธานี, หนองบัวลำภู, เลย
211 184.36 หนองสองห้อง - เชียงคาน หนองคาย, เลย
212 576.298 หนองคาย - อุบลราชธานี ถนนหนองคาย-โพนพิสัย, ถนนเสด็จ, ถนนพนังชลประทาน, ถนนชยางกูร หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
213 173.64 มหาสารคาม - สกลนคร ถนนถีนานนท์, ถนนกุดยางสามัคคี (ตอนควบคุม 0104) มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, สกลนคร
214 252.427 กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ถนนหายโศรก, ถนนปัทมานนท์, ถนนภักดีชุมพล กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์
215 76.628 ร้อยเอ็ด - ตาฮะ ถนนสุริยเดชบำรุง ร้อยเอ็ด, สุรินทร์
216 26.497 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี อุดรธานี
217 86.067 วารินชำราบ - ช่องเม็ก ถนนสถิตนิมานการ อุบลราชธานี
218 49.462 บุรีรัมย์ - นางรอง ถนนจิระ บุรีรัมย์
219 136.485 บรบือ - บุรีรัมย์ มหาสารคาม, สุรินทร์, บุรีรัมย์
220 53.669 ศรีสะเกษ - ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
221 97.99 ศรีสะเกษ - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ถนนขุขันธ์ ศรีสะเกษ
222 128.756 พังโคน - บึงกาฬ สกลนคร, บึงกาฬ
223 65.052 สกลนคร - บ้านต้อง ถนนมัธยมจันทร์ สกลนคร, นครพนม
224 225.356 นครราชสีมา - หินโคน ถนนราชสีมา-โชคชัย นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์
225 253.29 แยกบึงบอระเพ็ด - ชัยภูมิ ถนนแสงราษฎร์ใต้, ถนนแสงมุกดา นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ
226 324.33 หัวทะเล - วารินชำราบ ถนนเพชรมาตุคลา, ถนนหลักเมือง, ถนนทองมาก, ถนนเทพา, ถนนอุบล, ถนนศรีสะเกษ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
227 162.667 กาฬสินธุ์ - พังโคน ถนนพังโคนพัฒนา กาฬสินธุ์, อุดรธานี, สกลนคร
228 87.884 ชุมแพ - หนองบัวลำภู ขอนแก่น, หนองบัวลำภู
229 54.885 บ้านไผ่ - ช่องสามหมอ ถนนแจ้งสนิท ชัยภูมิ, ขอนแก่น
230 48.332 ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
231 46.142 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
232 26.596 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
233 7.31 แยกการเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ถนนมิตรภาพ, ทางเข้าเมืองหนองคาย หนองคาย
234 18.367 ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
238 13.862 ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
239 0.517 ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร มุกดาหาร
240 9.089 ทางเลี่ยงเมืองนครพนม นครพนม
241 10.145 ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร สกลนคร
242 26.958 หนองคาย - ท่าบ่อ ถนนพนังชลประทาน หนองคาย
243 2.475 หนองคาย - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว ถนนเสด็จ, ถนนมิตรภาพสายเก่า หนองคาย
244 ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ[1] บึงกาฬ
288 15.559 ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
290 110.7[2] ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
291 13.853 ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
292 8.191 ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ยโสธร
293 37.087 ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
294 10.965 ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
295 1.4 ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่นครพนม นครพนม
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (20xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 20
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2005 6.200 หล่มเก่า - วังบาล เพชรบูรณ์
2007 4.392 นายม - ถ้ำน้ำบัง เพชรบูรณ์
2008 6.365 หล่มสัก - น้ำก้อ เพชรบูรณ์
2009 53.810 ห้วยเม็ก - ท่าคันโท กาฬสินธุ์
2012 7.200 ทางเข้าวิเชียรบุรี ถนนบุศราคัม เพชรบูรณ์
2013 90.071 บ้านแยง - โคกงาม พิษณุโลก, เลย
2014 10.360 โป่งชี - ด่านซ้าย เลย
2016 70.895 วังสะพุง - ตาดกลอย เลย, เพชรบูรณ์
2019 7.550 โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
2020 22.627 ท่าบ่อ - บ้านผือ หนองคาย, อุดรธานี
2021 42.573 ดงไร่ - บ้านผือ ถนนชนบทบำรุง อุดรธานี
2022 62.183 นิคม - บ้านดุง อุดรธานี
2023 61.145 น้ำฆ้อง - วังสามหมอ อุดรธานี
2025 14.205 ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี ถนนรอบเมืองเทศบาลตำบลกุมภวาปี อุดรธานี
2026 47.000 หนองหิ้ง - เหล่าหลวง บึงกาฬ
2027 2.542 ทางเข้าท่าอุเทน นครพนม
2028 40.631 กุสุมาลย์ - โนนศิวิลัย สกลนคร, นครพนม
2030 2.155 ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ นครพนม
2031 22.959 ธาตุน้อย - นาเหนือ นครพนม
2032 31.214 ท่าดอกแก้ว - ศรีสงคราม นครพนม
2033 56.863 นาแก - หนองญาติ นครพนม
2034 77.304 มุกดาหาร - หนองผือ มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2037 20.946 ภูเขียว - หนองบัวแดง ชัยภูมิ
2038 30.566 กุดฉิม - เมืองใหม่ ขอนแก่น
2039 77.479 น้ำพอง - ไทยเจริญ ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2040 78.090 มหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2041 12.784 สี่แยกสมเด็จ - แยกดงแหลม กาฬสินธุ์
2043 85.709 ร้อยเอ็ด - มหาชนะชัย ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2044 47.677 ร้อยเอ็ด - โพนทอง ร้อยเอ็ด
2045 35.875 ร้อยเอ็ด - วาปีปทุม ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
2046 58.457 เสลภูมิ - กุฉินารายณ์ ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์
2047 6.259 กุดโจด - กุดแห่ ยโสธร
2049 24.500 ม่วงสามสิบ - พนา อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2050 97.838 อุบลราชธานี - เขมราฐ อุบลราชธานี
2051 12.825 ชัยภูมิ - อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ
2054 33.742 ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ ชัยภูมิ
2055 14.086 โคกสะอาด - หนองสองห้อง ชัยภูมิ
2061 18.802 ทางพาด - พุทไธสง บุรีรัมย์
2062 42.484 บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ขอนแก่น
2063 31.941 บรบือ - วาปีปทุม มหาสารคาม
2065 43.780 พล - คอนสวรรค์ ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2067 22.754 ดอนหวาย - ขามสะแกแสง นครราชสีมา
2068 43.308 โคกกรวด - โนนไทย นครราชสีมา
2069 15.192 บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ ชัยภูมิ
2072 16.000 หนองปล้อง - พระบึง นครราชสีมา
2073 83.137 นางรอง - ชุมพวง บุรีรัมย์, นครราชสีมา
2074 64.413 บุรีรัมย์ - พุทไธสง บุรีรัมย์
2076 56.337 ท่าตูม - ส้มป่อยน้อย สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2077 66.707 สุรินทร์ - บัวเชด สุรินทร์
2079 40.277 รัตนบุรี - ศีขรภูมิ สุรินทร์
2081 78.924 ตาฮะ - พุทไธสง สุรินทร์, บุรีรัมย์
2083 60.673 ส้มป่อยน้อย - คำเขื่อนแก้ว ศรีสะเกษ, ยโสธร
2085 53.581 กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2086 110.006 กู่พระโกนา - กันทรารมย์ ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ
2087 4.415 เหล่าผักใส - ท่าห้วยหลัว สกลนคร
2089 70.420 มวกเหล็ก - ลำนารายณ์ สระบุรี, ลพบุรี
- ท่าดินดำ - ลำนารายณ์ ลพบุรี
2090 23.700 ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถนนธนะรัชต์ นครราชสีมา
2091 58.759 สว่างแดนดิน - หนองแวง สกลนคร
2092 36.704 เหล่าอุดม - กุดเรือคำ อุดรธานี, สกลนคร
2094 71.243 พรรณานิคม - เซกา สกลนคร, บึงกาฬ
2095 67.577 พรเจริญ - ปากคาด บึงกาฬ
2096 123.988 หนองเม็ก - คำตากล้า อุดรธานี, สกลนคร
2097 42.397 นาคำไฮ - ข้าวสาร หนองบัวลำภู, อุดรธานี
2098 13.616 บ้านผือ - ข้าวสาร อุดรธานี
2099 9.358 อาฮี - ท่าลี่ เลย
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (21xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 21
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2101 20.5 ห้วยผึ้ง - นาคู กาฬสินธุ์
2104 30.335 จอมมณี - ดอนสวรรค์ นครพนม, มุกดาหาร
2108 62.524 ธาตุจอมศรี - ปากชม เลย
2109 25.244 คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
2111 38.892 พยุห์ - ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2112 110.04 เขมราฐ - โขงเจียม อุบลราชธานี
2113 35.632 ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ เลย
2114 26.79 ด่านซ้าย - ปากหมัน เลย
2115 46.821 ปากภู - ปากห้วย เลย
2116 191.503 สี่แยกยางตลาด - ดอนตาล กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, มุกดาหาร
2117 11.986 ตะโก - เขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์
2120 14.699 ส้มป่อย - ละหานทราย บุรีรัมย์
2122 18.135 บักจรัง - มะโน สุรินทร์
2125 35.235 บ้านไฮ - กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2126 11.225 ผือใหม่ - โดนเอาว์ ศรีสะเกษ
2127 13.085 ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
2128 10.767 ขุนหาญ - กันทรอม ศรีสะเกษ
2129 ทางเข้าลำนารายณ์ ถนนคชเสนี ลพบุรี
2131 ขอนแก่น - เหล่านางาม ถนนเหล่านาดี ขอนแก่น
2132 ท่าแร่ - ศรีสงคราม สกลนคร, นครพนม
2133 ศรีบุญเรือง - ภูเวียง หนองบัวลำภู, ขอนแก่น
2134 ลืออำนาจ - โขงเจียม อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2135 หนามแท่ง - ดอนใหญ่ อุบลราชธานี
2138 บ้านใหม่ - นาด้วง เลย
2140 วังสะพุง - นาหลวง เลย
2141 ตาดข่า - ภูป่าไผ่ เลย
2142 บ้านโพธิ์ - โคกโขง บึงกาฬ
2145 หนองยาง - บ้านซาง บึงกาฬ
2146 หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ หนองบัวลำภู, ขอนแก่น
2148 ด่านขุนทด - หนองสรวง นครราชสีมา
2150 บ้านวัด - โนนไทย นครราชสีมา
2156 ยางตลาด - บ้านเสียว กาฬสินธุ์
2157 ขุขันธ์ - โคกตาล ศรีสะเกษ
2158 วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล - คลองเรียง นิเวศรัตน์-ปรางค์กู่ ชัยภูมิ
2159 ชัยภูมิ - หนองบัวแดง ชัยภูมิ
2160 32.463 คง - บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
2161 มอสูง - โสกแจ้ง นครราชสีมา
2162 4.29 ทางเข้าเมืองจักราช นครราชสีมา
2164 ตะเคียน - ท่าขี้เหล็ก นครราชสีมา
2166 เสิงสาง - หนองผะองค์ นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2167 ตรางสวาย - สำโรงทาบ ศรีสะเกษ, สุรินทร์
2169 ยโสธร - เลิงนกทา ถนนวารีราชเดช ยโสธร
2170 หนองบัวใหญ่ - หนองจาน ชัยภูมิ
2171 ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน อุบลราชธานี
2172 ดอนจิก - โนนเลียง อุบลราชธานี
2173 นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม อุบลราชธานี
2177 ศรีสงคราม - อากาศอำนวย นครพนม, สกลนคร
2178 วารินชำราบ - หนองงูเหลือม อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2179 จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
2181 ปากห้วยขอนแก่น - หล่มสัก เพชรบูรณ์
2182 เดชอุดม - หนองแสง อุบลราชธานี
2183 น้ำพอง - ท่าหิน ขอนแก่น
2185 บ้านเซือม - นาหว้า สกลนคร, นครพนม
2187 หนองเรือ - หนองแวง ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2188 กันทรวิชัย - บ้านขี มหาสารคาม
2191 ทางเข้าเดชอุดม อุบลราชธานี
2195 เชียงคาน - เหมืองแพร่ เลย
2196 นางั่ว - แคมป์สน เพชรบูรณ์
2197 กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ อุบลราชธานี
2198 ขามทะเลสอ - โคกสูง นครราชสีมา
2199 ชนบท - กุดรู ขอนแก่น
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (22xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 22
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2201 ขุขันธ์ - ช่องสะงำ ถนนไกรภักดี ศรีสะเกษ
2202 ท่าขอนยาง - นาสีนวล มหาสารคาม
2208 ประโคนชัย - กระสัง บุรีรัมย์
2210 ขมิ้น - น้ำปลีก อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2213 นาส่วง - นาเยีย อุบลราชธานี
2214 นากระแซง - บ้านดวน อุบลราชธานี
2215 บุ่งน้ำเต้า - โนนสว่าง เพชรบูรณ์
2216 ห้วยสนามทราย - กกกะทอน ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์
2217 ด่านขุนทด - คำปิง นครราชสีมา, ชัยภูมิ
2218 คำเพิ่ม - ห้วยบาง สกลนคร
2219 บ้านหมี่ - ศรีเทพน้อย ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2220 กลางดง - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา
2222 โขงเจียม - สะพือ อุบลราชธานี
2224 มวกเหล็ก - ซับน้อยเหนือ สระบุรี, นครราชสีมา
2226 วังหิน - สตึก นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2229 กุดเรือคำ - บ้านม่วง สกลนคร
2230 เหล่าอุดม - เฝ้าไร่ อุดรธานี, หนองคาย
2231 โนนสวรรค์ - กุงเก่า อุดรธานี, กาฬสินธุ์
2232 หนองผือ - นาไฮ อุบลราชธานี
2233 พล - ท่านางแนว ขอนแก่น
2234 ทางเข้าบ้านพอก ศรีสะเกษ
2235 หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง นครราชสีมา
2236 สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ศรีสะเกษ
2239 บ้านต้อง - ศรีธาตุ อุดรธานี
2242 บุ่งเขียว - เขมราฐ อุบลราชธานี
2243 บัวชุม - ปากช่อง ลพบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา
2244 มอดินแดง - ศรีเทพน้อย เพชรบูรณ์
2245 นาตะกรุด - หนองบัวเริง เพชรบูรณ์
2246 บ่อตะครอง - ตะโก ขอนแก่น, นครราชสีมา
2247 จงโก - ปากช่อง ลพบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา
2248 ภูมิซรอล - บุณฑริก ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
2249 ไร่ทาม - สงเปือย ถนนไร่ทาม-สงเปือย เลย
2250 ห้วยทรายคำ - หนองคัน เลย
2252 ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2253 คำพิมูล - คำม่วง กาฬสินธุ์
2255 นาข่า - สุมเส้า อุดรธานี
2256 ถนนโค้ง - กุดม่วง ลพบุรี, นครราชสีมา
2258 นางั่ว-เขาค้อ-หนองแม่นา เพชรบูรณ์
2259 เสลภูมิ - คำโพนสูง ร้อยเอ็ด
2260 ลำสนธิ - ซับลังกา ลพบุรี
2262 สำโรงทาบ - ม่วงหมาก สุรินทร์
2263 อุดรธานี - หนองแวง อุดรธานี
2264 ทางเข้าหนองปลาปาก หนองคาย
2265 ทางเข้ากลางใหญ่ อุดรธานี
2266 ศรีเชียงใหม่ - กลางใหญ่ หนองคาย, อุดรธานี
2267 โพนพิสัย - โซ่พิสัย หนองคาย, บึงกาฬ
2268 เชียงยืน - ท่าคันโท มหาสารคาม, กาฬสินธุ์
2269 โนนใหม่ - ดงบัง ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
2270 มีชัย - หนามแท่ง อุดรธานี, สกลนคร
2271 ปากน้ำ - เฉลียงลับ เพชรบูรณ์
2272 หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ลพบุรี
2273 บ้านหมาก - สวนมะเดื่อ สระบุรี, นครราชสีมา, ลพบุรี
2274 อีเหลอ - คลองไทร นครราชสีมา, สระบุรี
2275 หนองบง - น้ำดุก ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2276 กุรุคุ - เรณูนคร นครพนม
2278 หัวนา - กกโอ เพชรบูรณ์
2280 สนามชัย - นาบัว สกลนคร
2281 โคกคอน - ท่าห้วยหลัว สกลนคร
2282 มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ลพบุรี
2283 สังขะ - บ้านด่าน สุรินทร์
2285 ประทาย - ชุมพวง นครราชสีมา
2287 ดงหลวง - กุดปลาค้าว มุกดาหาร, สกลนคร, กาฬสินธุ์
2288 หนองยาว - ลำดวน สุรินทร์
