ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แก้ปีเริ่มใช้ธงช้างเผือก
(แก้ปีเริ่มใช้ธงช้างเผือก)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| [[ไฟล์:Flag of Thailand (1817).svg|100px|center|border]] || <center>ไม่ทราบ<ref name="รบมด"/></center> || ใช้ในช่วงรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] || ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูป[[ช้างเผือก]]ในวงจักรสีขาว || ใช้เฉพาะบนเรือหลวง
|-
| [[ไฟล์:Flag of Thailand 1855.svg|100px|center|border]] || <center>พ.ศ. 2383<ref name="หนังสือพิมพ์">[https://drive.google.com/file/d/181F5jH2Bq6sQJg3n3j_rKQ9W_bBcQu4h/view หนังสือพิมพ์ Supplement of The Singapore Free Press ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2486]</ref>2375 - 2459</center> || ใช้ในช่วงปลายต้นรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และในจนถึงกลางรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจอมมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] <br />พระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม รศ. 110 <br />
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 116<br />
พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 118 <br /> พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129
|| ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกเปล่าหันหน้าเข้าหาเสาธง <br> ''มีหลักฐานจากหนังสือพิมพ์ Supplement of The Singapore Free Press ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2486 ว่ามีการใช้ธงช้างเผือกในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 '' || ใช้บนแผ่นดินเป็นธงแรก
|-
| [[ไฟล์:State Flag of Thailand (1916).svg|100px|center|border]] || <center>พ.ศ. 2459 - 2460</center> || พระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 (ธงราชการ) พระบรมราชโองการ ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459 || ธงสี่เหลี่ยมพื้นแดง ตรงกลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธง || สำหรับราชการ
8,081

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์