วัฒนา สรรพานิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลเอก
วัฒนา สรรพานิช
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 มีนาคม พ.ศ. 2481 (82 ปี)
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กระทรวงกลาโหม
กองทัพไทย
Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2541
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก วัฒนา สรรพานิช สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1] อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อดีตแม่ทัพน้อยที่ 1 อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และอดีตผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1

การศึกษา[แก้]

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การรับราชการทหาร[แก้]

ประสบการณ์ทางราชการทหาร

 • ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
 • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
 • ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 • แม่ทัพน้อยที่ 1
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • จเรทหารทั่วไป

ประสบการณ์ราชการสงคราม

 • ราชการสงครามในต่างประเทศ 2 ครั้ง ณ ประเทศเกาหลี ผลัดที่ 15 (พ.ศ. 2506 - 2507) ณ ประเทศเวียดนามใต้ รุ่นที่ 1 (จงอางศึก) (พ.ศ. 2510 - 2511) ได้กระทำการรบด้วยความกล้าหาญ ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญไทย เหรียญกล้าหาญของประเทศสหรัฐอเมริกา ชั้นบรอนซ์สตาร์ "ประดับอักษร V" และเหรียญกล้าหาญชั้น Gold Star (ประดับดาวทอง) ของประเทศเวียดนามใต้

ประสบการณ์ปฏิบัติภารกิจพิเศษ

 • ปฏิบัติราชการพิเศษในต่างประเทศ ประเทศลาว กัมพูชา พม่า

ประสบการณ์ที่สำคัญทางการเมือง[แก้]

 • สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2522
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2534[2]
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539 [3]
 • สมาชิกวุฒิสภา จากการเลือกตั้ง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2549[4]
 • ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงมหาดไทย
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558[5]
 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 - 2560
 • สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]