กรรณภว์ ธนภรรคภวิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรรณภว์ ธนภรรคภวิน
ป.ช., ป.ม., ป.ภ.
สมาชิกวุฒิสภา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
21 พฤษภาคม 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม 2557 – 21 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (71 ปี)

กรรณภว์ ธนภรรคภวิน (นามเดิม เชาวลิต รัตนาวิวัฒน์วงศ์ ; 29 สิงหาคม พ.ศ. 2493) สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติ[แก้]

กรรณภว์ ธนภรรคภวิน เกิดเมื่อ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2493 เดิมชื่อเชาวลิต รัตนาวิวัฒน์พงศ์[1]สมรสกับ นางยาใจ นิมมานันทน์ จบการศึกษาจาก Bachelor Degree (Science in Commerce) Medina College, ฟิลิปปินส์ และจบหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 4 จาก สถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 2 จาก สถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ จากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13 จาก สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 2546 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร[2]

การทำงาน[แก้]

ผู้แทนฝ่ายการค้าและการลงทุนของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประธานบริษัท วีนนีเม้กซ์อุตสาหกรรม จำกัด ประธานบริษัท โอลิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด กรรมการบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด กรรมการบริษัท อินะบาตะไทย จำกัด กรรมการบริษัท เอสไปเค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการกีฬา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษในคณะกรรมาธิการต่างประเทศ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กรรมการส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ

งานการเมือง[แก้]

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[3] และในปี พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/2551/2175126.pdf
  2. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน[ลิงก์เสีย] ข้อมูลประวัติของสมาชิก
  3. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ Archived 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๔, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๙๒, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