คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University
Agro CMU en.svg
ชื่อย่อAGRO CMU
สถาปนา18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (30 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
ที่อยู่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์https://www.agro.cmu.ac.th

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University) เป็นคณะสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535 เป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติ[1][แก้]

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 และต่อมาปีพ.ศ. 2542 ได้ย้ายที่ทำการคณะมาที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาขาดแคลน เนื่องจากรัฐบาลได้เห็นว่าอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแนวทางที่สำคัญแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[2] ได้แก่

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]