2289 บ้านโพน - วังสามหมอ กาฬสินธุ์, อุดรธานี
2291 กุฉินารายณ์ - สร้างค้อ กาฬสินธุ์, สกลนคร
2292 ก้านเหลืองดง - โนนตูม มุกดาหาร
2294 แก่งไฮ - ห้วยติ้ว เลย
2296 ทางแยกเข้าแก่งตะนะ อุบลราชธานี
2297 บ้านลาน - เปือยน้อย ขอนแก่น
2298 แหลมทอง - สระมะค่า นครราชสีมา
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (23xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 23
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2300 หนองแหน - หนองเขื่อน มหาสารคาม
2301 หินตั้ง - หนองสองห้อง ขอนแก่น
2302 กอไผ่ - บุ่งน้ำเต้า เพชรบูรณ์
2306 ห้วยมะเขือ - โจะโหวะ เพชรบูรณ์
2307 วานรนิวาส - บ้านเซือม สกลนคร
2308 บ้านขาม - บ้านเซือม สกลนคร
2310 สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง นครราชสีมา
2311 หนองสองห้อง - หนองขวาง นครราชสีมา
2312 หนองหาน - สุมเส้า อุดรธานี
2313 ทางเข้าท่ายม อุดรธานี
2314 หนองวัวซอ - กุดจับ อุดรธานี
2315 หนองวัวซอ - อูบมุง อุดรธานี
2316 โคกผักหวาน - บ้านเหล่า อุดรธานี
2318 ทุ่งใหญ่ - ทุ่งฝน อุดรธานี
2320 เนินสง่า - น้ำร้อน เพชรบูรณ์
2321 ใหม่สามัคคี - สระโบสถ์ ลพบุรี
2322 โสกขุ่น - ท่าคันโท มหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2323 ทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ เพชรบูรณ์
2324 ทางเข้าหนองหาน ถนนนิตโยสายเก่า อุดรธานี
2325 เขาค้อ - หนองแม่นา เพชรบูรณ์
2326 เพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์
2327 บัวคำ - โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
2328 แยกเข้าช่องจอม - นาตำบล สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2329 เพ็ญ - สร้างคอม อุดรธานี
2330 สร้างค้อ - ห้วยหวด สกลนคร
2331 โจะโหวะ - นครไทย เพชรบูรณ์, พิษณุโลก
2333 หนองสนิท - ศรีสำโรง สุรินทร์
2334 จอมพระ - ศีขรภูมิ สุรินทร์
2335 ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
2336 หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
2337 ห้วยยาง - สองคอน อุบลราชธานี
2338 สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว สระบุรี, ลพบุรี
2339 ศรีวิชา - สามแยกกวนบุ่น สกลนคร, มุกดาหาร
2340 ศิลาทิพย์ - สระโบสถ์ ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2341 ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ศรีสะเกษ
2342 สว่างแดนดิน - ส่องดาว สกลนคร
2343 สักหลง - วังมล เพชรบูรณ์
2344 วังตะโก - โคกเจริญ ลพบุรี
2346 ดอนเชียงบาน - ดงขวาง สกลนคร, นครพนม
2347 ธาตุนาเวง - สกลนคร สกลนคร
2348 บ้านผือ - ปากมั่ง อุดรธานี, หนองคาย, เลย
2349 หัวช้าง - บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
2350 หนองหาน - กุมภวาปี อุดรธานี
2351 พลไว - ยางชุมน้อย ยโสธร, ศรีสะเกษ
2352 นาด่าน - สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
2353 ท่ามะไฟหวาน - แก้งคร้อ ชัยภูมิ
2354 วะตะแบก - หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
2355 สูงเนิน - สี่แยก สกลนคร
2356 เสิงสาง - ทางเข้าสระตะเคียน นครราชสีมา
2357 หนองยายโต๊ะ- ลำพญาไม้ ลพบุรี
2358 โนนหอม - เต่างอย สกลนคร
2359 หนองบัวแดง - วังใหญ่ ชัยภูมิ
2360 หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
2361 หนองเขียด - ภูผาม่าน ขอนแก่น
2365 โคกแขวน - ดอนแขวน นครราชสีมา
2366 ทางเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ
2367 มหาสารคาม - กมลาไสย มหาสารคาม, กาฬสินธุ์
2368 ทางเข้าผาแต้ม อุบลราชธานี
2369 พระทองคำ - แก้งสนามนาง นครราชสีมา
2370 นิคมคำสร้อย - หนองสูง มุกดาหาร
2371 ศีขรภูมิ - สังขะ สุรินทร์
2372 วังบาล - กกโอ เพชรบูรณ์
2373 โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ศรีสะเกษ
2375 บักดอก - พนมดิน สุรินทร์
2376 น้ำซึม - สังคม อุดรธานี, หนองคาย
2377 นาไร่ใหญ่ - เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
2378 จอมพระ - สามแยกจอมพระ สุรินทร์, บุรีรัมย์
2379 เจริญศิลป์ - กุดนาขาม สกลนคร
2380 หนองปลิง - บ้านสนาม มหาสารคาม
2381 นาเชือก - นาดูน มหาสารคาม
2382 เขื่องใน - ยางชุมน้อย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2383 ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย อุบลราชธานี
2385 นายม - เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2387 พิมพิสารน้อย - หนองห่าง ร้อยเอ็ด
2388 ทางเข้าสำนักงานแขวงการทางกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2389 แก้งคร้อ - สระพัง ชัยภูมิ
2390 ปฏิรูป - โนนสมบูรณ์ นครพนม
2391 กู่ทอง - บ้านเขื่อน มหาสารคาม
2392 จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2393 นาค้อ - หนองกุงทับม้า อุดรธานี
2396 ช่องเม็ก - หนองแสง อุบลราชธานี
2397 นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา สุรินทร์
2398 นาเฉลียง - ชนแดน เพชรบูรณ์
2399 สานตม - วังยาว เลย
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (24xx)[แก้]

