ชาตอุดม ติตถะสิริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ราชองครักษ์พิเศษ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ถัดไป พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ดำรงตำแหน่ง
17 ตุลาคม พ.ศ. 2559[1] – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559[2]
(0 ปี 50 วัน)
ก่อนหน้า พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
บิดา พลโท อุดม ติตถะสิริ
มารดา แพทย์หญิง นันทา ติตถะสิริ
คู่สมรส ผศ.ดร.คุณหญิง วรรณวิภา ติตถะสิริ
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
กระทรวงกลาโหม
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ราชองครักษ์พิเศษ[3]อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[4] อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[5] และรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557[6] กรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ อดีตรองเสนาธิการทหารบก, อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5,[7] อดีตปลัดบัญชีทหารบก[8] อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ประวัติ[แก้]

พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ มีชื่อเล่นว่า ตั๋น เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2499 [9]เป็นบุตรคนที่ 2 ของพลโท อุดม กับ พญ.นันทา ติตถะศิริ มีพี่น้อง 2 คน สมรสกับผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ[10]ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การศึกษา[แก้]

พลเอกชาตอุดมจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 (จปร.26)[11] รุ่นเดียวกับ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชาเป็นรุ่นน้องพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

การทำงาน[แก้]

พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ เคยดำรงตำแหน่งปลัดบัญชีกองทัพบก, รองเสนาธิการทหารบก, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5,ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ยังเป็นรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้รับพระราชทานยศทางทหารเป็นพลเอก และได้รับแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558[12] เป็นกรรมการการบินไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเป็นผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกลาโหม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2559
 2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 70/2559
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/027/7.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 5. พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557
 7. ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 8. นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย กองทัพบก
 9. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 10. สมาคมแม่บ้านทหารบก
 11. ทำเนียบสมาชิก จปร.26
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/031/1.PDF
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ ]