พิสิทธิ์ สิทธิสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลเอก
พิสิทธิ์ สิทธิสาร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
รองผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า พลเอก วลิต โรจนภักดี
ถัดไป พลเอก สสิน ทองภักดี
เสนาธิการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ถัดไป พลเอก สสิน ทองภักดี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มีนาคม พ.ศ. 2500 (64 ปี)
คู่สมรส นางจันทร์ฉาย สิทธิสาร[1]
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17 (ตท.17)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 28 (จปร.28)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น แกละ
สังกัด Royal Thai Army Flag.svg กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2524 - 2560
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก[2]

พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร หรือ บิ๊กแกละ เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[3] นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์[4] และกรมทหาราบที่ 12 รักษาพระองค์[5] ราชองครักษ์เวร[6] อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[7] อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[8] อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[9] เป็นหนึ่งในนายทหารที่ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553

ประวัติ[แก้]

เป็นบุตรของนาวาอากาศตรี แดง กับ นางบัวคลี่ สิทธิสาร มีพี่น้อง 6 คน ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางจันทร์ฉาย สิทธิสาร มีบุตรสาว 1 คน

พลเอก พิสิทธิ์ฯ เริ่มราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2560 ได้รับพระราชทานยศเป็น พลเอกตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ พลเอก พิสิทธิ์ฯ ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 17 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 28 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับราชการ[แก้]

พลเอก พิสิทธิ์ฯ ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์(ผบ.ร.11 รอ.) เมื่อปี พ.ศ. 2548 จากนั้นในปี พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์(ผบ.พล.1 รอ.) ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 1(รอง มทภ.1), แม่ทัพน้อยที่ 1(มทน.1), รองเสนาธิการทหารบก(รอง เสธ.ทบ.), เสนาธิการทหารบก(เสธ.ทบ.) และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก

ราชการพิเศษ[แก้]

 • ราชองครักษ์พิเศษ
 • ราชองครักษ์เวร
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.thaiarmywives.org/web/board.php คุณจันทร์ฉาย สิทธิสาร ภริยา พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รอง ผบ.ทบ. อุปนายก
 2. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล หน้า 1 เล่ม 132 ตอนที่ 12 ข 26 มีนาคม 2558
 3. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/D/005/7.PDF
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 6. พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งราชองครักษ์เวรและนายตำรวจราชสำนักเวร เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 7. "คสช." ย้ำ "กกล.รส." จัดระเบียบสังคมต่อเนื่อง พร้อมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสังคม
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 9. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน[ลิงก์เสีย] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 16. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ (เฉพาะ)ที่ 2/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๖๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๙๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 22. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๓๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๙
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๒, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒
 24. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๒๙, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

แม่แบบ:6 เสือ ทบ.