สมชาย แสวงการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมชาย แสวงการ
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด12 เมษายน พ.ศ. 2505 (62 ปี)
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองอิสระ

ดร.สมชาย แสวงการ (ชื่อเล่น เอ๋; เกิด 12 เมษายน พ.ศ. 2505) เป็นนักการเมืองชาวไทย อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 10 สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 11 สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า

นายสมชาย แสวงการ จบการศึกษาปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาบริหารกระบวนการยุติธรรม

ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

 • อาจารย์พิเศษ ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฝรั่งเศส 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [1]- 5 มีนาคม 2567
 • ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
 • กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
 • สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567
 • สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[2] – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 • สมาชิกวุฒิสภาจาก การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2554 12 เมษายน พ.ศ. 2554[3] - 11 เมษายน พ.ศ. 2557
 • สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 10 จาก การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไทย พ.ศ. 2551 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551[4]- 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 • สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2549 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 28 มกราคม พ.ศ. 2551
 • ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
 • นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 2 สมัย พ.ศ. 2547-2548 , 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549[5]
 • อุปนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็นเอ็นเรดิโอ จำกัด และผู้อำนวยการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
 • บรรณาธิการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • กรรมการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ฝรั่งเศสครั้งที่ 1/2565
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ แก้ไขคำผิดพระบรมราชโองการ, ราชกิจจานุเบกษา, 9 กันยายน 2557
 3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
 5. สมชาย แสวงการลาออก
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๒, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2011-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๐, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]