วิกิพีเดีย:บทความเสียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในหน้าบทความเสียงนี้ เป็นไฟล์เสียงสำหรับบทความในวิกิพีเดียที่อาสาสมัครร่วมกันอ่านบทความนั้นแล้วเผยแพร่และแบ่งปัน บทความเสียงทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการวิกิบทความเสียง

เนื่องจากไฟล์เสียงทั้งหมดอยู่ในสกุล ogg ดูวิธีใช้ได้ที่ วิธีใช้สื่อ สำหรับบทความที่ต้องการร้องขอให้มีบทความเสียง จะอยู่ที่หน้า หมวดหมู่:บทความเสียงที่มีการร้องขอ สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ดูที่ โครงการวิกิบทความเสียง

บทความที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้

  • บทความที่มีเครื่องหมาย บทความคัดสรร เป็นบทความคัดสรร ณ เวลาที่บันทึก
  • บทความที่มีเครื่องหมาย เป็นบทความคุณภาพ ณ เวลาที่บันทึก
  • บทความที่มีตัวหนาเป็นบทความคัดสรร และได้ปรากฎลิงก์ไฟล์เสียงอยู่ที่หน้าหลัก

ศิลปะ สถาปัตยกรรม และโบราณสถาน[แก้]

ชีววิทยาและการแพทย์[แก้]

เคมี[แก้]

วัฒนธรรมและสังคม[แก้]

องค์การ[แก้]

การศึกษา[แก้]

เศรษฐศาสตร์[แก้]

อาหารและเครื่องดื่ม[แก้]

ภูมิศาสตร์และสถานที่ต่าง ๆ[แก้]

ธรณีวิทยาและฟิสิกส์[แก้]

ประวัติศาสตร์[แก้]

ภาษาและภาษาศาสตร์[แก้]

อักษร[แก้]

  • (25 กันยายน 2560)
  • (25 กันยายน 2560)

กฎหมาย[แก้]

วรรณกรรม[แก้]

คณิตศาสตร์[แก้]

สื่อ[แก้]

ดนตรี[แก้]

ปรัชญา[แก้]

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์[แก้]

ดาราศาสตร์[แก้]

การเมืองและรัฐบาล[แก้]

จิตวิทยา[แก้]

ศาสนาและความเชื่อ[แก้]

ราชวงศ์[แก้]

กีฬาและเกมการละเล่น[แก้]

เทคโนโลยี[แก้]

การขนส่ง[แก้]

สงคราม[แก้]

บุคคล[แก้]

หน้าโครงการวิกิพีเดีย[แก้]

บทความเสียง เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน