รายชื่อธงในประเทศจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศจีน)

หน้านี้คือรายการของธงต่างๆ ของประเทศจีน ที่เคยใช้ในอดีตและมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกงมาเก๊า และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ธงชาติ[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the People's Republic of China.svg พ.ศ. 2492 - ธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธง มีดาว 5 ดวงสีเหลือง เป็นดาวดวงใหญ่ 1 ดวง ดาวดวงเล็ก 4 ดวง ธงนี้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า
Flag of the Republic of China.svg พ.ศ. 2471 - ธงชาติสาธารณรัฐจีน ธงพื้นสีแดง มีรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินที่มุมธงด้านคันธง ภายในช่องสีน้ำเงินมีดวงอาทิตย์สีขาว มีรัศมี 12 แฉก ธงนี้ใช้ในไต้หวันและดินแดนภายใต้อาณัติ

ธงเขตการปกครอง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the City of Nanjing (1988-1997).svg ธันวาคม 2529 – ธันวาคม 2540 ธงเมืองหนานจิง[1]
Flag of the City of Suzhou.svg ธันวาคม 2538 – ธงเมืองซู่โจว[2]
Flag of the City of Harbin.svg พฤษภาคม 2540 – มกราคม 2541 ธงเมืองฮาร์บิน[3] A white, five-petal flower surrounding a snowflake on a dark green field
Flag of the City of Kaifeng.svg มีนาคม 2549 – ธงเมืองไคเฟิง
Flag of the City of Shangrao.png มีนาคม 2552– ธงเมืองShangrao

เขตปกครองพิเศษ[แก้]

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Hong Kong 1871.svg พ.ศ. 2413 - 2419 ธงอาณานิคมฮ่องกงของอังกฤษ ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีอักษรย่อ "HK" ภายใต้มงกุฎ
Flag of Hong Kong 1876.svg พ.ศ. 2419 - 2498 ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีตราแผ่นดินของอาณานิคมฮ่องกง (พ.ศ. 2419 - 2498)
Flag of Hong Kong 1955.svg พ.ศ. 2498 - 2502 ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีตราแผ่นดินของอาณานิคมฮ่องกง (พ.ศ. 2498 - 2502)
Flag of Hong Kong (1959-1997).svg
Flag of Hong Kong 1959 (unofficial Red Ensign).svg
พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2540 ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร และ ธงเรือพลเรือนสหราชอาณาจักร มีตราแผ่นดินของอาณานิคมฮ่องกง (พ.ศ. 2502 - 2540)
Flag of Hong Kong.svg พ.ศ. 2540 - ธงประจำเกาะฮ่องกง ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูปดอกชงโคห้ากลีบสีขาวบนพื้นธงสีแดง

เขตปกครองพิเศษมาเก๊า[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Portugal (1667).svg พ.ศ. 22132373 ธงชาติสมัยพระเจ้าเปโตรที่ 2, ใช้ในอาณานิคม ใช้ในดินแดนมาเก๊า เนื่องจากไม่มีธงประจำอาณานิคมของตน.
Flag of Portugal (1830).svg พ.ศ. 2373 – 2453 ธงชาติราชอาณาจักรโปรตุเกส สมัยสมเด็จพระราชินีมารีอาที่ 2 ใช้ในอาณานิคม ธงสองสีแบ่งครึ่งตามแนวตั้ง ด้านติดคันธงเป็นพื้นสีฟ้า ด้านปลายธงสีขาว
Flag of Portugal.svg พ.ศ. 2453 - 2542 ธงชาติโปรตุเกส ใช้ในอาณานิคม ธงชาติโปรตุเกสมีการเปลี่ยนแปลงแบบหลายครั้ง ภาพธงในที่นี้เป็นแบบธงชาติที่ใช้ใน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นปีที่โปรตุเกสส่งมอบมาเก๊าคืนให้จีน
Flag of Portuguese Macau (proposal).svg ธงอาณานิคมมาเก๊าโดยนิตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงราชการของดินแดนมาเก๊าในอาณัติโปรตุเกส
Bandeira do Leal Senado.svg ธงอาณานิคมมาเก๊าโดยพฤตินัย ธงนี้ใช้เป็นธงของดินแดนมาเก๊าในอาณัติโปรตุเกสในเวทีระหว่างประเทศอย่างไม่เป็นทางการ และได้มีการใช้ในพิธีส่งมอบดินแดนมาเก๊าคืนประเทศจีน ใน พ.ศ. 2542
Flag of the Government of Portuguese Macau (1976-1999).svg พ.ศ. 2518 - 2542 ธงเขตเทศบาลนครมาเก๊า (Municipality of Macau) ในความปกครองของโปรตุเกส ธงพื้นสีฟ้า กลางมีตราประจำอาณานิคมมาเก๊า
Flag of Macau.svg พ.ศ. 2542 - ธงประจำเกาะมาเก๊า ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปดอกบัวอยู่เหนือสะพานและผืนน้ำ เบื้องบนรูปดังกล่าวเป็นรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงกันเป็นแนวโค้ง

