ไตรโรจน์ ครุธเวโช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไตรโรจน์ ครุธเวโช
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 เมษายน พ.ศ. 2558 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
(0 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า พลโท บุณยรักษ์ พูนชัย
ถัดไป พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (65 ปี)
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

รองศาสตราจารย์ พลเอก นายแพทย์ ไตรโรจน์ ครุธเวโช (ชื่อเล่น: อ๊อด) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตราชองครักษ์พิเศษ [1]อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ท่านที่ 40 กรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม, อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล[2] (พ.ศ. 2555), อดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า [3] (ต.ค.2557)

ประวัติ[แก้]

พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของ บิดา นายไตรภพ ครุธเวโช มารดา นางสะอาด ครุธเวโช

ชีวิตครอบครัว สมรสกับ แพทย์หญิง กาญจนาภรณ์ ครุธเวโช

การศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดราชาธิวาส ,โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 14 ปี 2516, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 และแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 84

การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการ หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าแพทย์ รุ่นที่ 26 โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2533, การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2544, วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ 48 พ.ศ. 2546 , ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2554


ตำแหน่งหรือราชการพิเศษ

 • นายทหารประสานงานประจำ สง.หน.ศปพ.ศปก.ทบ.
 • ราชองครักษ์เวร
 • นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รักษาพระองค์ โรงเรียนนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 143 ง 19 กันยายน 2555
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 176 ง 8 กันยายน 2557
 4. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 5. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2554
 6. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550
 7. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
 8. ราชกิจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ประจำปี 2529

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

รายนามเจ้ากรมแพทย์ทหารบก รายนามเจ้ากรมแพทย์ทหารบก จากเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารบก http://www.amed.go.th
พล.ท.รศ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ชีวิต เป้าหมาย และอนาคต มติชน ออนไลน์
ก่อนหน้า ไตรโรจน์ ครุธเวโช ถัดไป
พลโท บุณยรักษ์ พูนชัย 2leftarrow.png เจ้ากรมแพทย์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
(1 เมษายน พ.ศ. 2558 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2559)
2rightarrow.png พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์