วราห์ บุญญะสิทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วราห์ บุญญะสิทธิ์
Seal of the Parliament of Thailand.svg สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (61 ปี)
คู่สมรส หม่อมหลวงพิศเพียงแข บุญญะสิทธิ์
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 18 (ตท.18)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 29 (จปร.29)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2561
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ (28 มิถุนายน 2501-) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1] นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์[2] นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์[3]ราชองครักษ์เวร[4]ตุลาการศาลทหารสูงสุด[5]อดีตตุลาการศาลทหารกลาง[6]อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก[7]อดีตรองเสนาธิการทหารบก[8]อดีตรอง ลธ.รมน.[9]อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1[10]อดีตผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์[11]อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ อดีตกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ[12]
[13]และอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ[14]

ประวัติ[แก้]

พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2501 มีชื่อเล่นว่า "ต้อม" เป็นบุตชายของพลเอก วัฒนา บุญญะสิทธิ์ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1 , ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ กับ นางนงลักษณ์ บุญญะสิทธิ์ มีพี่น้อง 2 คน คือ

 1. พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์
 2. นางวัลย์ลีย์ บุญญะสิทธิ์[15]

ครอบครัว[แก้]

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ หม่อมหลวง พิศเพียงแข บุญญะสิทธิ์[16](สกุลเดิม ชยางกูร) มีบุตรสาว 2 คน คือ

 1. นางสาว วรรณพักตร์ บุญญะสิทธิ์
 2. นางสาว วรรณรดา บุญญะสิทธิ์[17]

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 รุ่นเดียวกับพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 รุ่นเดียวกับพลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม[18]

การรับราชการ[แก้]

ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0001.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/155/12.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/062/15.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/195/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/187/3.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/9.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/217/1.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/198/1.PDF
 9. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/668276
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/055/1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/143/1.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/142/7.PDF
 13. https://www.isranews.org/isranews/78477-isranews-78477.html
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/239/3.PDF
 15. https://asset.nacc.go.th/dcs-app/DeclDownloadServlet?fileName=%2Fu01%2Fdata1%2Facas%2Fais%2Fdisclosure%2F1211%2F08018%2Fdeclbook_pilin_tho1211080182561052231006003830282256205071.pdf
 16. http://www.thaiarmywives.org/web/board.php
 17. https://asset.nacc.go.th/dcs-app/DeclDownloadServlet?fileName=%2Fu01%2Fdata1%2Facas%2Fais%2Fdisclosure%2F1211%2F08018%2Fdeclbook_pilin_tho1211080182561052231006003830282256205071.pdf
 18. https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=20349&lang=th
 19. https://mgronline.com/politics/detail/9490000129963
 20. https://www.dek-d.com/board/view/1176781/
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๓ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
 22. http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_509513.pdf
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/212/12.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/030/1.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/014/1.PDF
 27. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/048/1.PDF
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/059/1.PDF
 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/126/1.PDF
 30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/036V014/203.PDF