คัมภีร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คัมภีร์ (อังกฤษ: religious text; holy writ; holy books; scripture; scriptures) หมายถึง ตำราที่ยกย่อง[1]หรือนับถือว่าสำคัญทางศาสนาหรือโหราศาสตร์ เป็นต้น[2]

คัมภีร์ของแต่ละศาสนา[แก้]

ศาสนา คัมภีร์
ศาสนาเชน อาคม
ศาสนาพุทธ พระไตรปิฎก
ศาสนาฮินดู พระเวท
ศาสนายูดาห์ ทานัค
ศาสนาคริสต์ คัมภีร์ไบเบิล
ศาสนาอิสลาม อัลกุรอาน
ศาสนาซิกข์ คุรุครันถสาหิพ
ศาสนาบาไฮ คีตาบี อัคดัส
ศาสนาโซโรอัสเตอร์ อเวสตะ
ลัทธิเต๋า เต้าเต๋อจิง
ลัทธิอนุตตรธรรม หมีเล่อเจินจิง

อ้างอิง[แก้]

  1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คัมภีร์, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
  2. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 252. ISBN 978-616-7073-56-9