สัญลักษณ์ทางธัชวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงราชนาวี เป็นธงนาวี (Naval Ensign) ของไทย สัญลักษณ์Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag

สัญลักษณ์ทางธัชวิทยา (อังกฤษ: Vexillological symbol) เป็นสัญลักษณ์ข้อมูลธงที่ถูกใช้งานโดยนักธัชวิทยาในการระบุลักษณะเฉพาะของธง เช่น สถานที่ใช้งาน ผู้ใช้งาน และลักษณะของธง สัญลักษณ์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยนักธัชวิทยาชื่อว่า วิทนีย์ สมิธ (Whitney Smith) และได้รับการรับรองโดยสหพันธ์ธัชวิทยานานาชาติ (International Federation of Vexillological Associations: FIAV) ในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1970[1] ซึ่งเซลโก้ ไฮเมอร์ (Željko Heimer) นักธัชวิทยา ได้เพิ่มสัญลักษณ์สำหรับ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงรุ่นปกติ และ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงที่ใช้ในอดีต ในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1990[2]

สัญลักษณ์[แก้]

สัญลักษณ์ทางธัชวิทยา ใช้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลของธง ไม่ว่าจะเป็นสถานะ การออกแบบ และการจำแนกธง

รายการสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ ความหมาย
รุ่นปกติหรือ โดยนิตินัย ของธง หรือด้านหน้าของธง
มีการออกแบบเสนอในอดีต แต่ไม่ได้ใช้งานอย่างเป็นทางการ
เป็นการออกแบบบูรณะ ตามการสังเกตหลักฐานจากในอดีต
ด้านหลังของธง
รูปแบบแตกต่างที่ยอมรับเป็นมาตรฐาน
รุ่นทางเลือกของธงที่สามารถแสดงให้เห็นได้
รุ่นโดยพฤตินัย ของธง
ธงมีการออกแบบต่างกันในด้านหน้าและด้านหลัง
ด้านหน้าของธงในขณะที่ชักธงขึ้นเสาฝั่งขวามือของผู้สังเกต
แบบธงที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนของประเทศโดยรัฐบาลของประเทศนั้น (ไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อมีการใช้สัญลักษณ์ทางนิตินัย)
แบบธงที่เคยใช้งาน แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
ด้านหลังธงเป็นภาพสะท้อนด้านหน้าของธง
ด้านหลังของธงสอดคล้องกันกับด้านหน้าของธง
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านหลังของธง
ธงสามารถแขวนในแนวตั้งได้ โดยการชักธงขึ้นบนเสาธรรมดาแล้วหมุนเสา 90°
สามารถแขวนธงในแนวตั้ง ได้โดยหมุนแบบธงก่อน
ไม่ทราบวิธีการยกธงแนวตั้ง
การออกแบบไม่มีองค์ประกอบที่สามารถหมุนได้
สามารถชักธงขึ้นได้ในแนวตั้งเท่านั้น
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงไม่ถูกอนุญาตให้เป็นตัวแทนของกลุ่มหรือประเทศ
ตัวอย่าง
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติปารากวัย
สัญลักษณ์ปกติ และสองด้าน ระบุว่านี่คือด้านหน้าของธงที่ได้รับอนุญาต และด้านหลังของธงที่ต่างกัน
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติปารากวัย
สัญลักษณ์ปกติ และสองด้าน ระบุว่านี่คือด้านหน้าของธงที่ได้รับอนุญาต และด้านหลังของธงที่ต่างกัน 
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagDesign officially authorized to represent nation by government of that nationSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติปารากวัย
สัญลักษณ์ด้านหลัง เป็นทางการ และสองด้าน ระบุว่านี่คือด้านหลังของธงที่ได้รับอนุญาตอย่างทางการ และด้านหน้าธงแตกต่างออกไป
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagDesign officially authorized to represent nation by government of that nationSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติปารากวัย
สัญลักษณ์ด้านหลัง เป็นทางการ และสองด้าน ระบุว่านี่คือด้านหลังของธงที่ได้รับอนุญาตอย่างทางการ และด้านหน้าธงแตกต่างออกไป 
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติฝรั่งเศส
สัญลักษณ์ปกติ ระบุว่าธงนี้เป็นธงประจำชาติ
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติฝรั่งเศส
สัญลักษณ์ปกติ ระบุว่าธงนี้เป็นธงประจำชาติ 
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติฝรั่งเศส
สัญลักษณ์ปกติ และสัญลักษณ์แบบต่างๆ ระบุว่าธงนี้เป็นแบบธงชาติที่เป็นที่ยอมรับได้
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติฝรั่งเศส
สัญลักษณ์ปกติ และสัญลักษณ์แบบต่างๆ ระบุว่าธงนี้เป็นแบบธงชาติที่เป็นที่ยอมรับได้ 
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงแอนตาร์กติกา
สัญลักษณ์ โดยพฤตินัย บ่งชี้ว่าธงได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ไม่ได้รับรองทางกฎหมาย
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงแอนตาร์กติกา
สัญลักษณ์ โดยพฤตินัย บ่งชี้ว่าธงได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ไม่ได้รับรองทางกฎหมาย 
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงมาร์กราเวียแห่งออสเตรีย (พ.ศ. 1519–1679)
สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และที่สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งธงไม่ได้ใช้งานแล้ว การออกแบบอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flagSmall vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงมาร์กราเวียแห่งออสเตรีย (พ.ศ. 1519–1679)
สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และที่สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งธงไม่ได้ใช้งานแล้ว การออกแบบอิงจากบันทึกทางประวัติศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ 

