ธวัชชัย สมุทรสาคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธวัชชัย สมุทรสาคร
Seal of the Parliament of Thailand.svg สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562
แม่ทัพภาคที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 เมษายน พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า พลโทวีร์วลิต จรสัมฤทธิ์
ถัดไป พลโทจีระศักดิ์ ชมประสพ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
(0 ปี 4 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 เมษายน พ.ศ. 2495 (68 ปี)
คู่สมรส นางศิริพร สมุทรสาคร
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2555
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา กองทัพภาคที่ 2

พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 กรรมการในคณะกรรมการประสานงาน รวม 3 ฝ่ายตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 336/2558[1] สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตราชองครักษ์พิเศษ[2] กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อินเตอร์ลิงก์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 อดีตแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเป็นประธานบริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ประวัติ[แก้]

พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2495 ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรของนายวิเชียรและนางสีมา สมุทรสาคร มีพี่น้อง4คน สมรสกับนางศิริพร สมุทรสาคร มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ พันโท กฤติพงศ์ สมุทรสาคร และ พันตรีพิศุทธิ์ สมุทรสาคร

การศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2509 มัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2514 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
 • พ.ศ. 2517 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
 • พ.ศ. 2517 หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 39
 • พ.ศ. 2518 หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 94
 • พ.ศ. 2519 หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 51 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • พ.ศ. 2526 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 40 โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • พ.ศ. 2528 หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 63 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • พ.ศ. 2531 หลักสูตรครูทำการรบ ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2538 หลักสูตร พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 • พ.ศ. 2539 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 41 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • พ.ศ. 2548 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.48)
 • พ.ศ. 2552 หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่1 ณ สำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2553 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 1 ( วปอ.มส.1)

การรับราชการ[แก้]

 • พ.ศ. 2521 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 23
 • พ.ศ. 2527 ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6
 • พ.ศ. 2532 ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 23
 • พ.ศ. 2540 ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 23
 • พ.ศ. 2544 รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
 • พ.ศ. 2547 ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์
 • พ.ศ. 2548 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
 • พ.ศ. 2550 รองแม่ทัพภาคที่ 2
 • พ.ศ. 2552 แม่ทัพน้อยที่ 2
 • พ.ศ. 2553 แม่ทัพภาคที่ 2
 • พ.ศ. 2555 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตรา พลเอก)

งานการเมือง[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 พล.อ.ธวัชชัยได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคชาติพัฒนา ลำดับที่ 1[3] ต่อมาหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยึดอำนาจการปกครองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แล้วนั้น พล.อ.ธวัชชัยได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]