ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลตำรวจเอก
ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม 2557 – 21 พฤษภาคม 2562
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1]
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน – 30 กันยายน 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 ตุลาคม พ.ศ. 2497 (67 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 30
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น เปี๊ยก
รับใช้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม
ประจำการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2520 – 2557
กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2557 - 2558
ยศ RTP OF-9 (Police General).svg พลตำรวจเอก

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (เกิด 24 ตุลาคม 2497) เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อาจารย์พิเศษประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2]อดีตนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ[3] อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม[4] อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ[5]อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6]

ประวัติ[แก้]

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อเล่น เปี๊ยก เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 30 (นรต.30)

การศึกษา[แก้]

การอบรมและสัมนา

 • การบริหารตำรวจชั้นสูง
 • การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 • การบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
 • นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง

วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วอส.)[7]

การทำงาน[แก้]

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญดังนี้

 • พ.ศ. 2548 - รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • พ.ศ. 2549 - รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและสอบสวน[8]
 • พ.ศ. 2550 - ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและสอบสวน
 • พ.ศ. 2551 - ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง[9]
 • พ.ศ. 2552 - ผู้บัญชาการศึกษา[10]
 • พ.ศ. 2553 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[11]
 • พ.ศ. 2555 - ที่ปรึกษา(สบ.10)[12]
 • พ.ศ. 2556- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[13]
 • พ.ศ. 2557 - อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • พ.ศ. 2557 - ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งและหน้าที่อื่นๆ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๒ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. รายชื่ออาจารย์พิเศษ
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/225/24.PDF
 5. https://www.posttoday.com/politic/news/303456
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 7. http://blog.senate.go.th/profile/chatchawal.s/index.php?url=about
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/118/2.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/034/5.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/014/27.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/145/27.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/139/15.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/097/1.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑๙, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔๐, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