การใช้งานสัญลักษณ์[แก้]

การใช้งานสัญลักษณ์จะขึ้นอยู่กับตารางสองแถวที่ใช้ในการจำแนกบนบกและในน้ำ และคอลัมน์สามคอลัมน์ที่ใช้แสดงถึงการใช้งานด้านพลเรือน รัฐบาล หรือกองทัพในทางทหาร ซึ่งวงกลมแต่ละวงในตารางแสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานตามคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

พลเรือน รัฐบาล กองทัพ
บนบก ธงพลเรือน

เชิญธงขึ้นเสาโดยพลเรือนบนบก

ธงราชการ

เชิญธงขึ้นเสาโดยหน่วยงานรัฐบนบก

ธงกองทัพ

เชิญธงขึ้นเสาโดยกองทัพบนบก

ในน้ำ ธงเรือราษฎร์

เชิญธงขึ้นเสาโดยเรือพลเรือน

ธงเรือรัฐบาล

เชิญธงขึ้นเสาโดยเรือหน่วยงานรัฐบาล

ธงนาวี

เชิญธงขึ้นเสาโดยเรือกองทัพ

การออกแบบในลักษณะเดียวอาจจะไม่รองรับรูปแบบไม่มีการใช้งานหรือการใช้งานที่หลากหลาย ไฮเมอร์ได้เสนอให้มีแถวเพิ่มสำหรับธงทางอากาศ แต่ FIAV ยังไม่ได้ให้การรับรอง[2]

รายการสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ ความหมาย สัญลักษณ์ ความหมาย
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติ
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติประจำเรือ
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงกองทัพ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ, ธงกองทัพ และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงเรือราษฎร์ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ, ธงเรือราษฎร์ และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงเรือรัฐบาล Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงเรือราษฎร์, ธงราชการ และธงเรือรัฐบาล
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ, ธงกองทัพ, ธงราชการ และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน และธงราชการ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติ และธงเรือราษฎร์
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ และธงกองทัพ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติ และธงเรือรัฐบาล
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงเรือราษฎร์ และธงเรือรัฐบาล Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติ, ธงเรือราษฎร์ และธงเรือรัฐบาล
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงเรือรัฐบาล และธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติ, ธงเรือรัฐบาล และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน และธงเรือราษฎร์ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ, ธงกองทัพ และธงชาติประจำเรือ
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ และธงเรือรัฐบาล Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงราชการ และธงชาติประจำเรือ
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงกองทัพ และธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติ และธงชาติประจำเรือ
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงเรือราษฎร์ และธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือนและธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน และธงเรือรัฐบาล Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงเรือรัฐบาล และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงเรือราษฎร์ และธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงเรือราษฎร์ และธงเรือรัฐบาล
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน และธงชาติประจำเรือ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน และธงกองทัพ
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงกองทัพ และธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงกองทัพ และธงเรือรัฐบาล
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงกองทัพ และธงเรือรัฐบาล และ ธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงกองทัพ และธงเรือราษฎร์
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงกองทัพ, ธงเรือราษฎร์ และธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงกองทัพ, ธงเรือราษฎร์ และธงเรือรัฐบาล
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงกองทัพ และธงชาติประจำเรือ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงราชการ และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงราชการ และธงเรือรัฐบาล Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงราชการ, ธงเรือรัฐบาล และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงราชการ และธงเรือราษฎร์ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงพลเรือน, ธงราชการ, ธงเรือราษฎร์ และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ และธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ, ธงเรือราชการ และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ และธงเรือราษฎร์ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ, ธงเรือรัฐบาล และธงเรือราษฎร์
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ และธงชาติประจำเรือ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ, ธงเรือราชการ และธงกองทัพ
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ, ธงกองทัพ และธงเรือราษฎร์ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงราชการ, ธงกองทัพ, ธงเรือราษฎร์ และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงเรือราษฎร์, ธงราชการ, ธงเรือราชการ และธงกองทัพ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงกองทัพ และธงเรือรัฐบาล
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงกองทัพ, ธงเรือรัฐบาล และธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงกองทัพ และธงเรือราษฎร์
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงกองทัพ, ธงเรือราษฎร์ และธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงกองทัพ, ธงเรือราษฎร์ และธงเรือรัฐบาล
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงกองทัพ และธงชาติประจำเรือ Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติ และธงนาวี
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงชาติ, ธงเรือราษฎร์ และธงนาวี Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ไม่ระบุ
ตัวอย่าง
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag พลเรือนชาวเปรูใช้ธงพลเรือนเปรูทั้งทางบกและทางทะเล
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag พลเรือนชาวเปรูใช้ธงพลเรือนเปรูทั้งทางบกและทางทะเล 
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag รัฐบาลเปรูใช้ธงเดียวกันทั้งทางบกและทางทะเล
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag รัฐบาลเปรูใช้ธงเดียวกันทั้งทางบกและทางทะเล 
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงสงครามที่ใช้งานโดยกองทัพบกเปรู
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงสงครามที่ใช้งานโดยกองทัพบกเปรู 
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงนาวีที่ใช้งานโดยกองทัพเรือเปรู
Small vexillological symbol or pictogram in black and white showing the different uses of the flag ธงนาวีที่ใช้งานโดยกองทัพเรือเปรู 

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "FIAV Flag Information Symbols". www.crwflags.com. สืบค้นเมื่อ 2022-10-20.
  2. 2.0 2.1 "The FAME: Symbols and Abbreviations". zeljko-heimer-fame.from.hr. สืบค้นเมื่อ 2022-10-21.