ข้ามไปเนื้อหา

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Faculty of Industry and Technology Rajamangala University of Technology Rattanakosin
สถาปนาพ.ศ. 2548
คณบดีผศ.เมธี ฉายอรุณ (2548-2553) ; นายคงศักดิ์ นาคทิม (2553-ปัจจุบัน)
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
วารสารวารสารราชมงคลรัตนโกสินทร์
สีสีฟ้าคราม (Navy Blue)
เว็บไซต์[1] [2]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นส่วนราชการระดับคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์[1] เปิดทำการเรียนการสอนในด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสารสนเทศ

ประวัติ

[แก้]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นตามโครงสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2548

หลักสูตร

[แก้]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรับผิดชอบการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ (ปรับชื่อเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ในปีการศึกษา 2556)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

อ้างอิง

[แก้]