คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Logo buu.jpg
คําขวัญสุโข ปญฺญาปฏิลาโภ
(ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข)
ชื่ออังกฤษFaculty of Agricultural Technology
อักษรย่อเทคโนเกษตร/Agri Tech
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา (อังกฤษ: Faculty of Agricultural Technology) เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2551 เป็นคณะที่อยู่ใน วิทยาเขตสระแก้ว มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิจัยและบริการวิชาการด้านเกษตร

ประวัติ[แก้]

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นคณะฯ อย่างเป็นทางการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551[1]

สัญลักษณ์ คณะ[แก้]

อาคารและสถานที่[แก้]

 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (วท.บ. (เกษตรศาสตร์)) (อังกฤษ: Bachelor of Science (Agriculture) B.Sc. (Agriculture))[2]
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) (วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)) (อังกฤษ: Bachelor of Science (Natural Product Technology) B.Sc. (Natural Product Technology))[3]

กลุ่มวิชา[4][แก้]

 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร[5]
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

วารสาร[แก้]

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีการเกษตร[6]

 1. ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2553
 2. ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 (เมษายน-มิถุนายน) 2553
 3. ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 (กรกฎาคม-กันยายน) 2553

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานและภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2551
 2. หลักสูตรที่เปิดสอน[ลิงก์เสีย]
 3. หลักสูตรที่เปิดสอน[ลิงก์เสีย]
 4. กลุ่มวิชา[ลิงก์เสีย]
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-12-18.
 6. วารสาร[ลิงก์เสีย]