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 24
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2400 หนองหิน - เอราวัณ เลย, หนองบัวลำภู
2401 หนองไผ่ - ซับพุทรา เพชรบูรณ์
2402 จางวาง - ดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์
2404 เขื่องใน - เมืองน้อย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2405 บ้านไผ่ - กลางใหญ่ ยโสธร, อุบลราชธานี
2406 บ้านโคก - ธาตุกลาง อุบลราชธานี
2408 นาคำใหญ่ - โพนเมือง อุบลราชธานี, ยโสธร
2410 บ้านเหล่า - ดอนกลอย อุดรธานี
2411 บ้านพลับ - หนองนกเขียน ถนนเลี่ยงเมืองบ้านผือ อุดรธานี
2412 ท่าวารี - ละทาย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2413 บ้านเอ้ - หนองขอน อุบลราชธานี
2414 โคกน้อย - บ้านกลาง อุดรธานี, เลย
2415 หนองบ่อ - หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี
2416 ทางเข้าเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์
2417 นาพระชัย - เซกา นครพนม, บึงกาฬ
2418 โพนทอง - หนองพอก ร้อยเอ็ด
2419 ขวัญเมือง - คำลือชา กาฬสินธุ์
2420 ศรีบุญเรือง - นากลาง หนองบัวลำภู
2421 เขื่อนลำพระเพลิง - กระโทก นครราชสีมา
2422 ทางเข้าปากช่อง ถนนมิตรภาพสายเก่า นครราชสีมา
2423 ทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี
2424 กุดกว้าง - เมืองเก่า ขอนแก่น
2425 โคกศรีทอง - ต้นแหน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 สายเก่า นครพนม
2426 โรงเรียนบุญวัฒนา - ดอนขวาง นครราชสีมา
2430 ทางเข้าบ้านไผ่ ถนนแจ้งสนิท ขอนแก่น
2431 ทางเข้าบรบือ มหาสารคาม
2432 ทางเข้าเขื่องใน อุบลราชธานี
2433 ทางเข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ บุรีรัมย์
2434 สีคิ้ว - หนองรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายเก่า นครราชสีมา
2435 ทางเข้าเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
2436 บ้านแวง - แยกโชว์รูม ถนนเลี่ยงเมืองพุทไธสง บุรีรัมย์
2437 สามแยกเกษตร - เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
2438 สี่แยกตลาดเมืองใหม่ - เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
2439 สามแยกยูคา - เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
2440 บ้านใหม่ไชยพจน์ - พล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 เดิม บุรีรัมย์, ขอนแก่น
2441 ทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2442 ห้วยสีทน - มอดินแดง กาฬสินธุ์
2443 โรงน้ำตาล - ภูขอนยูง อุบลราชธานี
2444 ทางเข้าพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2445 บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 เดิม บุรีรัมย์
2446 หนองน้ำขุ่น - ปะคำ บุรีรัมย์
2447 บุรีรัมย์ - บ้านพลวง บุรีรัมย์
2448 ทางเข้าอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2449 ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2450 บ้านดู่ - คลองนาควาย อุบลราชธานี
2451 ทางเข้าเขมราฐ อุบลราชธานี
2453 ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
2454 ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ อำนาจเจริญ
2455 ทางเข้าฟ้าห่วน อุบลราชธานี
2456 ทางเข้าประโคนชัย บุรีรัมย์
2457 ทางเข้าบ้านขามเปี้ย ร้อยเอ็ด
2458 โคกไทร - ปวงตึก สุรินทร์
2459 แสนสุข - ดงมัน กาฬสินธุ์
2460 ทางเข้าโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
2461 ทางออกผาแต้ม อุบลราชธานี
2462 หนองหล่ม - หนองเหล่า อุบลราชธานี
2463 ทางเข้าเทศบาลเมืองปัก นครราชสีมา
2464 ทางเข้าเทศบาลตำบลขามสะแกแสง นครราชสีมา
2465 ทางเข้าวังชมภู เพชรบูรณ์
2466 โคกหนองม่วง - สักหลง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สายเก่า, ถนนโคกหนองม่วง-หล่มสัก, ถนนหล่มสัก-สักหลง เพชรบูรณ์
2467 ทางเข้านครไทย พิษณุโลก
2470 ทางเข้าโนนสัง หนองบัวลำภู
2471 สะเดาะพง - เล่ากี่ เพชรบูรณ์
2472 ทางเข้าพระตำหนักเขาค้อ เพชรบูรณ์
2473 หนองอีเกิ้ง - โนนสว่าง เลย
2474 ดงขวาง - ห้วยลาน เพชรบูรณ์
2475 ทางเข้าร่องกล้า พิษณุโลก
2476 วังขาม - ห้วยไคร้ เลย
2477 โรงพยาบาลยโสธร - ดอนมะยาง ยโสธร
2478 ปากน้ำ - น้ำร้อน เพชรบูรณ์
2479 นาจาน - หนองผือ เลย
2480 ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเหือง เลย
2481 ศรีศักดิ์ดา - ซำบ่าง เลย
2483 ทางเข้านาส่วง อุบลราชธานี
2484 10.725 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ชัยภูมิ
2485 4.417 โคกมะเมียน - ดงมัน สุรินทร์
2486 แกใหญ่ - แสลงพันธ์ สุรินทร์
2487 0.668 เทศบาลเมืองสุรินทร์ - บ้านโสน สุรินทร์
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินในอดีต[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหลายเส้นทางมีเส้นทางบางส่วนที่เปลี่ยนมาเป็นทางหลวงท้องถิ่นภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลต่าง ๆ ขณะที่บางเส้นทางได้โอนไปให้กรมทางหลวงชนบทดูแล

หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ปัจจุบัน จังหวัด
203 หล่มสัก - เลย ถนนสามัคคีชัย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 เพชรบูรณ์, เลย
209 ต่อเขตเทศบาลขอนแก่นควบคุม - ยางตลาด ถนนศรีจันทร์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
235 ทางเลี่ยงเมืองนาแก ถนนสกล - นาแก ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 เดิมที่เข้าตัวอำเภอนาแก เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2425 นครพนม
2001 ทางแยกเข้าบ้านถ้ำพระ ถนนบุ้งน้ำเต้า - ถ้ำพระ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 - บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2478 ถนนเพชรเจริญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2003 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 - บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2385 ถนนนิกรบำรุง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2004 ต่อเขตเทศบาลหล่มสักควบคุม - สักงอย ถนนวจี ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์
2006 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (เพชรบูรณ์) - ป่าแดง ถนนบูรกรรมโกวิท ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2010 ต่อทางของเทศบาลเมืองหล่มสัก - ท่าอิบุญ ถนนกำแหง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์
2011 หล่มสัก - หล่มเก่า ถนนพิทักษ์บำรุง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
2015 ขอนแดง - ฟากนา ถนนเจริญรัฐ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลนาอาน เลย
2017 ต่อเขตเทศบาลเลยควบคุม - นาบอน ถนนวิสุทธิเทพ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเลย เลย
2018 ต่อเขตเทศบาลเลยควบคุม - หนองผักก้าม ถนนเทศบาล 10 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเลย เลย
2024 อุดรธานี - หนองสำโรง ถนนหนองสำโรง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานี
2029 ทางเข้ามุกดาหาร ถนนวิสุทธการ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
2030 มุกดาหาร - คำชะอี - กุฉินารายณ์ ถนนกุฉินารายณ์ - มุกดาหาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 มุกดาหาร,กาฬสินธุ์
2035 ทางบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น สายที่ 1 ถนนดรุณสำราญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
2036 ทางบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น สายที่ 2 ถนนรื่นรมย์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
2042 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (หนองแวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (มุกดาหาร) ถนนยางตลาด - มุกดาหาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กาฬสินธุ์, มุกดาหาร
2048 แยกทางหลวงหมายเลข 202 (บ้านหนองผือ) - อำเภอชานุมาน ถนนหนองผือ - ชานุมาน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2052 ทางแยกเข้าสถานีบัวใหญ่ ถนนนิเวศรัตน์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา
2053 ชัยภูมิ - อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหลุบโพธิ์ ถนนนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ชัยภูมิ
2056 ภูเวียง - คอนสาร ถนนภูเวียง - คอนสาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ขอนแก่น,ชัยภูมิ
2057 บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ถนนแจ้งสนิท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ขอนแก่น
2058 ทางแยกเข้าพล ถนนพาณิชย์เจริญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองพล ขอนแก่น
2059 ทางบริเวณสถานีรถไฟบ้านไผ่ สายที่ 1 ถนนอำมาตย์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2060 ทางบริเวณสถานีรถไฟบ้านไผ่ สายที่ 2 ถนนราชนิกูล ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2064 บรบือ - บ้านสำโรง - พยัคฆภูมิพิสัย - สตึก ถนนบรบือ - บุรีรัมย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 มหาสารคาม,บุรีรัมย์
2066 ต่อเขตเทศบาลนครราชสีมาควบคุม - ภูเขาลาด ถนนภูเขาลาด ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา
2070 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - โชคชัย ถนนราชสีมา - โชคชัย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา
2071 โชคชัย - ครบุรี ถนนโชคชัย - ครบุรี ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา
2075 ต่อทางเทศบาลประโคนชัยควบคุม - ละหานทราย ถนนประโคนชัย - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 บุรีรัมย์
2078 สุรินทร์ - ลำชี สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สุรินทร์
2080 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์) - อุทุมพรพิสัย ถนนสุรินทร์ - ศรีสะเกษ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2082 ทางแยกเข้าโรงเก็บสินค้ารถไฟจังหวัดอุบลราชธานี ถนนรถไฟ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี
2084 ศรีสะเกษ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2083 (ส้มป่อยน้อย) ศีรษะเกษ - ส้มป่อย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ศรีสะเกษ
2087 แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ประดู่งาม) - บ้านชัยบาดาล ถนนเทศบาล 26 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลพบุรี
2088 สถานีปากช่อง - แผนกผลิตวัคซีน ถนนกองวัคซีน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมา
2093 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (พังโคน) - ตาดภูวง ถนนสกลนาคร - พังโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 สกลนคร
2100 แยกทางหลวงหมายเลข 2115 (ตูบโกบ) - กกดู่ ถนนตูบโกบ - กบดู่ ทางหลวงชนบท ลย.4014 เลย
2102 แยกทางหลวงหมายเลข 2030 (หนองเอี่ยนทุ่ง) - บ้านเหล่า ถนนพุธนคราภิบาล ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลคำชะอี มุกดาหาร
2103 แยกทางหลวงหมายเลข 223 (หนองแคน) - โพนตูม ถนนหนองแคน - โพนตูม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง นครพนม
2105 แยกทางหลวงหมายเลข 2031 (เรณูนคร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (หนองฮี) ถนนหนองฮี -

เรณูนคร

ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2276 นครพนม
2106 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ลาดกะเฌอ) - บรรจบกับทางแผ่นดินหมายเลข 22 (พรรณานิคม) ถนนผักกำภู -

ลาดกะเฌอ

ทางหลวงชนบท สก.2052 สกลนคร
2107 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - สถานีรถไฟโนนพยอม ถนนโนนพยอม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลม่วงหวาน ขอนแก่น
2110 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ยางตลาด) - กระนวน ถนนยางตลาด - กระนวน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 กาฬสินธุ์, ขอนแก่น
2118 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (นางรอง) - ปะคำ ถนนธนะวิถี ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 บุรีรัมย์
2119 ครบุรี - ละหานทราย ถนนครบุรี - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา,บุรีรัมย์
2120 ปะคำ - ละหานทราย ถนนปะคำ - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 บุรีรัมย์
2121 แยกทางหลวงหมายเลข 214 (หินโคน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2075 (บ้านกรวด) ถนนปะคำ - หินโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 บุรีรัมย์, สุรินทร์
2123 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (หนองยาว) - กระเทียม ถนนหนองยาว - กระเทียม ทางหลวงชนบท สร. 2122 สุรินทร์
2124 สังขะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2328 (บ้านจารย์) ถนนสังขะ - บ้านจารย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2458 สุรินทร์
2130 หน้าวัดใหม่อัมพวัน - สามแยกมิตรภาพ, แยกเข้า บชร.2 ถนนสืบศิริ, ถนนศิรินคร ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา
2136 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (เลิงนกทา) ถนนโพนทอง - เลิงนกทา ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2139 ต่อเขตเทศบาลอุดรธานีควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านถ่อน) ถนนอุดรธานี - บ้านถ่อน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
2143 ยางตลาด - สกลนคร ถนนถีนา

นนท์

ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 กาฬสินธุ์ , สกลนคร
2144 แยกทางหลวงหมายเลข 222 (โนนสมบูรณ์) - นาสวรรค์ ถนนโนนสมบูรณ์ - คำแก้ว ทางหลวงชนบท บก.4001 บึงกาฬ
2147 แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ไคสี) - โนนสว่าง ถนนไคสี - โนนสว่าง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลไคสี บึงกาฬ
2149 มัญจาคีรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201 (ช่องสามหมอ) ถนนแจ้งสนิท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2151 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2074 ถนนหน้าสถานี ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2152 แยกทางหลวงหมายเลข 209 (เชียงยืน) - ท่าคันโท ถนนเชียงยืน - ท่าคันโท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 มหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2153 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ชุมแพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู) ถนนชุมแพ - หนองบัวลำภู ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ขอนแก่น,หนองบัวลำภู
2154 นาบอน - บ้านกลาง ถนนนาบอน -

บ้านกลาง

ทางหลวงชนบท ลย.3052 เลย
2155 แยกทางหลวงหมายเลข 214 (ท่ากลาง) - ท่าเพลิง ถนนท่ากลาง - ท่าเพลิง ทางหลวงชนบท กส.4073 กาฬสินธุ์
2163 พิมาย - หินดาด ถนนพิมาย -

หินดาด

ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 นครราชสีมา
2165 โคกสะอาด - โนนเจริญ ถนนโคกสะอาด - โนนเจริญ (1) ช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ถึงบ้านโคกสะอาด เป็นทางหลวงชนบท บร.3010
(2) ช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ถึงบ้านโนนเจริญ เป็นทางหลวงชนบท บร.3029
บุรีรัมย์
2168 ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองคง - กันทรารมย์ ถนนราศีไศล - กันทรารมย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 ศรีสะเกษ
2174 แยกทางหลวงหมายเลข 203 (หางนา) - วังยาว ถนนโพนสูง - วังยาว ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เลย
2175 แยกทางหลวงหมายเลข 206 (วังหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2223 (ชุมพวง) ถนนพิมาย - ชุมพวง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2226 นครราชสีมา
2176 ตารางสวาย - ปรางค์กู่ ถนนตารางสวาย - ปรางค์กู่ ทางหลวงชนบท ศก.5057 ศรีสะเกษ
2180 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (บ้านค่าย) - ละหาน ถนนบ้านค่าย - ละหาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
2184 ท่าตะโก - วังพิกุล ถนนท่าตะโก - วังพิกุล ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 นครสวรรค์,เพชรบูรณ์
2186 ศรีเชียงใหม่ - เชียงคาน ถนนศรีเชียงใหม่ - เชียงคาน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 หนองคาย, เลย
2189 ทางแยกเข้าตลาดกันทรลักษ์ ถนนศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ - ตลาดสดกันทรลักษ์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 ศรีสะเกษ
2190 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2009 (โคกเครือ) ถนนคำใหญ่ - โคกเครือ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2268 กาฬสินธุ์
2192 เดชอุดม - นาห่อม ถนนเดชอุดม - นาห่อม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี
2193 ศรีสะเกษ - วารินชำราบ ถนนศรีสะเกษ -

