วัฒนา สรรพานิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลเอก
วัฒนา สรรพานิช
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 มีนาคม พ.ศ. 2481 (83 ปี)
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กระทรวงกลาโหม
กองทัพไทย
Royal Thai Army Flag.svg กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2541
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก วัฒนา สรรพานิช สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1] อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อดีตแม่ทัพน้อยที่ 1 อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และอดีตผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1

การศึกษา[แก้]

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การรับราชการทหาร[แก้]

ประสบการณ์ทางราชการทหาร

 • ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
 • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
 • ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • แม่ทัพน้อยที่ 1
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • จเรทหารทั่วไป

ประสบการณ์ราชการสงคราม

 • ราชการสงครามในต่างประเทศ 2 ครั้ง ณ ประเทศเกาหลี ผลัดที่ 15 (พ.ศ. 2506 - 2507) ณ ประเทศเวียดนามใต้ รุ่นที่ 1 (จงอางศึก) (พ.ศ. 2510 - 2511) ได้กระทำการรบด้วยความกล้าหาญ ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญไทย เหรียญกล้าหาญของประเทศสหรัฐอเมริกา ชั้นบรอนซ์สตาร์ "ประดับอักษร V" และเหรียญกล้าหาญชั้น Gold Star (ประดับดาวทอง) ของประเทศเวียดนามใต้

ประสบการณ์ปฏิบัติภารกิจพิเศษ

 • ปฏิบัติราชการพิเศษในต่างประเทศ ประเทศลาว กัมพูชา พม่า

ประสบการณ์ที่สำคัญทางการเมือง[แก้]

 • สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2522
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2534[2]
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539 [3]
 • สมาชิกวุฒิสภา จากการเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2549[4]
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงมหาดไทย
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558[5]
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 - 2560
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0001.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/057/1.PDF
 3. https://www.senate.go.th/assets/portals/1/files/list_senate6.pdf
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/007/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/199/1.PDF
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๘ ข หน้า ๓, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๑๔๙๘, ๑๕ เมษายน ๒๕๑๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๑ ง หน้า ๓๒๓, ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๖ มกราคม ๒๕๑๒
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๔๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๘ ตุลาคม ๒๕๒๕
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๖๗ ง หน้า ๒๐๒๔, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๐๐, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๒๗ เมษายน ๒๕๓๕