อักษรา เกิดผล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
อักษรา เกิดผล
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
ดำรงตำแหน่ง
2557–2558
ก่อนหน้า พลเอก จิรเดช โมกขะสมิต
ถัดไป พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม 2557
ราชองครักษ์พิเศษ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน 2558
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2498 (63 ปี)
บิดา พลเอก สายหยุด เกิดผล
คู่สมรส พลตรี หญิง สุชาดา เกิดผล
การเข้าเป็นทหาร
ภักดี กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก อักษรา เกิดผล (2 มกราคม 2498-) ราชองครักษ์พิเศษ[1] ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[2] ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[3]อดีตหัวหน้าส่วนยุทธการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน[4] อดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตรองเสนาธิการทหารบก อดีตผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ และอดีตเจ้ากรมยุทธการทหารบก ในเหตุการณ์ นปช. ปะทะกับกลุ่มพันธมิตรฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2551 เขาเป็นกรรมการในกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2551

ประวัติ[แก้]

พลเอกอักษรา หรือ บิ๊กโบ้ (ตท.14 จปร.25) เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2498 เป็นบุตรชายของพลเอก สายหยุด เกิดผล อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สมรสกับ พลตรีหญิง สุชาดา เกิดผล

การศึกษา[แก้]

พลเอกอักษราจบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.) รุ่น 14 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่น 25

  1. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์พิเศษ, เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง 27 ตุลาคม 2558 หน้า 1-2
  2. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1475578068
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/303/34.PDF
  4. ศอฉ.ไม่ประกาศเคอร์ฟิวสลายม็อบแดง