วลิต โรจนภักดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วลิต โรจนภักดี
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รองผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้าฉัตรชัย สาริกัลยะ
ถัดไปพิสิทธิ์ สิทธิสาร
แม่ทัพภาคที่ 4
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ก่อนหน้าสกล ชื่นตระกูล
ถัดไปปราการ ชลยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 มีนาคม พ.ศ. 2499 (68 ปี)
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26
ชื่อเล่นอู๊ด
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัด กองทัพบกไทย (2522-2557)
กองทัพไทย (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558)
กองทัพบก (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
ยศ พลเอก

พลเอก วลิต โรจนภักดี (เกิด 14 มีนาคม พ.ศ. 2499) สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12[1]ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (รองเลขาธิการ ฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์[2] และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์[3] ราชองครักษ์พิเศษ[4] อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด[5] อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก/ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[6] อดีตรองเสนาธิการทหาร อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 อดีตแม่ทัพน้อยที่ 1[7] อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 1[8] อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์[9] กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นหนึ่งในนายทหารที่ ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553[10] ปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อดีตกรรมการอิสระ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[11]

ประวัติ[แก้]

พลเอก วลิต เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2499 มีชื่อเล่นว่า อู๊ด บรรดาสื่อมวลชนจึงมักจะเรียกว่า บิ๊กอู๊ด เขาเคยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเอ็ม 79 ทำให้ขาหัก 3 ท่อนจากเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553[12]ที่สี่แยกคอกวัว ระหว่างการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553

การศึกษา[แก้]

พลเอกวลิตจบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15) และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 (จปร.26) รุ่นเดียวกับ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตแม่ทัพภาคที่ 3

การทำงาน[แก้]

แม่ทัพภาคที่ 4[แก้]

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งตรงกับช่วงโยกย้ายนายทหารกลางปีพลเอกวลิตขณะมียศ เป็น พลโท ดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 1 ได้ขยับเป็น แม่ทัพภาคที่ 4[13] แทน พลโท สกล ชื่นตระกูล หรือ บิ๊กแขก ที่ได้ขึ้นเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และที่ปรึกษาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[แก้]

พลเอกวลิตได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รองเสนาธิการทหาร[แก้]

พลเอก วลิต ได้ขยับขึ้นเป็นรองเสนาธิการทหาร[14] เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมี พลโท ปราการ ชลยุทธ หรือ บิ๊กตี๋ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 4 แทน

รองผู้บัญชาการทหารบก[แก้]

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก วลิต เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๖ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. นายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์
 3. กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์
 5. ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด
 6. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 96/2557
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๐ ตอน พิเศษ ๓๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๕๖ ง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
 10. "กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-08. สืบค้นเมื่อ 2016-10-05.
 11. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 177/2557
 12. ประวัติ วลิต โรจนภักดี[ลิงก์เสีย]
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๕๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม 132 ตอน พิเศษ 198 ง ราชกิจจานุเบกษา 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๕, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๗๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๗, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๕๙, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๔, ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