ชาตอุดม ติตถะสิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ราชองครักษ์พิเศษ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ถัดไป พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ดำรงตำแหน่ง
17 ตุลาคม พ.ศ. 2559[1] – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559[2]
(0 ปี 50 วัน)
ก่อนหน้า พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2499 (61 ปี)
บิดา พลโท อุดม ติตถะสิริ
คู่สมรส ผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ราชองครักษ์พิเศษ ตุลาการศาลทหารสูงสุด[3] รอง ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] และรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557[5] กรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นอดีตรองเสนาธิการทหารบก, อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5,[6] อดีตปลัดบัญชีทหารบก[7] อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ประวัติ[แก้]

พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ มีชื่อเล่นว่า ตั๋น เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2499[8] สมรสกับผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ[9]ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การศึกษา[แก้]

พลเอกชาตอุดมจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 (จปร.26)[10] เป็นรุ่นน้องพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

การทำงาน[แก้]

พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ เคยดำรงตำแหน่งปลัดบัญชีกองทัพบก, รองเสนาธิการทหารบก, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5,ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ยังเป็นรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้รับพระราชทานยศทางทหารเป็นพลเอก และได้รับแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558[11] เป็นกรรมการการบินไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกลาโหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2559
 2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 70/2559
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 4. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 5. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557
 6. ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 7. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย กองทัพบก
 8. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 9. สมาคมแม่บ้านทหารบก
 10. ทำเนียบสมาชิก จปร.26
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/031/1.PDF
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ ]