ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อผู้บัญชาการทหารเรือไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ผู้บัญชาการทหารเรือ)
ผู้บัญชาการทหารเรือ
เครื่องหมายราชการ
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม​
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
สมาชิกของวุฒิสภาไทย
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ตำแหน่งก่อนหน้าผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
ผู้ประเดิมตำแหน่งนายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ในฐานะ เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ
สถาปนา8 เมษายน พ.ศ. 2430
รองรองผู้บัญชาการทหารเรือ
เว็บไซต์Thai Navy Commander

รายพระนาม รายนาม ผู้บัญชาการทหารเรือ แห่งกองทัพเรือไทย

ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2408
2 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ พ.ศ. 2408พ.ศ. 2428
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค)
พ.ศ. 2394 - พ.ศ. 2412
2 เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2430
เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 8 เมษายน 2430 - 14 เมษายน 2433
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายพลเรือโท พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ 15 เมษายน 2433[1] - 25 มีนาคม 2441
2 นายพลเอก พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ 27 มีนาคม 2441[2]- 31 สิงหาคม 2442 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
3 นายพลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 2 กันยายน 2442 - 15 มกราคม 2443 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
4 พลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์
(อ็องเดร ดูว์ แปลซี เดอ รีเชอลีเยอ)
16 มกราคม 2443 - 29 มกราคม 2444
5 จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช 29 มกราคม 2444 - 16 กุมภาพันธ์ 2445 รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
17 กุมภาพันธ์ 2445 - 24 กุมภาพันธ์ 2446
6 จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต 24 กุมภาพันธ์ 2446[3]- 10 ธันวาคม 2453
ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 19 มิถุนายน 2463 - 31 สิงหาคม 2465
2 พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนครราชสีมา 1 กรกฎาคม 2466 - 31 มีนาคม 2466
1 เมษายน 2467 - 8 กุมภาพันธ์ 2467 ผู้สำเร็จราชการกระทรวงทหารเรือ
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 11 ธันวาคม 2453 - 18 มิถุนายน 2463
2 พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 13 ตุลาคม 2465 - 31 มีนาคม 2466 ทำการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
1 เมษายน 2466 - 19 พฤษภาคม 2466
3 นายพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 13 กุมภาพันธ์ 2467 - 7 พฤศจิกายน 2474
8 พฤศจิกายน 2474 - 30 มิถุนายน 2475 เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 6 กรกฎาคม 2475 - 4 สิงหาคม 2476
2 นายนาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) 5 สิงหาคม 2476 - 1 ธันวาคม 2476 [4]
- นายพลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 11 มกราคม 2477 - 1 พฤษภาคม 2477 รักษาราชการแทน
3 พลเรือตรี พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญรอด สวาทะสุข) 2 พฤษภาคม 2477 - 9 พฤษภาคม 2481 รักษาราชการแทน
10 พฤษภาคม 2481 - 23 ตุลาคม 2481 [5]
4 นายพลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 24 ตุลาคม 2481 - 1 กรกฎาคม 2494
5 พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์ (เปล่ง พลสินธ์ สมิตเมฆ) 2 กรกฎาคม 2494 - 30 พฤศจิกายน 2494
6 จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) 1 ธันวาคม 2494 - 19 กันยายน 2500
7 พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) 19 กันยายน 2500 - 30 กันยายน 2505
8 พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์ 1 ตุลาคม 2505 - 30 กันยายน 2507
9 พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร 1 ตุลาคม 2507 - 20 กุมภาพันธ์ 2509 สิ้นชีพิตักษัยขณะทรงดำรงตำแหน่ง
10 พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ 7 เมษายน 2509 - 30 กันยายน 2514
11 พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2515
12 พลเรือเอก กมล สีตกะลิน 1 ตุลาคม 2515 - 30 กันยายน 2516
13 พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา 1 ตุลาคม 2516 - 18 พฤศจิกายน 2516
14 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 19 พฤศจิกายน 2516 - 30 กันยายน 2519
15 พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2521
16 พลเรือเอก กวี สิงหะ 1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2523
17 พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน 1 ตุลาคม 2523 - 30 กันยายน 2524
18 พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2526
19 พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช 1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2527
20 พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529
21 พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2530
22 พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ 1 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2534
23 พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2536
24 พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช 1 ตุลาคม 2536 - 30 กันยายน 2539
25 พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ 1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2540
26 พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข 1 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541
27 พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2543
28 พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง 1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545
29 พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
30 พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
31 พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
32 ไฟล์:Satirapun.jpg พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551
33 พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554
34 พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2556
35 พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557
36 พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 เกษียณอายุราชการ
37 พลเรือเอก ณะ อารีนิจ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560 เกษียณอายุราชการ
38 พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 เกษียณอายุราชการ
39 พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563 เกษียณอายุราชการ
40 พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 เกษียณอายุราชการ
41 พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 เกษียณอายุราชการ
42 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 เกษียณอายุราชการ
43 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม 1 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เปิดสอบกองทัพเรือ แนวข้อสอบกองทัพเรือ