โรงเรียนบ้านแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ้านแก้ว
ข้อมูล
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบ้านแก้ว (อังกฤษ: Bankaew School) เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านท่าช้าง ตั้งอยู่ที่ 3/4 หมู่ 2 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านแก้วเป็นโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น[1]

ประวัติโรงเรียนบ้านแก้ว[แก้]

โรงเรียนบ้านแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2481 เลขที่ 3/4 หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เปิดสอนครั้งแรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี นายบรรจง ชะระไสย เป็นครูใหญ่ และสอนคนเดียวโดยเช่าบ้าน นายจ่าง รักศักดิ์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2) เป็นโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2493 นายแช่ม จันทอุทัย ครูใหญ่ และนายพา วสิโน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับชาวบ้านบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนและเสร็จเรียบร้อย เมื่อปี พ.ศ. 2496 นายอุดม กฤตยารัตน์ เป็นผู้บริจาคที่ดิน คณะครูจึงย้ายนักเรียนมาเรียนในอาคารใหม่บนที่ดินของโรงเรียน จนกระทั่งปัจจุบัน ต่อมา นายโอภาส กฤตยารัตน์ (บุตรชาย) ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมจนมีที่ดินในปัจจุบัน 9 ไร่ 1 งาน 76.6 ตารางวา ทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงที่ จบ.251

ปี พ.ศ. 2496 ได้สร้างอาคารเรียนหลังแรก และรื้อถอนในปี พ.ศ. 2533

ปี พ.ศ. 2506 สร้างอาคารเรียน 1 โดยใช้งบประมาณของข้าราชการบางส่วน และคุณชาญ เวสารัชชานนท์ กับประชาชน ร่วมสมทบทุนก่อสร้าง

ปี พ.ศ. 2516 สร้างอาคารเรียน 2 โดยใช้งบประมาณของราชการ

ปี พ.ศ. 2533 สร้างอาคารเรียน 3 โดยประชาชนและนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกันก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว รื้อถอนแล้วปี พ.ศ. 2548

ปี พ.ศ. 2536 สร้างอาคารเรียน 4 โดยบริษัท ซิว เนชั่นแนล จำกัด และยังมีโรงอาหาร บ้านพักครู 2หลัง และส้วม 2 หลัง

ปี พ.ศ. 2548 สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยใช้งบประมาณ อบจ.จันทบุรี และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ประชาชน ผู้มีอุปการคุณ ร่วมบริจาค โรงเรียนได้เจริญเติบโต โดยมีผู้อุปการคุณ ประชาชน คณะครู นักเรียน และทางราชการสนับสนุนจนก้าวหน้าด้วยดีตลอดมา

ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในปีการศึกษา 2540 กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัจจุบันสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านแก้ว[แก้]

ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2481 จนถึง ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี มีผู้บริหาร จำนวน 15 ท่าน

ทำเนียบรายนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว[2]
รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1. นายบรรจง ชะระไสย ครูใหญ่ 29 กันยายน พ.ศ. 2481 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2483
2. นายพิน จันทกิจ ครูใหญ่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2584
3. นายสะอาด โพธิปัทมะ ครูใหญ่ 1 กันยายน พ.ศ. 2484 30 เมษายน พ.ศ. 2488
4. นาเสริญ นุวงษ์ รักษาการครูใหญ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 30 เมษายน พ.ศ. 2490
5. นายสิทธา จิตนาวสาร รักษาการครูใหญ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 30 เมษายน พ.ศ. 2491
6.นางประกอบ ดีประชา รักษาการครูใหญ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 30 เมษายน พ.ศ. 2492
7. นายแช่ม จันทอุทัย ครูใหญ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 1 กันยายน พ.ศ. 2501
8. นายสนิท มณีนิล ครูใหญ่ 1 กันยายน พ.ศ. 2501 1 มีนาคม พ.ศ. 2506
9. นายเอี่ยม ผลประพฤติ ครูใหญ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
10. นายอรุณ สุรสิทธิ์ ครูใหญ่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 30 กันยายน พ.ศ. 2523
11. นายลออ กุลจีรัง อาจารย์ใหญ่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2523 30 กันยายน พ.ศ. 2531
12. นายมานะ สุดสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 9 เมษายน พ.ศ. 2550
13. นายชัชพล เหล่ามีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน 9 เมษายน พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2555
14. ว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559
15. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

 • นายดำรงศักดิ์ รัตนสร้อย

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแก้ว[แก้]

คำขวัญโรงเรียนบ้านแก้ว[แก้]

เรียนเก่ง ประพฤติดี มีคุณธรรม นำสังคม

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

หน้าที่ของทุกคน คือ อดทน เสียสละ มีปัญญา สัจจะ ซื่อสัตย์ และจริงใจ

พุทธศาสนสุภาษิต[แก้]

"นยํ นยติ เมธาวี" คนมีปัญญาย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ

สีประจำโรงเรียนบ้านแก้ว[แก้]

สีม่วงและสีขาว

 • สีม่วง หมายถึง ความหนักแน่นมั่นคง
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกแก้ว

อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนบ้านแก้ว[แก้]

 • อาคารชาญรัชชานนท์
 • อาคารซิวเนชันแนล
 • อาคารดงชมูล
 • อาคารกัลปนา
 • อาคาร 77 ปี บ้านแก้ว
 • อาคารยืนยง
 • อาคาร 47 ปี เฉลิมพล ศักดิ์คำ

อาณาบริเวณของโรงเรียนบ้านแก้ว[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดกับ หอพักหญิงพิชมล
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล
 • ทิศใต้ ติดกับ ร้านครัวนิจสุข
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ซอยหมู่บ้านแสนสุข 3

ประตูโรงเรียนมี 4 ประตู

 • ประตูที่ 1 ประตูทางเข้า ติดกับ ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล
 • ประตูที่ 2 ประตูทางออก ติดกับ ถนนรักษ์ศักดิ์ชมูล
 • ประตูที่ 3,4 ประตูหลัง ติดกับ ซอยหมู่บ้านแสนสุข ซอย 3 - หมู่บ้านเคหะ1 ซอย 15

จำนวนห้องเรียนของโรงเรียนบ้านแก้ว[แก้]

ระดับอนุบาล[แก้]

ระดับประถมศึกษา[แก้]

ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

การติดต่อโรงเรียน[แก้]

สามารถติดต่อโรงเรียนบ้านแก้วได้ โดยทางโทรศัพท์เลขหมาย 0-3947-1327

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติโรงเรียนบ้านแก้ว, สพฐ.จันทบุรี เขต 1, จังหวัดจันทบุรี, สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน พ.ศ. 2559
 2. ทำเนียบรายนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว, โรงเรียนบ้านแก้ว, สืบค้นเมื่อ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 12°38′42″N 102°05′27″E / 12.644889°N 102.090928°E / 12.644889; 102.090928