สกล ชื่นตระกูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สกล ชื่นตระกูล
สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม 2562 – 25 พฤศจิกายน 2565
แม่ทัพภาคที่ 4
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2556 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
ถัดไป พลโท วลิต โรจนภักดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (68 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 13 (ตท.13)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 24 (จปร.24)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น แขก
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2557
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก สกล ชื่นตระกูล หรือ บิ๊กแขก อดีตสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก[1]อดีตแม่ทัพภาคที่ 4[2]อดีตราชองครักษ์พิเศษ[3]อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี[4] ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล[5]

ประวัติ[แก้]

พล.อ.สกล เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 มีชื่อเล่นว่า แขก เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 (ตท.13) รุ่นเดียวกับ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย และ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 24 (จปร.24) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระราชทานเพลิงศพ ณ ศาลา 10 วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

การศึกษา[แก้]

การรับราชการ[แก้]

 • 1 ต.ค. 2550 - เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4[7]
 • 1 ต.ค. 2554 - รองแม่ทัพภาคที่ 4 [8]
 • 1 ต.ค. 2555 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(อัตราพลโท)[9]
 • 1 เม.ย. 2556 - แม่ทัพภาคที่ 4
 • 1 เม.ย. 2557 - ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/055/1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/039/1.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 4. http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3-iphone.jsp?top_serl=99310601
 5. http://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3-iphone.jsp?top_serl=99321580[ลิงก์เสีย]
 6. http://web.senate.go.th/w3c/senate/senator.php?url=profile&HR_ID=10017[ลิงก์เสีย]
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/104/16.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/115/1.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/143/1.PDF
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๗, เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๑๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๒๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙, ๗ สิงหาคม ๒๕๒๓
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๒๔๙, ๒ กันยายน ๒๕๕๓
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