ธงราชการทหาร[แก้]

กองเรือเป่ยหยาง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of Fleet Commander of the Beiyang Fleet.svg พ.ศ. 2431 - 2438 ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือเป่ยหยาง.
Flag of Deputy Commanders of the Beiyang Fleet.svg ธงรักษาการณ์ผู้บัญชาการกองเรือเป่ยหยาง.
Flag of Provincial Commander-in-Chief of Beiyang Fleet.svg ธงผู้บัญชาการจังหวัดประจำกองเรือเป่ยหยาง.
Flag of High-ranking Official of Beiyang Fleet.svg ธงนายพลทหารเรือกองเรือเป่ยหยาง.

กองทัพสมัยใหม่[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
กองทัพปลดปล่อยประชาชน
People's Liberation Army Flag of the People's Republic of China.svg ธงประจำกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ธงพื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธงมีรูปดาวสีเหลือง และเส้นตรง 3 เส้น เรียงเป็นอักษรจีนคำว่า "8" และ"1" หมายถึง วันที่ 1 สิงหาคม (เดือน 8) อันเป็นวันก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
Ground Force Flag of the People's Republic of China.svg ธงประจำกองทัพบกสาธารณรัฐประชาชนจีน ธงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ตอนล่างเป็นแถบสีเขียว
Air Force Flag of the People's Republic of China.svg ธงประจำกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน ธงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ตอนล่างเป็นแถบสีฟ้า
Naval Ensign of the People's Republic of China.svg ธงนาวีสาธารณรัฐประชาชนจีน ธงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ตอนล่างเป็นแถบสีน้ำเงิน 3 ริ้ว แถบสีขาว 2 ริ้ว หมายถึงท้องทะเล
กองทัพสาธารณรัฐจีน
ROC Ministry of National Defense Flag.svg ค.ศ. 1958-ปัจจุบัน ธงประจำกระทรวงกลาโหม ธงพื้นสีส้ม กลางธงมีตรากระทรวงกลาโหม
Flag of the Republic of China Army.svg ค.ศ. 1934-ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพบกสาธารณรัฐจีน
(กองทัพปฏิวัติแห่งชาติจีนในอดีต)
ธงพื้นสี้น้ำเงินขอบสีแดง ภายในมีรูปพระอาทิตย์สีขาวมีรัศมี 12 แฉก
Naval Jack of the Republic of China.svg ค.ศ. 1928-ปัจจุบัน ธงฉานกองทัพเรือสาธารณรัฐจีน ใช้ธงอย่างเดียวกับธงพรรคก๊กมินตั๋ง
Flag of the Republic of China Marine Corps.svg 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1960-ปัจจุบัน ธงประจำนาวิกโยธินสาธารณรัฐจีน ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตรานาวิกโยธินไต้หวัน
Flag of the Republic of China Air Force.svg ค.ศ. 1981-ปัจจุบัน ธงประจำกองทัพอากาศสาธารณรัฐจีน ธงพื้นสีฟ้า กลางธงมีตรากองทัพอากาศไต้หวัน
Flag of the Republic of China Combined Service Force.svg ค.ศ. 1952-2012 ธงประจำเหล่าทหารพลาธิการสาธารณรัฐจีน ธงสีเขียว กลางธงมีตราเหล่าทหารพลาธิการไต้หวัน
Flag of the Republic of China Military Police.svg ค.ศ. 1986-ปัจจุบัน ธงประจำทหารสารวัตรสาธารณรัฐจีน ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีตราทหารสารวัตรไต้หวัน
Flag of the Republic of China Reserve Command.svg 1 มีนาคม ค.ศ. 2002-ปัจจุบัน ธงประจำหน่วยบัญชาการกำลังสำรองสาธารณรัฐจีน ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตรากองบัญชาการกำลังสำรองไต้หวัน

ธงอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธงของรัฐบาล[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Naval Jack of the Republic of China.svg พ.ศ. 2438 - ธงพรรคก๊กมินตั๋ง ธงพื้นสีน้ำเงิน มีภาพดวงอาทิตย์รัศมี 12 แฉกสีขาว เป็นสัญลักษณ์แทนความคิดเชิงก้าวหน้า
Flag of the Chinese Communist Party.svg พ.ศ. 2464 - ธงพรรคคอมมิวนิสต์จีน ธงพื้นแดง มีตราค้อนเคียวไขว้ที่มุมธงด้านคันธง
Flag of Chinese Youth Party.svg พ.ศ. 2466 - ธงพรรคเยาวชนจีน ธงพื้นสีเหลือง มีแถบสีน้ำเงิน-ขาว-แดง พาดกลางธง
Flag of the Labour Party of Hong Kong.svg พ.ศ. 2515 – ธงพรรคแรงงาน
พ.ศ. 2529 - ธงพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP)
Chushi Gangdruk-flag.svg พ.ศ. 2500 - ธง Chushi Gangdruk

ธงในอดีต[แก้]

จักรวรรดิจีน[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Qing Dynasty (1862-1889).svg พ.ศ. 2405 - 2432 ธงชาติจีนสมัยราชวงศ์ชิง ธงสามเหลี่ยมสีเหลืองมีรูปมังกรห้าเล็บ (ไม่มีการกำหนดขนาดมาตรฐาน)
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg พ.ศ. 2433 - 2455 ใช้เป็นธงจักรพรรดิ์นาวีของกองเรือเป่ยหยาง
Imperial standard of the Qing Emperor.svg  ?-? ธงประจำตำแหน่งจักรพรรดิ

รัฐบาลเป่ยหยาง[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Republic of China (1912-1928).svg 10 มกราคม พ.ศ. 2455 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2471 ธงชาติสาธารณรัฐจีนยุคแรก ธงนี้ใช้อยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ และดินแดนทางภาคตะวันออกของเฉียงเหนือของจีนจนถึง พ.ศ. 2471 แต่ละริ้วสีในธงมีความหมายถึง ชนชาติต่างๆ 5 ชนชาติใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์จีน โดยสีแดงหมายถึง ชาวฮั่น สีเหลืองหมายถึงชาวแมนจู สีน้ำเงินหมายถึงชาวมองโกล สีขาวหมายถึงชาวฮุยหุย (จีนมุสลิม) และ ชาวอุยกูร์ (Uyghurs) และ สีดำหมายถึงชาวทิเบต
Chinese-army Wuhan flag (1911-1928) 18 dots.svg
Chinese-army Wuhan flag (1911-1928) 19 dots.svg
พ.ศ. 2454 - 2471 ธงประจำกองทัพสาธารณรัฐจีนยุคแรก เดิมธงนี้เป็นธงในเหตุการณ์การลุกฮือหวูชาง (Wuchang uprising) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2454 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติซินไฮ่ ต่อมาได้ใช้เป็นธงของกองทัพสาธารณรัฐจีนยุคแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2454 - 2471
Flag of the Empire of China 1915-1916.svg
Yuan Flag (Propose).svg
ธันวาคม พ.ศ. 2458 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2459 ธงชาติจักรวรรดิจีนของหยวน ซื่อไข่ ธงนี้ดัดแปลงมาจากธงชาติสาธารณรัฐจีนยุคแรก มีความหมายว่า ชนชาติจีนฮั่น เป็นชนชาติที่มีอำนาจเหนือชนชาติจีนอื่นๆ ทั้งหมด
Flag of the Republic of China.svg แผ่นดินใหญ่: พ.ศ. 2471 -  2492
ไต้หวัน: พ.ศ. 2488 -
ธงชาติสาธารณรัฐจีน ธงนี้ปัจจุบันใช้ในไต้หวันเท่านั้น ส่วนในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะไม่มีการใช้ นอกจากการอ้างอิงในบริบททางประวัติศาสตร์
Flag of Manchukuo.svg พ.ศ. 2475 - 2488 ธงชาติแมนจูกัว ธงพื้นสีเหลือง ที่มุมธงด้านคันธง เป็นแถบตามแนวนอนสีแดง-น้ำเงิน-ขาว-ดำ ธงนี้มีที่มาจากธงชาติสาธารณรัฐจีนเดิม โดยพื้นสีเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในธงนั้น หมายถึง ประเทศนี้เป็นประเทศที่ชาวแมนจูปกครอง

