โรงเรียนบางระจันวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบางระจันวิทยา
[[]]
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก)
หมู่3 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bangrachan Wittaya School
อักษรย่อ บ.ว.
ประเภท มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย ช่วงชั้นเรียนที่3-4
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
ผู้ก่อตั้ง พระเทพสุทธิโมลี
รหัส 06170601
เพลง มาร์ชบางระจัน
เว็บไซต์

โรงเรียนบางระจันวิทยา เป็นสถานศึกษาระดับมัธยม ของอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในรูปแบบสหศึกษา ทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียนกว่า1,000 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีกกว่า 60 คน โดยมีเนื้อที่ 36 ไร่ 84 ตารางวา

ประวัติ[แก้]

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ณวัดม่วงชุม ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ในชื่อ โรงเรียนบางระจัน (วัดม่วงชุม) อักษรย่อ ส.ห.๑๐ และเปลี่ยนเป็น บ.ว. ในปี 2515

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 ได้รับโอนโรงเรียนบางระจัน (ประถมปลาย) มารวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน

ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา 2528 -2532 ได้เปิดหน่วยการเรียนเคลื่อนที่ ณ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ปีการศึกษา 2533 ได้ย้ายโรงเรียนจากบริเวณวัดม่วงชุมมารวมเป็นสถานที่เดียวกันในปัจจุบัน คือ หมู่ 3 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี บนเนื้อที่ ี36 ไร่ 84 ตารางวา

ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนทั้งชายและหญิง งาน โรงเรียนมีครู-อาจารย์ จำนวน 67 คน เปิดสอนในระดับชั้น ม.1-ม.6 แบ่งแผนชั้นเรียนเป็น 7-7-6/4-3-4 (แผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ 8-8-8/6-6-6) รวม 31 ห้อง นักเรียน 1,297 คน เป็นนักเรียนชาย 632 คน นักเรียนหญิง 665 คน นักการภารโรง 7 คน ยาม 1 คน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

รูปอนุสาวรีย์วีระชนชาวบ้านบางระจัน

อาคารสถานที[แก้]

จำนวนนักเรียน โรงเรียนบางระจันวิทยา[แก้]

ระดับชั้น จำนวนห้อง นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมทั้งสิ้น
ม.1 7 150 160 310
ม.2 7 150 127 277
ม.3 6 134 132 266
รวม ม.ต้น 20 434 419 853
ม.4 4 85 89 174
ม.5 3 50 64 114
ม.6 4 63 93 156
รวม ม.ปลาย 11 198 246 444
รวมทั้งสิ้น 31 632 665 1,297

คณะสี[แก้]

มีสีม่วง สีแดง สีเหลือง สีฟ้า

สีประจำโรงเรียน คือ เหลือง แดง