ภาณุ อุทัยรัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาณุ อุทัยรัตน์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดำรงตำแหน่ง
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า พระนาย สุวรรณรัฐ
ถัดไป พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
ถัดไป ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (65 ปี)
จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย

ภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[1]อดีตเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง)[2] อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย[3]อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคง(เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน10 ชช) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย[4] และเป็นเลขาธิการคนแรกของ ศอ.บต. ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5]

ประวัติ[แก้]

ภาณุ อุทัยรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 ที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นบุตรของนายห้อม กับนางสรรเสริญ อุทัยรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน วันที่ 29 กันยายน ปี พ.ศ. 2559

การทำงาน[แก้]

ภาณุ อุทัยรัตน์ เริ่มรับราชการเป็นปลัดอำเภอ ประจำอำเภอระแงะ อำเภอแว้ง เป็นจ่าจังหวัดนราธิวาส เป็นปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) อำเภอเจาะไอร้อง เป็นนายอำเภอศรีสาคร และเป็นนายอำเภอเมืองสงขลา ต่อมาจึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (ระดับ 10)[6] และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรองประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการองค์การตลาด[7]ประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา[8]

การทำงานใน ศอ.บต.[แก้]

กระทั่งในปี พ.ศ. 2552 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการ ศอ.บต. ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้ง ศอ.บต. เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ ได้ทำหน้าที่รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ศอ.บต. คนแรก ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทั่งในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 หลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เขาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต.

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อมาวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เขาถูกปลดจากตำแหน่งเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 มีมติ แต่งตั้ง นาย พรชาต บุนนาค เป็นตำแหน่งเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1475578068
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/133/28.PDF
  3. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNM05qazNNelU0T0E9PQ==&sectionid=
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/D/095/004.PDF
  5. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายภาณุ อุทัยรัตน์ ระดับ ๑๐ กระทรวงมหาดไทย)
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/061/28.PDF
  8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/088/12.PDF
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2553
  10. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550