รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.png
ตราประจำตำแหน่ง
Emblem of Royal Thai Police.png
เครื่องหมายราชการ
จักรทิพย์ ชัยจินดา.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงรัถยาภิบาลบัญชา
สถาปนาพ.ศ. 2403
เว็บไซต์Thai Police Commander


กองโปลิศ / กรมกองตระเวน
(พ.ศ. 2403 - พ.ศ. 2458)
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หลวงรัถยาภิบาลบัญชา
(กัปตัน เอส.เย.เอมส์)
พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2435
2 พระยาอรรคราชวราทร
(ภัสดา บุรณศิริ)
พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2440
3 นายเอ.เย.ยาดิน พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2447
4 มหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2456
5 พลตรี พระยาวาสุเทพ
(กุสตาฟ เชา)
พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2458
กรมตำรวจ
(พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2541)
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
6 พลโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2472
7 พลตำรวจโท พระยาอธิกรณ์ประกาศ
(หลุย จาติกวณิช)
พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2475
8 พันตำรวจเอก พระยาบุเรศผดุงกิจ
(รวย พรหโมบล)
พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
9 พันตำรวจเอก พระยาอนุสสรธุระการ
(จ่าง วัจนะพุกกะ)
พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2479
10 พลตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส
(อดุล อดุลเดชจรัส)
พ.ศ. 2479 พ.ศ. 2488
11 พลตำรวจโท พระรามอินทรา
(ดวง จุลัยยานนท์)
พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
12 พลตำรวจตรี พระพิจารณ์พลกิจ
(ยู่เซ็ก ดุละลัมพะ)
พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
13 พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล
(เจียม ลิมปิชาติ)
พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2494
14 พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
15 พลตำรวจเอกไสว ไสวแสนยากร พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2502
16 พลตำรวจเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2506
17 พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2515
18 พลตำรวจเอกประภาส จารุเสถียร พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตำรวจ
19 พลตำรวจเอกประจวบ สุนทรางกูร 17 ตุลาคม พ.ศ. 2516 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โอนกลับไปเป็นทหาร
20 พลตำรวจเอกพจน์ เภกะนันทน์ 31 มีนาคม พ.ศ. 2518 30 กันยายน พ.ศ. 2518 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตำรวจ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2518
21 พลตำรวจเอกศรีสุข มหินทรเทพ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
22 พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2524
23 พลตำรวจเอกสุรพล จุลละพราหมณ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2525
24 พลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2530
25 พลตำรวจเอกเภา สารสิน พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2532
26 พลตำรวจเอกแสวง ธีระสวัสดิ์ พ.ศ. 2532 22 มกราคม พ.ศ. 2534 [1] เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
27 พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ 22 มกราคม พ.ศ. 2534 [2] พ.ศ. 2536
28 พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537
29 พลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดา พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539
30 พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก พ.ศ. 2539 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน)
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 30 กันยายน พ.ศ. 2543
2 พลตำรวจเอกพรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2544
3 พลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
(22 มีนาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2547)
- พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ 22 มีนาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2547 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4 พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 22 เมษายน พ.ศ. 2550* ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 22 เมษายน พ.ศ. 2550)
*ภายหลังศาลปกครองพิจารณาว่าท่านอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550
5 พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 8 เมษายน พ.ศ. 2551 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
6 พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
(28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
ลาพักร้อน
(4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
(9 กันยายน พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
- พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
- พลตำรวจเอกธานี สมบูรณ์ทรัพย์ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(9 กันยายน พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
- พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วาระแรก (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
วาระที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 2 กันยายน พ.ศ. 2553)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 2 กันยายน พ.ศ. 2553
7 พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 2 กันยายน พ.ศ. 2553 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554
- พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
8 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2555
9 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๗
ปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี
(24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
- พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2557 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
10 พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
11 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน


อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 15 ง หน้า 1058 31 มกราคม พ.ศ. 2534
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 15 ง หน้า 1059 31 มกราคม พ.ศ. 2534