วารินชำราบ

ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
2194 ทางแยกเข้าสังขะ ถนนบ้านชบ - สังขะ ทางหลวงชนบท สร.4029 สุรินทร์
2200 ปรางค์กู่ - กำแมด ถนนปรางค์กู่ - กำแมด ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2202 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ท่าขอนยาง) - บ้านขี ถนนเข้ามหาวิทยามหาสาารคาม ทางหลวงชนบท มค.4009 มหาสารคาม
2203 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (คันธารราษฎร์) - มะค่า ถนนกันทรวิชัย - มะค่า ทางหลวงชนบท มค.3064 มหาสารคาม
2206 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ประโคนชัย - กระสัง) ถนนประโคนชัย - กระสัง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208 บุรีรัมย์
2207 ตลาดสดเทศบาล - ถนนรอบเมือง ถนนคูเมือง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครสกลนคร สกลนคร
2209 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (น้ำดุก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2010 (บ้านหวาย) ถนนปากช่อง - บ้านหวาย ทางหลวงชนบท พช.2057 เพชรบูรณ์
2211 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ศรีเทพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 ถนนศรีเทพ - ศรีเทพน้อย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 เพชรบูรณ์
2212 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 21 (คลองกระจัง) ถนนกระจัง - กระจังเหนือ (1) ทางหลวงชนบท ลบ. 2134
(2) ทางหลวงชนบท พช.2053
ลพบุรี,เพชรบูรณ์
2221 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 (ตาเป๊ก) - ต่อเขตวนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถนนตาเป๊ก - พนมรุ้ง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2117 บุรีรัมย์
2223 ชุมพวง - ลำปลายมาศ ถนนชุมพวง - ลำปลายมาศ ส่วนหนึ่งของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2073 นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2225 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ปูลู) - บ้านเชียง ถนนวัดป่า ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านเชียง อุดรธานี
2227 พนมไพร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2083 (มหาชนะชัย) ถนนรณชัยชาญยุทธ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2228 บ้านไผ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ทางรถไฟ) ถนนเจนจบทิศ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2237 แยกทางหลวงหมายเลข 208 (โกสุมพิสัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (เชียงยืน) ถนนโกสุมพิสัย - เชียงยืน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 มหาสารคาม
2238 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (ปักธงชัย) - สุขัง ถนนปักธงชัย - สุขัง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมา
2240 เพ็กใหญ่ - โคกกลาง ถนนเพ็กใหญ่ - โคกกลาง ทางหลวงชนบท ขก.4076 ขอนแก่น
2241 โรงพยาบาลศรีสะเกษ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 220 ถนนกสิกรรม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2251 ส้มป่อย - สี่แยกไปโคกสุขสำราญ ถนนราศีไศล - โคกสุขสำราญ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 ศรีสะเกษ
2254 ห้วยข่า - คำบาก ถนนดอยห้วยข่า - คำราญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2257 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (นาโคก) - บรรจบทาง ร.พ.ช. ถนนศรีสองรักร่วมใจพัฒนา ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เลย
2261 บึงสาร - มะเริง ถนนบึงสาร - มะเริง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง นครราชสีมา
2277 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (ดอนตาล) - เลิงนกทา ถนนดอนตาล - เลิงนกทา ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 มุกดาหาร, ยโสธร
2284 แยกทางหลวงหมายเลข 2149 - วัดอุดมคงคาคีรีเขต ถนนนาแพง - โสกน้ำขุ่น ทางหลวงชนบท ขก.2013 ขอนแก่น
2286 ลำนารายณ์ - วังม่วง ถนนชัยบาดาล - วังม่วง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 ลพบุรี,สระบุรี
2293 นาจะหลวย - ภูมิซรอล ถนนนาจะหลวย - กันทรลักษ์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 อุบลราชธานี,

ศรีสะเกษ

2295 ทางแยกเข้าวิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี ถนนโนนแดง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานี
2299 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 (ห้วยยางดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2152 (ท่าคันโท) ถนนห้วยยางดง - ท่าคันโท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2268 กาฬสินธุ์
2303 วังชมพู - วังทอง ถนนวังชมพู - วังทอง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลวังชมพู เพชรบูรณ์
2304 ทุ่งสมอ - แก้วงอย ถนนทุ่งสมอ - แก้วงอย ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เพชรบูรณ์
2305 ฐาน ชขส. 32 - ทุ่งสมอ ถนนทุ่งสมอ - ฐาน ชขส. 32 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เพชรบูรณ์
2309 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - หนองยายเทียม หนองบุญมาก - หนองยายเทียม ทางหลวงชนบท นม.2141 นครราชสีมา
2317 หนองกี่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 224 (เสิงสาง) ถนนหนองกี่ -

เสิงสาง

ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2166 บุรีรัมย์, นครราชสีมา
2319 กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2041 (โนนแหลมทอง) ถนนกาฬสินธุ์- พังโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 กาฬสินธุ์
2324 แยกทางหลวงหมายเลข 222 (คำตากล้า) - บ้านม่วง ถนนคำตาคล้า - บ้านม่วง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096 อุดรธานี
2332 แยกทางหลวงหมายเลข 2061 - ต่อเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ถนนพุทไธสง - นาโพธิ์ ทางหลวงชนบท บร.4031 บุรีรัมย์
2345 สระแก้ว - ภูวง ถนนสระแก้ว - ครบุรี ทางหลวงในความดูแลของอุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว,นครราชสีมา
2353 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201 บรรจบเทศบาลตำบลท่าไฟหวาน ถนนแก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
2362 ทางเข้าอำเภอห้วยแถลง ถนนทับสวาย - ต่อเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลห้วยแถลง นครราชสีมา
2363 ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม - บ้านเกิ้ง ถนนมหาสารคาม - บ้านเกิ้ง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2367 มหาสารคาม
2364 พิบูลมังสาหาร - อุบลราชธานี ถนนเสด็จ ทางหลวงชนบท อบ.4005 อุบลราชธานี
2374 ท่าพล - โพธิ์งาม ถนนกลาโหม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลท่าพล เพชรบูรณ์
2384 โคกสี - ตะโก นครราชสีมา
2386
2394
2395
2403
2407 แยกทางหลวงหมายเลข 224 (ตาเมียง) - ปราสาทตาเมือน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
2409
2482 ทางเข้าพุทธมณฑลอีสาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

อ้างอิง[แก้]

  1. [1] พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๔ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๙
  2. [2]