โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mathayom Wat Kwho Sukim
อักษรย่อ ม.ก.
ประเภท สถานศึกษาขนาดเล็ก
คติพจน์ ทนโต เสฆโฐ มนุสเสสุ
(ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด)
ก่อตั้ง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
SepiaMK.jpg

โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เป็นโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี

ประวัติ[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในหมู่ 12 ตำบลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 สังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การดำริในการสร้างโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ เนื่องจากพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม ได้เล็งเห็นความจำเป็นทางด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อช่วยเหลือชุมชนเขาสุกิมและบริเวณใกล้เคียง ให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงให้เท่าเทียมกับชุมชนอื่นๆ ท่านพระอาจารย์จึงได้จัดซื้อที่ดิน ด้านหน้าวัดของนางแอบ เจริญจิตต์ และนางระพีพรรณ บูรณคุณ รวม 2 แปลง เป็นเนื้อที่ 41 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ในราคา 620,000 บาท เมื่อได้ที่ดินแล้ว ท่านพระอาจารย์ได้ร่วมกับศิษยานุศิษย์จัดสร้างเหรียญของท่านขึ้นมาจำหน่ายสำหรับเป็นทุนในการก่อสร้าง อาคารเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เหมาะกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2522 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพิบูลย์ ธุรภาคพิบูลย์ เป็นประธานและให้ชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า โรงเรียนเขาสุกิมโรตารี่อุปถัมภ์

ต่อมาปี พ.ศ. 2523 วัดเขาสุกิมมีความจำเป็นต้องขยายเขตวัด เพื่อใช้ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนในขณะนั้นขุดสระน้ำ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนในหมู่บ้าน ท่านพระอาจารย์จึงซื้อที่ดินของนายมนตรี บูรณคุณ เป็นเนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ในราคา 650,000 บาท แล้วทำการเคลื่อนย้ายอาคารเรียนออกจากที่เดิมมาทำการปลูกสร้างใหม่ และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนเขาสุกิมโรตารี่อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหาร[แก้]

 • 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 กรมสามัญศึกษาฯ ได้แต่งตั้งนายสาคร พงษากิจ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเขาสุกิมโรตารี่อุปถัมภ์ ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
 • 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ว่าที่ร้อยตรีเที่ยง มโหธร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2522 จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2525
 • 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 นายไพศาล สะอาด มารักษาการอาจารย์ใหญ่ ถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2525
 • 22 กันยายน พ.ศ. 2525 นายสาคร ไข่แก้ว มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ จนถึง 22กันยายน พ.ศ. 2535
 • 30 กันยายน พ.ศ. 2535 ศิริรัตน์ หอมประเสริฐ จนถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2539
 • 21 มีนาคม พ.ศ. 2539 ศิริวรรณ แผ่นผา จนถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2543
 • 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 นายประชง วัฒนชัย จนถึง พ.ศ. 2554
 • นายเทียนชัย ธรรมสุวรรณ จนถึง พ.ศ. 2556
 • 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นายดำรงค์ ศรีอร่าม จนถึง ปัจจุบัน

สัญลักษณ์[แก้]

 • สีประจำโรงเรียน แสด-ขาว
  • สีแสด หมายถึง ความสามัคคี กล้าหาญ อดทน เสียสละ (ในส่วนผสมของสีแดง) และ มีความเมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลจิตผ่องใส ใผ่คุณธรรม (ในส่วนผสมสีเหลือง)
  • สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์ มีใจสงบ สว่างไสว รู้จักการใช้ปัญญาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (Cassia fistula L.)
  • ความหมาย เป็นนิมิตรหมายแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ได้อาศัยร่มเงา คือ บารมีของสงฆ์ ผู้ทรงศีล ทรงธรรม ให้ความร่มเย็นทุกเมื่อ
 • คติพจน์ ทนโต เสฆโฐ มนุสเสสุ
  • ความหมาย ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด
 • เว็บไซต์ของโรงเรียน
  • www.mk.ac.th

ศิษย์เก่าดีเด่น[แก้]

 • นางสาวจันทิมา เกลียดความชั่ว นักเรียนหนึ่งทุน หนึ่งอำเภอ รุ่น 2 ปี 2548 เรียนที่ฝรั่งเศส
 • นางสาวจันจิรา จินโนรส นักเรียนโควตามหาวิทยาลัยศิลปากร คนแรกของโรงเรียน ปี 2548
 • นางสาวชนิดา บุญมา นักเรียนหนึ่งทุน หนึ่งอำเภอ รุ่น 3 ปี 2554 เรียนที่จีน

อ้างอิง[แก้]

 • บันทึกประวัติโดย คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม
 • ข้อมูลนักเรียนจาก ศูนย์ GPA กระทรวงศึกษาธิการ