รัฐบาลคอมมิวนิสต์[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Chinese soviet flag.svg พ.ศ. 2474 - 2477 ธงสาธารณรัฐเจียงซีโซเวียต (Jiangxi Soviet) ธงพื้นแดงมีรูปค้อนเคียวไขว้และดาวที่มุมธงด้านคันธง เบื้องล่างมีอักษรจีนเขียนว่า "คอมมิวนิสต์จีน" (Zhonggong, 中共) โดยอ่านจากขวาไปซ้าย
National Flag of Chinese Soviet Republic.svg พ.ศ. 2474 - 2477 ธงสาธารณรัฐจีนโซเวียต ธงพื้นสีแดง กลางธงมีตราประจำสาธารณรัฐ.
Flag of Fujian People's Government.svg พ.ศ. 2476 - 2477 ธงรัฐบาลปฏิวัติฟูเจียน ธงพื้นสีแดง ครึ่งล่างสีน้ำเงิน ตรงกลางธงมีดาวห้าแฉกสีเหลือง.

ธงกลุ่มการเมืองในอดีต[แก้]

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
Flag of the Shanghai International Settlement.svg พ.ศ. 2395 - 2496 ธง อาณานิคมนานาชาติเซี่ยงไฮ้
Fictitious Tibetan Flag-before 1912.svg  ?-พ.ศ. 2455 ธงชาติทิเบต ธงพื้นสีแดง กลางธงมีวงกลมสีเหลือง
Flag of Tibet.svg พ.ศ. 2455 - 2493 ธงเขตปกครองตนเองทิเบต สัญลักษณ์ของทิเบต กำหนดขึ้นโดยองค์ทะไลลามะ ปัจจุบันใช้เป็นธงของรัฐบาลทิเบตพลัดถิ่น และถือเป็นธงนอกกฎหมายในสาธารณรัฐประชาชนจีน
Flag of Fengtian clique.png ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2471 ธงกลุ่มขุนศึกเฟิงซี (Fengtian clique - จีน 奉系; พินอิน: Fèng Xì) ใช้ในยุคที่ประเทศจีนแตกแยก มีการตั้งตัวเป็นใหญ่โดยกลุ่มขุนศึกต่างๆ จนถึงยุคการรวมชาติจีน พ.ศ. 2471
Triangular Red Flag with White Crescent.svg พ.ศ. 2463 - 2483 ธงกลุ่มขุนศึกแซ่หม่า (Ma clique - จีนตัวเต็ม: 馬家軍; จีนย่อ: 马家军; พินอิน: Mǎ Jiājūn) ใช้ในยุคที่ประเทศจีนแตกแยก มีการตั้งตัวเป็นใหญ่โดยกลุ่มขุนศึกต่างๆ
Flag of the Republic of China-Nanjing (Peace, Anti-Communism, National Construction).svg พ.ศ. 2483 – 2486 ธงชาติสาธารณรัฐจีน-นานกิง. ธงแถบสามเหลี่ยมเหนือธงชาติสาธารณรัฐจีนมีคำขวัญว่า "สันติภาพ ต่อต้านคอมมิวนิสต์ สร้างชาติ" (和平反共建國, Hépíng fǎn'gòng jiàn guó).

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]