คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม
NPU logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Industrial Technology, Nakhonphanom University
ที่อยู่ที่ตั้ง 214 หมู่ 12 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย
วันก่อตั้งพ.ศ. 2480
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ สิระธนกุล
วารสารวารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สีประจำคณะ     สีน้ำเงิน
สถานปฏิบัติพื้นที่เขตกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เว็บไซต์www.itech.npu.ac.th

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: Faculty of Industrial Technology, Nakhonphanom University) เดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เป็นคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480ในนามโรงเรียนช่างไม้นครพนม พ.ศ. 2503 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างนครพนม ผลิตช่างฝีมือในโครงการ สปอ. พ.ศ. 2519 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครพนม (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519) และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคนครพนม เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2522 มีเนื้อที่ทั้งหมด 506 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร

หลักสูตร[แก้]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม[1]
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรอุสาหกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
 • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขางานสถาปัตยกรรม

หลักสูตรพาณิชยกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 • สาขาวิชาการขาย สาขางานการตลาด
 • สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการเลขานุการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขางานการจัดการสำนักงาน

หลักสูตรคหกรรม (ปวช.)

 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจคหกรรม

หลักสูตรการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (ปวช.)

 • สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม

หลักสูตรอุสาหกรรม (ปวส.)

 • สาขาวิชาเครื่องกล เครื่องกลอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ปวส.)

 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
 • สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานเลขานุการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรคหกรรม (ปวส.)

 • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจคหกรรม

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]